Aktualizacja umowy ADR

BHP

Jakie zmiany pojawiły się w umowie ADR, o których powinni być poinformowani pracownicy uczestniczący przy rozładunku towarów niebezpiecznych w transporcie?

13.02.2012

Karta bezpieczeństwa (MSDS) po nowemu

BHP

Zakres informacji, które powinna zawierać karta bezpieczeństwa (MSDS) obejmująca istotne dane dotyczące charakterystyki bezpieczeństwa produktu olejowego określa nowe wchodzące w życie 11 lutego br....

13.02.2012

Materiały łatwopalne wymagają szczególnego nadzoru

BHP

Do materiałów niebezpiecznych pożarowo zalicza się m.in.: gazy palne, materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, materiały wybuchowe i...

10.02.2012

Nowa maszyna - nowy instruktaż?

BHP

Czy wprowadzenie nowej maszyny (tego samego typu), zastępującej starą, zużytą wymaga przeprowadzenia instruktażu stanowiskowego oraz aktualizacji oceny ryzyka zawodowego?

10.02.2012

Którą procedurę oceny zgodności zastosować?

BHP

Czym jest ocena zgodności? Jest to działanie mające wykazać, że dana maszyna, urządzenie lub inny wyrób albo proces ich wytwarzania jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi i szczegółowymi, określonymi...

09.02.2012

Prewencja PIP obejmie 200 tys. zakładów pracy

BHP

Według założeń programu prewencyjnego PIP, inspektorzy i pracownicy merytoryczni inspekcji mają dotrzeć do ponad 35 tysięcy firm, w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw. W sumie...

07.02.2012

Wypadek na parkingu wypadkiem przy pracy?

BHP

Czy uraz, którego pracownik doznał na przyzakładowym parkingu, po zakończeniu pracy, można traktować jako wypadek przy pracy? Czy na kwalifikację takiego zdarzenia wpłynie zarejestrowanie wyjścia z...

04.02.2012

Pracownicy skarżą się na chłód w pracy

BHP

Do Państwowej Inspekcji Pracy (PIP) w Olsztynie napływają skargi od pracowników na to, że w miejscach pracy panują na tyle niskie temperatury, iż uniemożliwiają wykonywanie obowiązków.

04.02.2012

Pracodawca pokryje koszty szczepienia przeciwko WZW A

BHP

Wcelu zapobieganiazakażeniom i chorobom zakaźnym wśród pracowników narażonych na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych przeprowadza się zalecane szczepienia ochronne. Rodzi się pytanie,...

03.02.2012
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski