Dnia 15 maja br. w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego w Warszawie, z udziałem zastępcy głównego inspektora pracy Anny Tomczyk, odbyło się uroczyste podsumowanie IX edycji “Ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy” adresowanego do uczniów zakładów rzemieślniczych. W uroczystości, poprzedzonej przeprowadzeniem finału konkursu, uczestniczyli przedstawiciele izb rzemieślniczych z całego kraju. Organizatorami konkursu, adresowanego do młodocianych pracowników zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego w zakładach rzemieślniczych i uczniów odbywających w nich praktykę, są Związek Rzemiosła Polskiego i Państwowa Inspekcja Pracy przy współpracy resortu edukacji.
Młodzież musi wykazać się wiedzą nie tylko z zakresu technicznego bezpieczeństwa, lecz także i prawnej ochrony pracy. W finale konkursu prawie pół setki młodych adeptów rzemiosła rozwiązywało najpierw test pisemny, a następnie sześcioro najlepszych odpowiadało na pytania ustne. Najlepiej przygotowany w zagadnieniach ochrony pracy okazał się Sylwester Panas, reprezentujący Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie, uczący się w Zamościu zawodu mechanika samochodowego. Drugie miejsce zdobył Marcin Drożdżak - przyszły cukiernik, reprezentant Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Nowym Sączu, natomiast na brązowy medal zasłużył Mateusz Nalewaja – zdobywający zawód montera instalacji i urządzeń sanitarnych, przedstawiciel Izby Rzemieślniczej w Opolu.
Po wręczeniu nagród, gratulując laureatom i uczestnikom finału, Anna Tomczyk podkreśliła znaczenie i wagę w ich przyszłym życiu zawodowym wiedzy zdobytej dzięki udziałowi w konkursie. Od znajomości przepisów i zasad bhp zależeć będzie bowiem zarówno zdrowie i bezpieczeństwo ich samych, jak i powierzonych ich opiece innych pracowników. Wszyscy uczestnicy finału, w tym zwycięzcy i zdobywcy drugich miejsc w etapach regionalnych konkursu otrzymali okolicznościowe dyplomy i upominki, a szóstka laureatów - również nagrody rzeczowe. Wśród finalistów najliczniej reprezentowani byli przyszli fryzjerzy, cukiernicy, mechanicy pojazdów samochodowych i stolarze. Byli ponadto przedstawiciele takich zawodów, jak rzeźnik-wędliniarz, krawiec czy technolog robót wykończeniowych w budownictwie.