Nowe regulacje w dziedzinie ADR

BHP

Kwestie formy i trybu przeprowadzania egzaminu kończącego kurs ADR, wydawania zaświadczenia ADR oraz świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR uregulowano w dwóch nowych rozporządzeniach Ministra...

23.02.2012

Roczna ocena stanu bhp

BHP

Pracownicy służby bhp są zobowiązani do wykonywania i przedstawiania pracodawcy co najmniej raz w roku okresowej analizy stanu bhp. Analiza ta powinna zawierać propozycje przedsięwzięć technicznych i...

22.02.2012

Sanitariusz ma prawo do pomostówki

BHP

Katalog prac o szczególnym charakterze lub w szczególnych warunkach w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych ma charakter zamknięty. Oznacza to, że cech tych nie mogą posiadać inne prace choćby...

21.02.2012

Inspekcja pracy będzie miała swój kodeks etyki

BHP

Podczas odbywającego się co trzy lata Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowego Stowarzyszenia Inspekcji Pracy (MSIP) w Genewie uchwalono Kodeks etyki inspekcji pracy. Jest to jak napisano w preambule -...

21.02.2012

Pracodawcy wykonują 95 proc. decyzji inspektorów pracy

BHP

Skuteczności realizacji funkcji kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy poświęcone było posiedzenie komisji ds. Kontroli Państwowej w dniu 15 lutego br. Jak podkreślił zastępca głównego inspektora...

20.02.2012

Groźny pożar kopalni, ewakuowano 300 osób

BHP

Około 300 osób mieszkających w pobliżu kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej ewakuowano w nocy w soboty na niedzielę wskutek pożaru taśmociągu transportującego wydobywany węgiel z budynku tzw....

19.02.2012

Bezpieczeństwo w transporcie towarów niebezpiecznych

BHP

Do głównych obowiązków uczestników przewozu towarów niebezpiecznych według umowy ADR należy podejmowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, odpowiednio do natury i zakresu dających się przewidzieć...

17.02.2012

W zakładach Grupy Paradyż zamontowano defibrylatory

BHP

W zakładach Grupy Paradyż - producenta płytek ceramicznych - zamontowano defibrylatory. To urządzenia ratujące życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Umieszczono je na portierniach wszystkich...

15.02.2012

Służba BHP - etatowa czy zewnętrzna?

BHP

Od dłuższego czasu dyskusję w środowisku ochrony pracy budzi pytanie, czy obowiązki służby bhp mogą pełnić specjaliści zewnętrzni, niezatrudnieni na etacie w zakładzie pracy.

15.02.2012

Transport towarów niebezpiecznych wymaga szkolenia

BHP

Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany przeszkolić osoby zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem przed podjęciem tych czynności, w...

15.02.2012

WUG: o ponad 10 proc. mniej wypadków w górnictwie

BHP

O ponad 10 proc. zmniejszyła się w ubiegłym roku ogólna liczba wypadków w polskim górnictwie w odniesieniu do roku 2010. W skali dwóch ostatnich lat spadek wypadkowości jest większy i przekracza 16...

15.02.2012
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski