Pracodawcy coraz chętniej decydują się na finansowanie pracownikom szczepień ochronnych, zapewniając sobie tym samym mniejszą absencję chorobową.
Należy jednak pamiętać, że szczepienia nie przynależą do profilaktycznej ochrony zdrowia przewidzianej w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.), dlatego też nie można pracownika zobowiązać do poddania się szczepieniu, czy wyciągać bezpośrednich konsekwencji wobec pracowników, którzy tego nie uczynili, z drugiej strony nie trzeba kierować tej oferty do wszystkich członków załogi.
Nie można pominąć przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. Nr 234, poz. 1570 z późn. zm.), które nakładają na pracodawcę obowiązek zaoferowania i pokrycia kosztów szczepionek pracownikom narażonym na działanie biologicznych czynników chorobotwórczych. Poddanie się szczepieniu nie jest warunkiem dopuszczenia do pracy, jednak ci, którzy odmówią przyjmują odpowiedzialność za konsekwencje zarażenia.
Źródło: Rzeczpospolita, 17 października 2009 r., Tomasz Zalewski