Groźny pożar kopalni, ewakuowano 300 osób

BHP

Około 300 osób mieszkających w pobliżu kopalni Bielszowice w Rudzie Śląskiej ewakuowano w nocy w soboty na niedzielę wskutek pożaru taśmociągu transportującego wydobywany węgiel z budynku tzw....

19.02.2012

Bezpieczeństwo w transporcie towarów niebezpiecznych

BHP

Do głównych obowiązków uczestników przewozu towarów niebezpiecznych według umowy ADR należy podejmowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa, odpowiednio do natury i zakresu dających się przewidzieć...

17.02.2012

W zakładach Grupy Paradyż zamontowano defibrylatory

BHP

W zakładach Grupy Paradyż - producenta płytek ceramicznych - zamontowano defibrylatory. To urządzenia ratujące życie w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia. Umieszczono je na portierniach wszystkich...

15.02.2012

Służba BHP - etatowa czy zewnętrzna?

BHP

Od dłuższego czasu dyskusję w środowisku ochrony pracy budzi pytanie, czy obowiązki służby bhp mogą pełnić specjaliści zewnętrzni, niezatrudnieni na etacie w zakładzie pracy.

15.02.2012

Transport towarów niebezpiecznych wymaga szkolenia

BHP

Uczestnik przewozu towarów niebezpiecznych jest obowiązany przeszkolić osoby zatrudnione przez niego lub wykonujące na jego rzecz czynności związane z przewozem przed podjęciem tych czynności, w...

15.02.2012

WUG: o ponad 10 proc. mniej wypadków w górnictwie

BHP

O ponad 10 proc. zmniejszyła się w ubiegłym roku ogólna liczba wypadków w polskim górnictwie w odniesieniu do roku 2010. W skali dwóch ostatnich lat spadek wypadkowości jest większy i przekracza 16...

15.02.2012

Aktualizacja umowy ADR

BHP

Jakie zmiany pojawiły się w umowie ADR, o których powinni być poinformowani pracownicy uczestniczący przy rozładunku towarów niebezpiecznych w transporcie?

13.02.2012

Karta bezpieczeństwa (MSDS) po nowemu

BHP

Zakres informacji, które powinna zawierać karta bezpieczeństwa (MSDS) obejmująca istotne dane dotyczące charakterystyki bezpieczeństwa produktu olejowego określa nowe wchodzące w życie 11 lutego br....

13.02.2012

Materiały łatwopalne wymagają szczególnego nadzoru

BHP

Do materiałów niebezpiecznych pożarowo zalicza się m.in.: gazy palne, materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne, materiały zapalające się samorzutnie na powietrzu, materiały wybuchowe i...

10.02.2012
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski