Prawo budowlane

BHP

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) - dalej pr. bud. normuje działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i...

19.12.2011

Hałas w środowisku pracy

BHP

Ekspozycja na hałas przekraczający 80 dB jest możliwa bez uszczerbku dla zdrowia w przypadku stosowania przerw w pracy lub ograniczania czasu pracy. W przypadku przekroczenia wartości progów...

15.12.2011

Wypadek Niani

BHP

Dnia 1 października 2011 r. weszław życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. Nr 45, poz. 235). Na mocy tej ustawy można zatrudnić na umowę uaktywniającą...

14.12.2011

Wymagania bhp sprzed ponad 60 lat!

BHP

Rozporządzenie Ministrw: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Grnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z...

12.12.2011

Ustalanie przyczyn wypadku przy pracy metodą TOL

BHP

Precyzyjne określenie przyczyn wypadku przy pracy jest najważniejszym elementem dochodzenia powypadkowego, ustalone przyczyny dają bazę wyjściową do określenia poleceń powypadkowych.

30.11.2011

Gdzie palić? Wyodrębnianie palarni w zakładzie pracy

BHP

Oczywiście, najlepiej nie palić w ogle, ale to trochę tak jak z dietami gdyby działały, to wszyscy byliby szczupli i nikt nie wymyślał (oraz prbował) kolejnych. Jest jednak faktem, iż parlamenty oraz...

16.11.2011

Prace na wysokości

BHP

Upadki z drabin, czy rusztowań są jednymi z częstszych przyczyn wypadków w pracy. Co gorsza, takie wypadki często prowadzą do ciężkich uszkodzeń ciała, czy nawet śmierci. Nie bez powodu prace na...

09.11.2011