Eksploatacja narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym

BHP

W warunkach ciągłego rozwoju procesów technologicznych rozwijają się także systemy bezpieczeństwa pracy. Obejmują one normy wyrażone w Kodeksie pracy, przepisach wykonawczych o charakterze związanym...

21.09.2009

Obowiązki organizatora imprezy masowej

BHP

Impreza masowa to impreza artystyczno-rozrywkowa lub sportowa, w tym mecz piłki nożnej, z wyjątkiem imprez organizowanych w teatrach, operach, operetkach, filharmoniach, kinach, muzeach,...

16.09.2009

Obowiązki i uprawnienia pracownika w zakresie bhp

BHP

Prawo pracownika do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należy do praw socjalnych zagwarantowanych w art. 66 Konstytucji RP. Z drugiej strony pracownik oprócz zagwarantowanych praw do...

14.09.2009

Umowa zlecenia, a przestrzeganie wymagań bhp

BHP

Każdy pracodawca ma obowiązek zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisw oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkie osoby wykonujące pracę na terenie zakładu. Treść art. 304...

02.09.2009