Alarmujące wnioski płyną z ostatnich badań Extended DISC – pracownicy w Polsce należą do najbardziej zestresowanych na świecie. Prześcigamy pod tym względem Wielką Brytanię, Danię czy Hiszpanię.

Jak wiadomo, stres przyczynia się do powstawania wielu chorób, głównie układu krążenia i układu pokarmowego, jest też odpowiedzialny za zaburzenia snu czy niską efektywność w miejscu pracy.

Głównymi czynnikami stresogennymi związanymi z pracą są brak stabilności zatrudnienia, praca w godzinach nadliczbowych czy nieokreślenie obowiązków na danym stanowisku. Źródłem stresu mogą być też nieodpowiednie warunki pracy – niedostateczne oświetlenie, hałas, zbyt wysoka lub zbyt niska temperatura, brak przestrzeni. Według Państwowej Inspekcji Pracy, najbardziej narażonymi na stres są osoby młode, nowo przyjęte oraz te, których umiejętności czy doświadczenie zawodowe są niewielkie albo niedostosowane do powierzonych obowiązków.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 12 grudnia 2009 r., Urszula Mirowska