Ekonomia w bhp: ocena ryzyka zawodowego

BHP

Celem oceny ryzyka jest stwierdzenie, jakie zagrożenia w środowisku pracy mogą być powodem urazu lub pogorszenia się stanu zdrowia pracownika, czy zagrożenia te można usunąć lub zminimalizować, a...

26.01.2012

Zasady ruchu drogowego w hali produkcyjnej

BHP

Pracodawca obowiązany jest zapewnić opracowanie zasad ruchu drogowego na drogach wewnątrzzakładowych, zgodnych z przepisami prawa o ruchu drogowym. Powinien określić m.in. maksymalne prędkości środkw...

25.01.2012

Zmęczenie jako podstawowa prawidłowość fizjologiczna

BHP

Zmęczenie jest zjawiskiem powszechnym to podstawowa fizjologiczna reakcja na nadmierny bodziec fizyczny lub psychiczny. Zmęczenie definiuje się jako niezdolność do kontynuacji wysiłku, czy też jako...

24.01.2012

Zmiany w wojskowym postępowaniu powypadkowym

BHP

Nowym rozporządzeniem Minister Obrony Narodowej zreorganizował zasady ustalania okoliczności i przyczyn wypadkw, pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej oraz tryb postępowania w...

23.01.2012

Rodzaj badania wybierze lekarz medycyny pracy

BHP

Pracodawca zlecający pracownikowi prowadzenie pojazdu w ramach obowiązków służbowych (niezależnie od tego, czy jest to pojazd służbowy, czy prywatny, użytkowany regularnie, czy sporadycznie) powinien...

20.01.2012

Kto i kiedy składa ZUS IWA za 2011 r.?

BHP

Do 31 stycznia br. płatnicy składek zobowiązani są złożyć w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych informacje o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe ZUS IWA.

20.01.2012

Świadczenia wypadkowe także dla nietrzeźwego

BHP

Pracownikowi wykonującemu pracę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środkw odurzających lub substancji psychotropowych nie przysługują świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego tylko wwczas, gdy w...

18.01.2012

Obowiązek odnowienia uprawnień elektrycznych

BHP

Obowiązek sprawdzenia spełnienia wymagań kwalifikacyjnych co pięć lat zniesiono nie dla wszystkich osb zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych....

17.01.2012

Zmiany w organizacji służby medycyny pracy w MSW

BHP

W opublikowanym wczoraj rozporządzeniu Minister Spraw Wewnętrznych określił podmioty odpowiedzialne za realizację zadań służby medycyny pracy w jednostkach organizacynych podlegajacych Ministrowi.

17.01.2012