Można się uwolnić od starej "Alicji", ale kredytobiorcy często o tym nie wiedzą

Banki Kredyty

​Wśród źle poinformowanych przez bank klientów, którzy zaciągnęli niekorzystne kredyty mieszkaniowe, są jeszcze posiadacze wiekowych Alicji, czyli kredytów na cele mieszkaniowe z odroczoną spłatą części należności, oferowanych w latach 90. przez bank PKO BP. Nawet klienci, którzy już spłacili te kredyty, mogą upominać się o zwrot pieniędzy i takich spraw będzie z pewnością przybywać.

05.12.2022

Czy wyrok SOKiK w sprawie Santander Bank Polska zmieni sytuację frankowiczów?

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów orzekł, że Santander Bank Polska S.A. miał prawo w przypadku frankowicza ustalać kurs franka na podstawie własnych tabel kursowych i jako źródło kursów wskazywać serwis Reuters. Kredytobiorcy nie muszą się jednak obawiać tego orzeczenia. Większość sądów rozstrzyga inaczej. Nawet jeżeli aneksy do ich umów zawierały zapisy, o których orzekał SOKiK.

02.12.2022

Pozwy dotyczące WIBOR-u nie powinny zaszkodzić kredytobiorcom

Banki Kredyty

Głośne postanowienie Sądu Okręgowego w Katowicach, który zabezpieczył roszczenie konsumenta tak, że do czasu prawomocnego zakończenia postępowania sądowego bank został pozbawiony prawa doliczania WIBOR-u do raty kredytowej, wzbudziło nadzieję w kredytobiorcach złotówkowych na obniżenie zadłużenia. Szykuje się fala pozwów w takich sprawach.

25.11.2022

Bancassurance – niełatwa analiza potrzeb klienta w świetle wymagań KNF

Finanse Banki

Od 2017 r. w Polsce obowiązują przepisy nakładające na banki obowiązek badania potrzeb konsumenta przed zawarciem umowy ubezpieczenia. Tym samym stanęły one wobec problemów: jak pozyskać od konsumenta informacje, które pozwolą spełnić ustawowe wymagania i nie narazić się KNF-owi? Jakie dokładnie dane gromadzić i w jakiej formie? Jak to zrobić, by nie zniechęcić klienta do zakupu produktu przez nadmierny formalizm.

17.11.2022

Kredyt złotówkowy bez WIBOR-u - jest pierwsze postanowienie i reakcja banków

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty

Sąd Okręgowy w Katowicach wydał postanowienie o zabezpieczeniu powództwa poprzez usunięcie z treści umowy parametru WIBOR i pozostawienie w umowie jedynie stałej marży banku. Uznał, że bank nieprawidłowo poinformował konsumenta o ekonomicznych konsekwencjach zmiany wysokości oprocentowania. Dla kredytobiorców złotówkowych niesie to nadzieję na obniżenie rat kredytowych. Banki uważają inaczej.

16.11.2022

Getin Bank: Sądy różnie podchodzą do wstrzymania spłaty rat kredytobiorców

Banki Kredyty frankowe

Frankowicze z Getin Noble Banku nadal nie wiedzą, na czym stoją. Ich sytuacja w różnych sądach jest bardzo zróżnicowana i dopiero kształtują się kierunki, w których podążają poszczególne składy orzekające. Dla kredytobiorców dobrą wiadomością jest jednak to, że na razie główne postępowania sądowe są rozpoznawane w normalnym trybie.

14.11.2022

Getin Bank w restrukturyzacji, ale sądy nie zawsze wstrzymują spłatę rat kredytu

Banki Kredyty frankowe

Do sądów wpływają wnioski od klientów będącego w procesie restrukturyzacji Getin Noble Bank o wstrzymanie spłat rat kredytu. Część z nich wydaje postanowienia korzystne dla kredytobiorców, ale są jednak i takie, które tego nie robią. Rozbieżności biorą się z różnej interpretacji przepisu ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.  

26.10.2022

Getin Noble Bank: Co z osobami, które nie złożyły skargi do WSA?

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Frankowicze zadłużeni w Getin Noble Banku, którzy nie złożyli w terminie skargi do WSA na decyzję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego o przymusowej restrukturyzacji banku, nie są pozbawieni możliwości dochodzenia swoich praw. Mogą oni złożyć wniosek o przywrócenie terminu albo zgłosić swój udział w postępowaniu jako uczestnik.

24.10.2022

Czy z frankowiczami mediuje wilk w owczej skórze

Banki Kredyty frankowe

Po PKO BP, kolejne banki zachęcają frankowiczów do ugód przedsądowych. Problem w tym, że mediatorzy pochodzą z Sądu Polubownego przy Komisji Nadzoru Finansowego. Tymczasem - jak wskazują prawnicy - to KNF stoi za ramami ugód, a prezes tej instytucji twardo stanął po stronie banków podczas ostatniej rozprawy przed TSUE. I dodają, że w takiej sytuacji mediacja z bankiem staje się fikcją, więc chętnych do niej będzie coraz mniej.

19.10.2022

Getin Noble Bank: spłacać czy nie spłacać – oto jest pytanie

Banki Kredyty frankowe

Kredytobiorcy frankowi, którzy już zapłacili tytułem rat i kosztów kredytu sumę kapitału kredytu albo wyższą, mogą bez większego ryzyka zaprzestać dalszego spłacania rat do Getin Noble Banku. Wielu pełnomocników frankowiczów rekomenduje takie działanie swoim klientom. Tym bardziej że nie każdego kredytobiorcę bank będzie mógł wpisać do BIK.

07.10.2022

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank - sytuacja frankowiczów jest różna

Banki Kredyty frankowe

Osoby posiadające kredyt frankowy w Getin Noble Banku, podlegającym właśnie procedurze przymusowej restrukturyzacji, które spłaciły kapitał, są w gorszej sytuacji niż te, których suma spłat nie przekroczyła kwoty kapitału. Nie wiadomo, czy sądy będą udzielały takim kredytobiorcom zabezpieczenia powództwa polegającego na wstrzymaniu spłaty rat kredytu.

03.10.2022

Getin Noble Bank do przymusowej restrukturyzacji - zmieni nazwę na VeloBank

Domowe finanse Banki Kredyty Kredyty frankowe Restrukturyzacja

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank. Jego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. BFG zapewnia, że pieniądze klientów przekształcanego banku są bezpieczne i praktycznie nie odczują tej zmiany.

30.09.2022

Frankowicze na celowniku banków, które chcą przerwać bieg przedawnienia

Banki Kredyty frankowe

Banki przymierzają się do składania tysięcy pozwów do sądów przeciwko frankowiczom o zwrot kapitału oraz wynagrodzenia za korzystanie z niego. Takiego pozwu może się spodziewać każdy, kto w 2019 r wystąpił o unieważnienie umowy kredytowej lub w inny sposób wszedł w spór z bankiem. W ten sposób banki chcą przerwać trzyletni termin przedawnienia.

19.09.2022

Korzystne orzeczenie TSUE dla spłacających kredyty frankowe

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

W czwartek Trybunał Sprawiedliwości UE wydał ważny wyrok dla frankowiczów. Przesądził bowiem, że sądy wbrew interesowi i woli konsumenta nie mogą w żaden sposób modyfikować treści umowy kredytu, czy to poprzez podział nieuczciwego warunku, czy poprzez uzupełnienie umowy na przykład kursem średnim Narodowego Banku Polskiego.

08.09.2022

Będzie lifting Mieszkania bez wkładu własnego, ale stopy procentowe i tak zabiją rządowy program

Budownictwo Banki Kredyty

Rząd próbuje reanimować rządowy program Mieszkanie bez wkładu własnego, bo choć funkcjonuje od kilku miesięcy, to zainteresowania tego typem wsparcia nie ma. We wtorek Rada Ministrów przyjęła projekt zmian w tej sprawie, którego jeszcze nikt nie widział. Eksperci nie wróżą mu jednak sukcesu. Zmiana przepisów nie pomoże, jeżeli oprocentowanie kredytów będzie wciąż tak wysokie.

08.09.2022

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców działa na pół gwizdka, frankowicze z niego nie korzystają

Banki Kredyty frankowe

Mija siedem lat odkąd powstał Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Miał być kołem ratunkowym dla frankowiczów, którzy mieli problemy ze spłatą rat kredytu. Tak się jednak nie stało, tylko garstka frankowiczów skorzystała z tego rodzaju wsparcia. Zdecydowana większość z nich woli iść do sądu i walczyć z bankami o swoje, np. o unieważnienie umowy kredytowej.

07.09.2022

WIRD zamiast WIBOR-u. Dla klientów to może być zmiana na lepsze

Banki Kredyty frankowe

Komitet Sterujący Narodowej Grupy Roboczej zdecydował o wyborze indeksu WIRD jako alternatywnego wskaźnika referencyjnego stopy procentowej. Nowy wskaźnik obliczany jest na podstawie faktycznych transakcji na rynku finansowym. Sektor bankowy będzie miał mniejszy wpływ na jego  wysokość, co jest zaletą w porównaniu z WIBOR-em. Ale wszystkich problemów WIRD nie rozwiąże.

06.09.2022

Wakacje kredytowe - banki nie zawsze ułatwiają korzystanie z tego prawa

Banki Kredyty

Składanie wniosków oddzielnie do każdej raty, niewydłużanie okresu obowiązywania stałej stopy oprocentowania wskazanego w umowie o czas trwania wakacji kredytowych czy wpływ zawieszenia spłaty rat na zdolność kredytową. Takie problemy mają obecnie korzystający z wakacji kredytowych. Niektóre z tych działań oceniane są jako próby zniechęcania chcących korzystać z tego rozwiązania.

27.08.2022

Bank zwróci pieniądze, bo odpowiada za sprzedaż ryzykownego produktu

Finanse Banki

Alior Bank posiadał w swojej ofercie produkt, który okazał się wadliwy. Ludzie, którzy inwestowali w niego pieniądze, tracili oszczędności życia. Sąd Apelacyjny w Krakowie nakazał bankowi oddać klientowi wszystkie pieniądze, które ten wpłacił w ramach wykonania zapisu na certyfikaty inwestycyjne. Wyrok, który jest prawomocny, uznawany jest za precedensowy.

25.08.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski