Czynności operacyjno-rozpoznawcze w ręce Służby Więziennej

Wymiar sprawiedliwości Policja

Od środy - 28 września, Służba Więzienna, a konkretnie jej Inspektorat Wewnętrzny, otrzymuje uprawnienia pozwalające na wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych. To - jak wskazują eksperci - te same narzędzia, które już mogą stosować inne służby, w tym policja. I tak szef IWSW będzie mógł m.in. wnioskować o stosowanie kontroli operacyjnej oraz zarządzić ją w trybie niecierpiącym zwłoki.

28.09.2022

Sądy przyznają rację pracodawcom, którzy karali pracowników za brak maseczki

Policja Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus

Kolejne fale zakażeń koronawirusem wiązały się z nowymi, rządowymi obostrzeniami. Pracodawcy nie byli bierni i wprowadzali wewnętrzne regulacje, które nakazywały zakrywanie ust i nosa. Za ich nieprzestrzeganie groziła odpowiedzialność porządkowa lub dyscyplinarna. Sądy uznają, że kary były uzasadnione, ponieważ pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników.

23.09.2022

RPO w obronie sygnalisty z policji

Wymiar sprawiedliwości Policja

Zdaniem zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka w postępowaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doszło do pominięcia interesu publicznego i nieprawidłowego sformułowania uzasadnienia faktycznego. Zawiadomienie sygnalisty z policji było w istocie odwetem za skargi i wnioski zgłaszane w interesie publicznym. A policjant postępował zgodnie ze standardami.

21.09.2022

Aktywistka skazana na tysiąc zł grzywny za nazwanie policjanta chamem

Prawo karne Policja

Sąd Rejonowy we Włodawie uznał winę aktywistki Elżbiety Podleśnej, która została oskarżona z art. 226 Kodeksu karnego - o znieważenie funkcjonariusza na służbie. Sytuacja miała miejsca na granicy polsko-białoruskiej. Dostała sygnał od aktywistów Grupy Granica, że ktoś na bagnach potrzebuje pomocy, wsiadła w samochód i pojechała szukać uchodźców. Tam spotkała się z nieumundurowanymi policjantami.

16.09.2022

Bicie dzieci zabronione, a zachęty w internecie mogą być przestępstwem

Prawo karne Prokuratura Policja

Matka prosi w internecie o polecenie psychologa dla siedmiolatka, który nie chce chodzić do szkoły. Według komentujących żaden nie będzie potrzebny - wystarczy porządne lanie, najlepiej przy użyciu kabla. Komentarze tego typu to nie tylko podstawa do zbanowania profilu, można też rozważać, czy nie są nawoływaniem do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalaniem przestępstwa.

10.09.2022

RPO: Odwołanie od decyzji o mandacie bywa niemożliwe

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania Trybunału Konstytucyjnego w sprawie z pytania prawnego sądu dotyczącego uchylenia mandatu karnego. Dlatego, że osoba, która ma zniesione lub znacznie ograniczone zdolności do rozpoznania znaczenia swych czynów, nie może się odwołać od decyzji o mandacie za wykroczenie.

20.08.2022

Dodatki motywacyjne w policji i SW mogą być niesprawiedliwe – ministerstwa odpowiadają RPO

Domowe finanse Administracja publiczna Policja Prawo pracy

Warunki przyznawania dodatków motywacyjnych za 2021 r. mogły stawiać osoby korzystające z uprawnień rodzicielskich w Policji i w SW w gorszej sytuacji niż pozostałych – twierdzi RPO. MSWiA zapowiada, że przy projektowaniu i stosowaniu kolejnych regulacji o zbliżonym charakterze zostanie rozważona możliwość – na ile to będzie możliwe – przyjęcia bardziej precyzyjnych i obiektywnych kryteriów.

19.08.2022

Trąbienie to nie wykroczenie, gdy przyłączamy się do pokojowego protestu

Prawo karne Policja

Osoby biorące udział w spontanicznych demonstracjach przeciwko decyzjom władz i wyrażające swoje poglądy, są legitymowane przez policję i spisywane. Stawia się im zarzuty zakłócania porządku publicznego. A nawet kwalifikuje jako wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jednak sądy stoją na stanowisku, że pokojowe protesty i kontrdemonstracje mieszkańców są legalnym udziałem w debacie publicznej.

04.08.2022

Polska policja powinna korzystać z Reguł Mendeza - uważa RPO

Policja

Istnieje potrzeba upowszechnienia wiedzy na temat tzw. Reguł Mendeza, dotyczących prowadzenia przesłuchań osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy państwowych - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Chodzi o opublikowane 17 maja 2021 r. zasady, międzynarodowe wytyczne odnoszące się do sposobu prowadzenia rozmów dochodzeniowo-śledczych i wywiadowczych oraz zbierania informacji przez przedstawicieli władzy publicznej.

29.07.2022

Potrzebne postępowanie? Zadecyduje Europol

Wymiar sprawiedliwości Policja

Europol zyskał nowe uprawnienia - będzie mógł zaproponować danemu państwu członkowskiemu możliwość wszczęcia postępowania przygotowawczego i przetwarzać dane osobowe w celu wsparcia takich postępowań. Więcej będzie też mógł pozyskiwać dane od osób prywatnych, a dotyczące zamieszczanych w internecie treści - np. pedofilskich czy terrorystycznych.

27.07.2022

Żle nie jest, ale może być lepiej - NIK o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego przez policję

Policja

Najwyższa Izba Kontroli badała, jak policjanci są przygotowani do zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, przywracania zakłócanego porządku i ładu publicznego, z wykorzystywaniem środków przymusu bezpośredniego. Wyszło, że pietą achillesową jest system szkolenia, a do tego dochodzą braki w wyposażeniu i ograniczone wykorzystanie kamer nasobnych. Samo działanie jest jednak zazwyczaj prawidłowe.

14.07.2022

Kasacja RPO w sprawie policjanta uznanego za „kłamcę lustracyjnego”

Policja Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Oficer policji stracił na 3 lata prawo do pełnienia funkcji publicznych, bo według sądów zataił, że służył w organach bezpieczeństwa PRL, czyli Akademii Spraw Wewnętrznych, której wydziałem była Wyższa Szkoła Oficerska w Szczytnie. Tymczasem w struktury ASW została ona włączona dopiero w ostatnim okresie funkcjonowania tej uczelni, a do tego kształciła wyłącznie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

14.07.2022

Wolnoć Tomku w swoim domku, ale nie na plaży ani na balkonie

Prawo karne Policja

Wydzielenie kawałka plaży parawanem nie sprawia, że staje się on wakacyjnym domem, ani prywatną własnością, nie jest to też skuteczna blokada dla dymu z grilla i głośnej muzyki. Pewne zachowania nie tylko utrudniają innym użytkownikom życie i mogą narazić nas na ostrą reprymendę, ale często stanowią wykroczenia i można za nie dostać mandat.

09.07.2022

Hulajnogi elektryczne nadal niebezpieczne, mimo wprowadzenia ograniczeń

Prawo karne Policja Transport

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że wzrosła liczba wypadków drogowych z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. W co trzecim zdarzeniu to oni byli ich sprawcami. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w trzech województwa prowadzi badania, które mają dać odpowiedź, jak zachowują się kierujący hulajnogami elektrycznymi. W tle ewentualna zmiana przepisów.

02.07.2022

Dziennikarza do urzędu nie wpuszczą i nie powiedzą dlaczego

Administracja publiczna Policja

Służba Ochrony Państwa nie wpuszcza niektórych dziennikarzy na wydarzenia organizowane przez urzędy państwowe czy instytucje publiczne. Powodem są informacje figurujące w bazach dostępnych SOP. Dziennikarzom nie podaje się jednak przyczyn odmowy, ani też skąd pochodzą informacje o uznaniu ich za osoby niebezpieczne. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

23.06.2022

TSUE: Dane pasażerów można przetwarzać w związku z zagrożeniami

Policja RODO

W przypadku braku rzeczywistego i aktualnego lub przewidywalnego zagrożenia terrorystycznego, przed którym stoi państwo członkowskie, prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisom krajowym przewidującym przekazywanie i przetwarzanie danych pasażerów w odniesieniu do lotów wewnątrzunijnych, jak również do transportu innymi środkami w obrębie Unii - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE.

21.06.2022

Nie będzie izraelskich wycieczek - przyczyną spór o uzbrojenie ochrony

Administracja publiczna Policja

Rząd Izraela podjął decyzję o odwołaniu wszystkich wycieczek szkolnych do Polski. Przyczyną jest spór o to, czy towarzyszący Izraelczykom oficerowie ochrony mogą mieć przy sobie broń. Rzecznik MSZ potwierdził, że polski rząd nie zgadza się na powrót do dotychczasowych zasad, czyli wycieczek młodzieży żydowskiej z udziałem uzbrojonych służb izraelskich.

15.06.2022

WSA: Wymierzając karę upomnienia trzeba mieć na uwadze aspekt finansowy

Policja Prawo pracy

Przełożeni zarzucili funkcjonariuszowi, że nieprawidłowo dokumentował w notatniku przebieg służby. Czyn ten został uznany za naruszenie dyscypliny służbowej, za który policjant został ukarany upomnieniem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podkreślił, że jest to najłagodniejsza z kar dyscyplinarnych, ale ma ona też negatywne skutki w zakresie finansowym, które trzeba mieć na uwadze przy jej wymierzaniu.

31.05.2022

NSA: Zbyt huczne Święto Policji zakończone wydaleniem ze służby

Wymiar sprawiedliwości Policja

Z powodu ważnego interesu służby uzasadnione było rozwiązanie z komendantem stosunku służbowego. Naczelny Sąd Administracyjny, wbrew stanowisku sądu pierwszej instancji, uznał, że zwolnienie ze służby w Policji z powodu braku nadzoru nad sposobem obchodzenia Święta Policji, nie stanowi sankcji i to najostrzejszej, gdyż nie jest to postępowanie dyscyplinarne.

27.05.2022

Strasburg: Kontrola tożsamości nie jest po to, żeby uniemożliwić udział w demonstracji

Administracja publiczna Policja

Kontrola tożsamości oraz zatrzymanie skarżących po to, ażeby uniemożliwić im udział w demonstracji, stanowiły naruszenia praw skarżących do wolności osobistej oraz wolności zgromadzeń - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał uznał, że prawdziwym celem zatrzymania skarżących było uniemożliwienie im udziału w demonstracji. Była więc to ingerencja w ich wolność zgromadzania się.

26.05.2022
1  2  3  4  5    20
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski