WSA: Badania psychiatryczne policjanta mogą podlegać udostępnieniu

Policja Prawo pracy RODO

Kopia aktualnych badań psychiatrycznych funkcjonariusza stanowi informację publiczną podlegającą udostępnieniu. Prawo do żądania tego dokumentu może jednak zostać ograniczone ze względu na prywatność. Jeżeli zajdą określone w ustawie przesłanki, organ będzie musiał wydać decyzję, którą odmówi udostępnienia. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie.

13.10.2021

Czy policjantka w ciąży była dyskryminowana - RPO zwraca uwagę na problem

Policja Prawo pracy

Policjantce odmówiono skierowania na szkolenie zawodowe, bo gdy była w zagrożonej ciąży, a potem na urlopie rodzicielskim, minął - według policji - czas na wystawienie jej opinii służbowej, która jest warunkiem uzyskania skierowania na szkolenie. Według RPO, przepisy nie wyłączają możliwości opiniowania w czasie urlopu rodzicielskiego. Oznacza to, że termin opiniowania policjantki nie upłynął.

12.10.2021

MSWiA i związki zawodowe służb mundurowych doszły do porozumienia w sprawie wzrostu wynagrodzeń

Finanse publiczne Administracja publiczna Policja Prawo pracy

Podwyżkę uposażeń dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA od 1 stycznia 2022 roku w wysokości 677 zł brutto, czyli 500 zł na rękę przewiduje zawarte w piątek porozumienie między związkami zawodowymi służb mundurowych a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Kwota ta uwzględnia waloryzację uposażeń przewidzianą w projekcie ustawy budżetowej, czyli 4,4 proc.

24.09.2021

MSWiA proponuje podwyżki funkcjonariuszom swoich służb

Administracja publiczna Policja Prawo pracy

Wszyscy funkcjonariusze służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWiA otrzymają od 1 stycznia 2022 roku podwyżkę uposażenia w przeciętnej miesięcznej kwocie 677 zł brutto na etat (wraz z nagrodą roczną), co daje kwotę 500 zł netto, czyli „na rękę” - poinformowano po poniedziałkowym spotkaniu kierownictwa resortu z przedstawicielami związków zawodowych.

20.09.2021

Strasburg: Państwo ma obowiązek chronić ofiary przemocy domowej także w cyberprzestrzeni

Prawo karne Policja Nowe technologie RODO

Brak ochrony ofiary przemocy domowej przed jej sprawcą w cyberprzestrzeni, w tym w mediach społecznościowych, stanowił naruszenie prawa do poszanowania życia prywatnego ofiary - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał potwierdził, że w przypadku przemocy domowej podstawową gwarancją skutecznej pomocy państwa jest niezwłoczna izolacja sprawcy od jego ofiar.

17.09.2021

Dzięki pandemii mniej zagranicznych piratów na polskich drogach

Prawo cywilne Drogi Policja

Ponad 3 proc. zdarzeń drogowych powodują w Polsce kierowcy z zagranicy. W 2020 r. byli sprawcami 12,7 tys. wypadków i kolizji - zdecydowanie mniej niż rok wcześniej. W przypadku zdarzenia z kierowcą z zagranicy szkodę trzeba zgłosić do polskiego korespondenta ubezpieczyciela sprawcy, a gdy go nie ma, do PZU albo Warty.

15.09.2021

Policja sprawdza przebywających w strefie stanu wyjątkowego

Administracja publiczna Policja

Policjanci będą egzekwować przepisy obowiązujące na terenach objętych stanem wyjątkowym - poinformował w piątek rzecznik Komendy Głównej Policji inspektor Mariusz Ciarka. I przypomniał, że osobom, które będą naruszać te przepisy będzie grozić kara aresztu, a także grzywny, a sprawy zgodnie z ustawą o stanie wyjątkowym podlegają rozpatrzeniu w trybie przyspieszonym.

03.09.2021

Strasburg: Kolejny wyrok w sprawie brutalności policji

Prawo karne Prokuratura Policja

W sprawie dotyczącej pobicia dwóch mężczyzn przez funkcjonariuszy policji w trakcie interwencji doszło do naruszenia zakazu tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania - stwierdził w wydanym w czwartek wyroku Europejski Trybunał Praw Człowieka. I podkreślił, że w Polsce nie przeprowadzono solidnego śledztwa, ani nie wyciągnięto wniosków z tego zdarzenia.

02.09.2021

Ustawa przewidująca emerytury dla zwierząt w służbach podpisana przez prezydenta

Policja

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę regulującą status zwierząt w służbach. Reguluje ona status zwierząt w służbach mundurowych podległych MSWiA, w Służbie Więziennej, w Siłach Zbrojnych RP i w Straży Marszałkowskiej. Zapewni m.in. psom i koniom służbowym dożywotnie utrzymanie i opiekę weterynaryjną finansowaną przez państwo.

23.08.2021

Mapa zagrożeń - obywatel nie dzwoni, ale pisze, filmuje i fotografuje

Prawo karne Policja

Policjantom jest łatwiej. Dzięki krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa wiedzą, gdzie i co mieszkańców boli najbardziej: przekraczanie prędkości, spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nieprawidłowe parkowanie. Tylko w policyjnym garnizonie mazowieckim w tym roku odnotowano 10 tysięcy anonimowych zgłoszeń, a większość potwierdziła się.

23.08.2021

Pies Cywil w ustawie o Policji, zwykły cywil - nie

Administracja publiczna Policja Prawo pracy

Związkowcy z Policji walczą o uregulowanie statusu pracowników tej służby. Dziś osoby pracujące w administracji, wydziałach technicznych, logistycznych czy gospodarczych są zatrudniane na podstawie pięciu różnych ustaw, a najważniejsza dla tej formacji – ustawa o Policji, nie reguluje ich statusu. Za to unormowany w niej został już status zwierząt służbowych – psów i koni - wskazują prawnicy.

12.08.2021

RPO: W pandemii policja "na bakier" z prawami obywatelskimi

Policja

Nowy Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek podobnie jak jego poprzednik wystąpił do Komendanta Głównego Policji o stanowisko w sprawie działań funkcjonariuszy wobec uczestników ubiegłorocznego protestu po wyroku TK ograniczającym legalną aborcję. Podnosi przy tym, że policja w czasie pandemii bez podstaw w Kodeksie wykroczeń dokonywała legitymowania, zatrzymań, przesłuchań, nakładała mandaty karne oraz kierowała do sądów bezzasadne wnioski o ukaranie.

10.08.2021

Dr Opitek: Jednostka do zwalczania cyberprzestępczości potrzebna, ale projekt budzi wątpliwości

Prawo karne Policja Nowe technologie

Jeśli konieczne jest ustanowienie specjalistycznej jednostki policji do ścigania nowych form przestępczości, związanych z rozwojem technologii komputerowych, to już niektóre regulacje projektu nie do końca są trafione - pisze dr Paweł Opitek. I podkreśla, że chodzi o daleko idącą zmianę dotyczącą uprawnień państwa wkraczających w podstawowe prawa i wolności obywatelskie.

10.08.2021

RPO: Nie można karać za pokojowe kontrdemonstracje

Prawo karne Policja

Pokojowe wyrażanie poglądów przez uczestników kontrmanifestacji nie powinno być podstawą interwencji policji - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Jego zdaniem kontrmanifestanci mają prawo wyrażać swoją niezgodę z demonstrantami, a karanie za to może prowadzić do bezprawnego ograniczania konstytucyjnie chronionych wolności zgromadzeń publicznych i wolności słowa.

09.08.2021

Narkotyki, alkohol - procedury policyjne nadal szwankują przy takich zatrzymaniach

Policja

O problemach z zatrzymywaniem odurzonych osób głośno było już kilka lat temu, gdy polski rynek podpijały dopalacze. Już wtedy mówiono o konieczności wprowadzenia specjalnych procedur, które będą ułatwiały policji działania w takich sytuacjach. W ocenie ekspertów chodzi przykładowo o sposób zatrzymania i dobór środków przymusu bezpośredniego

09.08.2021

NSA: Dodatkowy urlop nie przysługuje policjantowi mimo zanieczyszczenia powietrza

Policja Prawo pracy BHP

Zanieczyszczenie powietrza nie występuje w ocenie ryzyka zawodowego na stanowisku referenta ogniwa patrolowo-interwencyjnego - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Aby otrzymać dodatkowy urlop policjant musi wykazać nie tylko pełnienie służby w warunkach narażenia na czynniki szkodliwe, lecz także uwzględnić poziom narażenia określony w Kodeksie pracy.

05.08.2021

NIK alarmuje: Niebezpiecznie na polskich drogach, zaostrzenie kar nie wystarczy

Prawo karne Administracja publiczna Policja

Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej pod względem bezpieczeństwa na drogach, a podróżujący po naszym kraju są ponad trzy razy bardziej narażeni na utratę życia w następstwie wypadku niż w Szwecji czy Norwegii. Najwyższa Izba Kontroli opublikowała właśnie megainformację o bezpieczeństwie uczestników ruchu drogowego, w której wymienia przyczyny tego stanu i proponuje konkretne zmiany.

16.07.2021

Pijany sprawca wypadku płaci poszkodowanym z własnej kieszeni

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Policja

Jeżeli z winy sprawcy prowadzącego auto po alkoholu doszło do kolizji, to zgodnie z obowiązujacym obecnie prawem ubezpieczyciel wypłaca poszkodowanemu odszkodowanie, ale następnie występuje do sprawcy z roszczeniem regresowym. Świadczenia obejmują też rentę alimentacyjną dla dzieci ofiar śmiertelnych wypadku.

15.07.2021

Strasburg: Punkty karne i odebranie prawa jazdy to nie jest podwójna kara za ten sam czyn

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Nałożenie na tę samą osobę punktów karnych za przewinienia drogowe, a następnie odebranie prawa jazdy w związku z przekroczeniem limitu punktów karnych, nie stanowi naruszenia zakazu podwójnego karania za ten sam czyn - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Sprawa dotyczyła Chorwacji, ale podobne spory mają też miejsce w Polsce.

12.07.2021

Tortury to jeszcze nie historia, także w Polsce

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

W związku z obchodzonym 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Pomocy Ofiarom Tortur Helsińska Fundacja Praw Człowieka zwraca uwagę, że jest to zjawisko wciąż występujące w wielu krajach, także w Polsce. I przypomina, że nasze państwo jest jednym z tych, które do tej pory nie wprowadziło w swoim prawie karnym tortur jako osobnego przestępstwa.

26.06.2021
1  2  3  4  5    17