Funkcjonariusze dostaną dodatkowe świadczenie za długoletnią służbę

Administracja publiczna Policja Prawo pracy Wojsko

Dodatkowe świadczenie motywacyjne dla doświadczonych funkcjonariuszy i żołnierzy posiadających co najmniej 15-letni staż służby, zwane dodatkiem "antyemerytalnym", ma ich powstrzymać przed odejściem ze służby. Nowe przepisy obowiązują od 1 marca 2023 r.

01.03.2023

Antyterrorystyczny podnośnik zaglądał do mieszkania podczas uroczystości "smoleńskiej" 

Prawo karne Policja RODO

Tego dnia istniało ryzyko ataków o charakterze terrorystycznym, dlatego użyto podnośnika, by sprawdzić czy jest realne zagrożenie bezpieczeństwa osób biorących udział w uroczystościach na pobliskim placu Piłsudskiego - tak Komendant Stołeczny Policji odpowiedział Rzecznikowi Praw Obywatelskich na pytanie o powód i podstawę prawną zaglądania z podnośnika do okien prywatnego mieszkania.

13.02.2023

WSA: Nie zawsze trzeba deponować na policji broń po zmarłym mężu

Administracja publiczna Policja

Osoba mająca pozwolenie na dany rodzaj broni, która weszła w posiadanie broni po zmarłym, nie ma obowiązku jej złożenia do policyjnego depozytu. O legalnym posiadaniu danego rodzaju broni przesądza bowiem wyłącznie decyzja o pozwoleniu na tę broń - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku. Inaczej będzie jednak, gdy posiadacz nie dopełni obowiązku jej rejestracji.

11.02.2023

MSWiA: Policjanci tłumiący demonstracje nie muszą mieć numerów służbowych

Prawo karne Policja

Policjanci z pododdziałów zwartych nie są wyposażeni w dobrze widoczne indywidualne znaki identyfikacyjne, np. numery służbowe. Rzecznik praw obywatelskich uważa, że utrudnia to identyfikację np. tych funkcjonariuszy, którzy podczas demonstracji przekraczają uprawnienia służbowe. Interweniował w tej sprawie u premiera i ministra i od tego ostatniego dowiedział się, że obecne regulacje prawne są wystarczające.

08.02.2023

Lex pilot odroczony - za miesiąc wysłuchanie publiczne

Administracja publiczna Policja RODO

Opozycja wygrała głosowanie na posiedzeniu komisji sejmowej, która rozpatrywała w poniedziałek zmiany w Prawie komunikacji elektronicznej. Chodzi m.in. o obowiązek przechowywania przez operatorów telekomunikacyjnych przez rok informacji na temat swoich użytkowników i udostępniania ich służbom. Przy okazji wprowadzony ma być tzw. lex pilot. Projekt został zawieszony do wysłuchania publicznego, które zaplanowano na 6 marca.

06.02.2023

Minister zdrowia szykuje nierealistyczne zasady badania trzeźwości pracowników

Policja Prawo pracy

Pracodawca, na żądanie pracownika poddawanego kontroli trzeźwości alkomatem, metodą utleniania elektrochemicznego, będzie musiał dwukrotnie powtórzyć badanie, ale już metodą spektrometrii w podczerwieni. Te ostatnie to bardzo drogie urządzenia i wielu pracodawców nie będzie na nie stać. Utrudni to realizację ustawowych obowiązków pracodawców.

06.02.2023

TSUE: Policja może rejestrować dane biometryczne i genetyczne, ale uwaga na prawo do ochrony danych wrażliwych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja RODO

Systematyczne gromadzenie danych biometrycznych i genetycznych każdej osoby, której przedstawiono zarzuty, dla celów ich rejestracji policyjnej, jest niezgodne z wymogiem zapewnienia wzmocnionej ochrony w odniesieniu do przetwarzania wrażliwych danych osobowych - stwierdził w wydanym 26 stycznia br. wyroku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

27.01.2023

RPO: Policja nie może legitymować obywateli bez powodu

Policja RODO

Policja wymierza czasem mandaty za "uniemożliwianie lub utrudnianie" czynności funkcjonariuszy, a powodem do tego bywa nawet sama odmowa poddania się legitymowaniu. Tymczasem Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że aby policjant mógł kogokolwiek wylegitymować, musi istnieć ustawowa przyczyna uzasadniająca takie wkroczenie w autonomię informacyjną jednostki.

23.01.2023

RPO: Kary za przekroczenie prędkości powinny uwzględniać margines błędu

Prawo karne Drogi Policja

Wprowadzona niedawną nowelizacją karalność przekroczenia dopuszczalnej prędkości na drodze od 1 do 10 km/h budzi zastrzeżenia - twierdzi Rzecznik Praw Obywatelskich. Przywołuje argument, że błąd pomiaru zarówno urządzeń mierzących, jak i wskaźników w autach, obejmuje 3 km/h i sugeruje, by przyjąć, że pomiar jest obarczony pewnym marginesem błędu, co przekładałoby się na sankcje za takie wykroczenie.

20.01.2023

Rząd reguluje usługi elektroniczne, służby chcą szerszego dostępu do danych

Policja Nowe technologie RODO

Rząd z dwuletnim opóźnieniem zabrał się do wdrażana unijnej dyrektywy, która ma uregulować świadczenie usług elektronicznych. Przy okazji wielu innych przepisów postanowił poszerzyć zakres danych, które mają być gromadzone na potrzeby policji i innych służb. Według ekspertów, będzie to wbrew prawu Unii Europejskiej, które nie pozwala traktować wszystkich jak podejrzanych.

19.01.2023

Policyjni stażyści skarżą się na nadgodziny i złe warunki służby

Policja

Policyjni stażyści z Oddziału Prewencji Policji Komendy Stołecznej skarżą się na nadgodziny. Z braku odpowiedniej liczby terminali do sprawdzania danych muszą legitymowanych obywateli trzymać w oczekiwaniu nawet do 30 minut, a jeśli nie wylegitymują co najmniej trzech osób, muszą się z tego tłumaczyć - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. Napisał w tej sprawie do komendanta głównego policji gen. insp. Jarosława Szymczyka.

15.01.2023

RPO: Recydywa wykroczeniowa kierowców tylko od 17 września

Policja Transport

Według nowego prawa, gdy kierowca powtórnie popełni określone wykroczenie drogowe, będzie ukarany mandatem o podwójnej wysokości. Jednak rzecznik praw obywatelskich zwraca policji uwagę, że taka „recydywa” jest możliwa tylko jeśli chodzi o wykroczenia po 17 września 2022 r., czyli po wejściu w życie nowych przepisów. Zdarzało się bowiem stosowanie tej zasady w odniesieniu do wcześniejszych wykroczeń.

10.01.2023

Radiowóz nie należy do policjanta, nie może nim wozić kogo chce

Policja

O policji znowu stało się głośno, tym razem w związku z wypadkiem policyjnego radiowozu, a dokładnie z tym, że znajdowały się w nim dwie dziewczyny - 17-latka i 19-latka, które nie były zatrzymane. Sprawę wyjaśnia prokuratura, trwa postępowanie dyscyplinarne. Przepisy w tym zakresie są jednak jasne - radiowóz policyjny nie może służyć do przewożenia osób postronnych, a jeśli w nim się znajdą dyżurny powinien o tym wiedzieć.

09.01.2023

Iustitia ma zastrzeżenia do wyjątków w projekcie o prawie do adwokata przy zatrzymaniu

Prawo karne Prawnicy Policja

Senat w projekcie gwarantującym zatrzymanemu prawo do skorzystania z pomocy prawnej z urzędu w przypadku wykonywania czynności procesowych lub dowodowych już na etapie zatrzymania, wprowadza wyjątki - m.in. w sytuacji poważnego zagrożenia dobra postępowania karnego. W ocenie Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" takie niedookreślona wyrażenia mogą skutkować tym, że przepisy będą martwe, bo... wyjątki będą nadużywane.

31.12.2022

Policja doprowadzi skazanego, ale sędziowie wieszczą armagedon w sądach i aresztach

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Od 1 stycznia skazany na karę pozbawienia wolności zostanie zatrzymany przez policję i doprowadzony do aresztu śledczego, wezwanie do stawiennictwa będzie stosowane przez sądy wyjątkowo. Ministerstwo Sprawiedliwości, by usprawnić całą procedurę, zmienia przepisy wykonawcze, tyle że w ocenie sędziów, w sposób nie do końca przemyślany.

29.12.2022

Unijne fundusze także na działania operacyjno-rozpoznawcze policji i straży granicznej

Prawo karne Policja

Nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje również utworzenie nowego funduszu operacyjnego dla Policji i Straży Granicznej. Zasilające go środki mają pochodzić m.in. z Unii Europejskiej, a celem jest np. zwalczanie przestępczości zorganizowanej, w tym handlu ludźmi i przemytu.

21.12.2022

Polska policja podsłucha nawet unijnego urzędnika

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Służby będą mogły stosować kontrolę operacyjną także w przypadku urzędników pracujących w innych krajach lub w organizacji międzynarodowej, jeśli w grę wchodzić będzie np. przyjmowanie przez nich korzyści majątkowych lub takiej obietnicy. Taką zmianę wprowadzono wraz z nowelizacją kodeksu karnego. To kolejne rozszerzenie stosowania podsłuchów, gdy coraz pilniejszą sprawą są systemowe zmiany w tej dziedzinie.

13.12.2022

Uważasz, że policjant naruszył prawo - możliwa skarga lub zawiadomienie prokuratury

Policja

Policjant, który np. podczas wykonywania czynności służbowych narusza lub łamie prawo, powinien się liczyć z konsekwencjami. Ścieżki do wyegzekwowania tego są różne. Trzeba przy tym pamiętać, że policja nie może być sędzią we własnej sprawie, więc gdy w grę wchodzi przestępstwo, trzeba zawiadomić prokuraturę. Możliwa jest też skarga do Biura Spraw Wewnętrznych Policji - telefoniczna, mailowa lub listowna.

07.12.2022

Polska uszczelni unijny system powrotów nielegalnie przebywających cudzoziemców

Administracja publiczna Policja

Rząd przyjął w we wtorek projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. To kolejny akt prawny, który dostosowuje polskie prawo do nowych przepisów unijnych, które dotyczą użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen, do celów powrotu nielegalnie przebywających cudzoziemców oraz do celów odpraw granicznych.

06.12.2022

Będzie nowe świadczenie motywacyjne w służbach podległych MSWiA

Emerytury i renty Policja Dofinansowanie do wynagrodzeń

Specjalne świadczenie po 15. roku służby funkcjonariusze będą otrzymywać od 2023 roku. Świadczenie będzie się rozpoczynało od 5 proc. i co roku będzie rosło o dodatkowy 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby. W kolejnych latach bezie się utrzymywało na poziomie 15 proc., ale nie będzie się wykluczało z już wprowadzonymi świadczeniami.

05.12.2022