Wolnoć Tomku w swoim domku, ale nie na plaży ani na balkonie

Prawo karne Policja

Wydzielenie kawałka plaży parawanem nie sprawia, że staje się on wakacyjnym domem, ani prywatną własnością, nie jest to też skuteczna blokada dla dymu z grilla i głośnej muzyki. Pewne zachowania nie tylko utrudniają innym użytkownikom życie i mogą narazić nas na ostrą reprymendę, ale często stanowią wykroczenia i można za nie dostać mandat.

09.07.2022

Hulajnogi elektryczne nadal niebezpieczne, mimo wprowadzenia ograniczeń

Prawo karne Policja Transport

Z danych Komendy Głównej Policji wynika, że wzrosła liczba wypadków drogowych z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych. W co trzecim zdarzeniu to oni byli ich sprawcami. Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w trzech województwa prowadzi badania, które mają dać odpowiedź, jak zachowują się kierujący hulajnogami elektrycznymi. W tle ewentualna zmiana przepisów.

02.07.2022

Dziennikarza do urzędu nie wpuszczą i nie powiedzą dlaczego

Administracja publiczna Policja

Służba Ochrony Państwa nie wpuszcza niektórych dziennikarzy na wydarzenia organizowane przez urzędy państwowe czy instytucje publiczne. Powodem są informacje figurujące w bazach dostępnych SOP. Dziennikarzom nie podaje się jednak przyczyn odmowy, ani też skąd pochodzą informacje o uznaniu ich za osoby niebezpieczne. W sprawie interweniuje Rzecznik Praw Obywatelskich.

23.06.2022

TSUE: Dane pasażerów można przetwarzać w związku z zagrożeniami

Policja RODO

W przypadku braku rzeczywistego i aktualnego lub przewidywalnego zagrożenia terrorystycznego, przed którym stoi państwo członkowskie, prawo Unii stoi na przeszkodzie przepisom krajowym przewidującym przekazywanie i przetwarzanie danych pasażerów w odniesieniu do lotów wewnątrzunijnych, jak również do transportu innymi środkami w obrębie Unii - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości UE.

21.06.2022

Nie będzie izraelskich wycieczek - przyczyną spór o uzbrojenie ochrony

Administracja publiczna Policja

Rząd Izraela podjął decyzję o odwołaniu wszystkich wycieczek szkolnych do Polski. Przyczyną jest spór o to, czy towarzyszący Izraelczykom oficerowie ochrony mogą mieć przy sobie broń. Rzecznik MSZ potwierdził, że polski rząd nie zgadza się na powrót do dotychczasowych zasad, czyli wycieczek młodzieży żydowskiej z udziałem uzbrojonych służb izraelskich.

15.06.2022

WSA: Wymierzając karę upomnienia trzeba mieć na uwadze aspekt finansowy

Policja Prawo pracy

Przełożeni zarzucili funkcjonariuszowi, że nieprawidłowo dokumentował w notatniku przebieg służby. Czyn ten został uznany za naruszenie dyscypliny służbowej, za który policjant został ukarany upomnieniem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu podkreślił, że jest to najłagodniejsza z kar dyscyplinarnych, ale ma ona też negatywne skutki w zakresie finansowym, które trzeba mieć na uwadze przy jej wymierzaniu.

31.05.2022

NSA: Zbyt huczne Święto Policji zakończone wydaleniem ze służby

Wymiar sprawiedliwości Policja

Z powodu ważnego interesu służby uzasadnione było rozwiązanie z komendantem stosunku służbowego. Naczelny Sąd Administracyjny, wbrew stanowisku sądu pierwszej instancji, uznał, że zwolnienie ze służby w Policji z powodu braku nadzoru nad sposobem obchodzenia Święta Policji, nie stanowi sankcji i to najostrzejszej, gdyż nie jest to postępowanie dyscyplinarne.

27.05.2022

Strasburg: Kontrola tożsamości nie jest po to, żeby uniemożliwić udział w demonstracji

Administracja publiczna Policja

Kontrola tożsamości oraz zatrzymanie skarżących po to, ażeby uniemożliwić im udział w demonstracji, stanowiły naruszenia praw skarżących do wolności osobistej oraz wolności zgromadzeń - stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka. Trybunał uznał, że prawdziwym celem zatrzymania skarżących było uniemożliwienie im udziału w demonstracji. Była więc to ingerencja w ich wolność zgromadzania się.

26.05.2022

Tomasz Oklejak: Sygnaliści w służbach potrzebni, najlepiej z zewnętrzną ochroną

Policja RODO Compliance Wojsko

Objęcie projektowanymi przepisami o ochronie sygnalistów w policji, wojsku i innych służbach jest potrzebne, ale wprowadzenie takiego mechanizmu w życie nie będzie łatwe - mówi Tomasz Oklejak, naczelnik Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy w Biurze RPO. I dodaje, że mogłoby się to powieść, gdyby zostało połączone z powołaniem niezależnego organu do spraw kontroli nad służbami specjalnymi.

20.05.2022

NSA: Prokuratorskie zarzuty uzasadniają zwolnienie policjanta

Prawo karne Policja

Prokurator przedstawił policjantowi zarzut popełnienia przestępstwa korupcyjnego mającego związek z pełnioną służbą. Zwierzchnicy postanowili zareagować i zwolnili funkcjonariusza ze względu na interes służby. Naczelny Sąd Administracyjny podkreślił, że każdy policjant, by mógł skutecznie wykonywać obowiązki, musi pozostawać poza wszelkimi podejrzeniami o jakiekolwiek zachowania sprzeczne z prawem.

18.05.2022

Strasburg: Grzywna za pokojowy protest narusza wolność wyrażania opinii

Wymiar sprawiedliwości Policja

Kara grzywny za przykucie się do bariery przy drzwiach wejściowych do budynku rządowego, w proteście przeciwko budowie kopalni złota w miejscu dziedzictwa światowego UNESCO, stanowiła naruszenie wolności wyrażania opinii - orzekł Europejski Trybunał Praw Człowieka. Zdaniem ETPC grzywna nałożona na skarżącego nie była ograniczeniem niezbędnym w demokratycznym społeczeństwie.

16.05.2022

RPO radzi policji, jak postępować z osobami z zaburzeniami psychicznymi

Policja Opieka zdrowotna

Ułatwienie funkcjonariuszom policji właściwego rozpoznania stanu psychicznego osoby zatrzymanej i wdrożenie odpowiedniej procedury służącej zwiększeniu ochrony jej zdrowia i życia w trakcie prowadzonej interwencji - to cel przygotowanej w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich broszury informacyjnej. Została opracowana przez specjalistów z zakresu psychiatrii i medycyny sądowej.

20.04.2022

RPO: Kajdanki nie dla osób psychicznie chorych

Prawo karne Pacjent Policja

Krępowanie osób z zaburzeniami psychicznymi przy użyciu kajdanek jest niedopuszczalne w praktyce psychiatrycznej, a tymczasem polskie przepisy zezwalają policji na stosowanie wobec nich takiego środka przymusu bezpośredniego. Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że konieczna jest zmiana ustawy o policji, żeby dostosować ją do europejskich standardów.

12.04.2022

WSA: Odmowa udostępnienia akt dopiero, gdy prawo jest nadużywane

Administracja publiczna Policja

Organ nie może odmówić stronie wydania odpisu lub kopii dokumentu z akt, powołując się na to, że już kiedyś to zrobił. Uzasadnieniem negatywnego rozstrzygnięcia nie jest też ilość spraw, którą zainicjował wnioskodawca. Organ ma możliwość odmowy ponownego udostępnia akt, dopiero w przypadku stwierdzenia nadużywania prawa. Tak orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie.

06.04.2022

Pushbacki sprzeczne z prawem - RPO składa skargę do WSA

Administracja publiczna Policja

Według Rzecznika Praw Obywatelskich, Straż Graniczna, która miała zawrócić jesienią 2021 r. cudzoziemców, którzy wbrew przepisom przekroczyli polsko-białoruską granicę, oraz nie dopuścić do złożenia przez nich wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce, zrobiła to na podstawie niezgodnego z Konstytucją, ustawami i prawem międzynarodowym tzw. rozporządzenia granicznego.

30.03.2022

Kierowcy robią za drogówkę, w policji coraz więcej nagrań

Prawo karne Policja

Policja ma coraz więcej sojuszników w walce z piratami drogowymi. To sami kierowcy, którzy na specjalne skrzynki pocztowe skwapliwie wysyłają nagrania dotyczące przejawów agresywnych i niezgodnych z prawem zachowań innych użytkowników dróg. W 2021 r. do policji trafiło blisko 25 tys. takich nagrań. Zdaniem prawników od RODO, to społeczne nagrywanie powinno być jednak ujęte w ramy prawne.

26.03.2022

Wojna za granicą to nie argument w staraniach o pozwolenie na broń, ale jest nowy projekt

Administracja publiczna Policja Ukraina

Rosyjska agresja przeciwko Ukrainie spowodowała stan zagrożenia w Polsce. I dlatego wielu ludzi zaczęło myśleć o zaopatrzeniu się w broń, której posiadanie obecnie wymaga pozwolenia, i jest kosztowne. Tymczasem grupa posłów Kukiz-15 złożyła w Sejmie projekt zmian w ustawie o broni i amunicji. Zmierza on do ułatwienia dostępu obywateli do broni, wprowadzając obywatelską kartę broni, dostępną bez egzaminu.

25.03.2022

Mandat taki sam, ale przedawnienie punktów zależne od sposobu zapłaty

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Od początku roku punkty karne przedawniają się po 2 latach, a nie jak dotychczas po roku. Jednak sytuacja osoby ukaranej mandatem będzie zróżnicowana w zależności od tego, czy zapłaci ona grzywnę bezpośrednio funkcjonariuszowi przy pomocy karty, czy też później. W pierwszym przypadku bieg przedawnienia punktów rozpocznie się od razu, w drugim – dopiero w momencie zapłaty grzywny.

22.03.2022

PE powołał komisję śledczą do zbadania sprawy Pegasusa

Prokuratura Policja Nowe technologie

Parlament Europejski powołał komisję śledczą, która zajmie się używaniem "oprogramowania szpiegowskiego Pegasus i podobnego" przez rządy państw członkowskich Unii Europejskiej. Jak poinformowano w czwartek, zbada ona, czy było ono wykorzystywane, m.in. w Polsce do celów politycznych, np. przeciwko dziennikarzom, politykom i prawnikom.

10.03.2022

Anonymous atakuje Rosję - hakerzy na froncie cyberwojny

Prawo karne Policja Nowe technologie

Internauci, osoby prywatne i zorganizowane grupy hackerskie de facto wyręczają instytucje państwowe, w tym także międzynarodowe, odpowiadające nie tyle za samo cyberbezpieczeństwo, ale de facto za prowadzenie działań wojennych. Niewątpliwie mamy do czynienia z precedensem na skalę światową. O działaniach grupy hakerskiej Anonymous piszą Artur Piechocki (fot.) i Katarzyna Gorzkowska z kancelarii APLAW.

08.03.2022