Uważasz, że policjant naruszył prawo - możliwa skarga lub zawiadomienie prokuratury

Policja

Policjant, który np. podczas wykonywania czynności służbowych narusza lub łamie prawo, powinien się liczyć z konsekwencjami. Ścieżki do wyegzekwowania tego są różne. Trzeba przy tym pamiętać, że policja nie może być sędzią we własnej sprawie, więc gdy w grę wchodzi przestępstwo, trzeba zawiadomić prokuraturę. Możliwa jest też skarga do Biura Spraw Wewnętrznych Policji - telefoniczna, mailowa lub listowna.

07.12.2022

Polska uszczelni unijny system powrotów nielegalnie przebywających cudzoziemców

Administracja publiczna Policja

Rząd przyjął w we wtorek projekt nowelizacji ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw. To kolejny akt prawny, który dostosowuje polskie prawo do nowych przepisów unijnych, które dotyczą użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen, do celów powrotu nielegalnie przebywających cudzoziemców oraz do celów odpraw granicznych.

06.12.2022

Będzie nowe świadczenie motywacyjne w służbach podległych MSWiA

Emerytury i renty Policja Dofinansowanie do wynagrodzeń

Specjalne świadczenie po 15. roku służby funkcjonariusze będą otrzymywać od 2023 roku. Świadczenie będzie się rozpoczynało od 5 proc. i co roku będzie rosło o dodatkowy 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby. W kolejnych latach bezie się utrzymywało na poziomie 15 proc., ale nie będzie się wykluczało z już wprowadzonymi świadczeniami.

05.12.2022

Senat konsultuje przepis o obrońcy z urzędu już od zatrzymania

Prawo karne Prawnicy Policja

Komisja senacka rozpoznała petycję Naczelnej Rady Adwokackiej i uznała za słuszny jej postulat w sprawie podjęcia inicjatywy ustawodawczej dotyczącej zapewnienia zatrzymanemu prawa do skorzystania z pomocy prawnej z urzędu w przypadku wykonywania czynności procesowych lub dowodowych na etapie zatrzymania. Minister sprawiedliwości jest jednak niechętny takiej zmianie prawa.

01.12.2022

Będzie świadczenie dla rodzin funkcjonariuszy i żołnierzy zmarłych w związku ze służbą

Domowe finanse Administracja publiczna Policja Ubezpieczenia społeczne Wojsko

MSWiA chce wprowadzić świadczenie pieniężne dla małżonka funkcjonariusza i żołnierza zawodowego, którego śmierć nastąpiła m.in. w związku ze służbą. Uprawnione do niego będą także dzieci oraz rodzice. Świadczenie ma przysługiwać małżonkowi oraz sierocie zupełnej w miesięcznej wysokości 100 proc., a każdemu dziecku i rodzicom w wysokości 50 proc. przeciętnego uposażenia funkcjonariusza danej formacji albo żołnierza zawodowego.

23.11.2022

TK: Zgodny z Konstytucją ostateczny charakter orzeczenia lekarskiego w sprawie broni

Administracja publiczna Policja

Trybunał Konstytucyjny uznał w środę, że zgodny z Konstytucją jest przepis ustawy o broni i amunicji, który stwierdza, że orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane po rozpatrzeniu odwołania w sprawach o pozwolenie na posiadanie broni jest ostateczne. Jednocześnie TK przypomniał, że polskie prawo nie gwarantuje prawa od posiadania broni.

23.11.2022

ABW usunie z sieci treści o charakterze terrorystycznym

Prawo karne Administracja publiczna Policja

Szybszy i uproszczony mechanizm usuwania treści o charakterze terrorystycznym, a także umożliwienie szefowi ABW nałożenia kar pieniężnych na dostawców usług hostingowych za naruszenia określone w rozporządzeniu unijnym zakłada projekt nowelizacji ustawy o działaniach antyterrorystycznych oraz ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu.

22.11.2022

RPO: Uczestnicy zgromadzenia spontanicznego mogą się wcześniej komunikować

Policja

Według Komendanta Stołecznego Policji demonstracja „Przeciw faszyzmowi" z 15 sierpnia 2022 r. nie była „zgromadzeniem spontanicznym", bo jej uczestnicy „nawoływali się do gromadzenia za pośrednictwem mediów społecznościowych”. Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich wcześniejsze komunikowanie się uczestników zgromadzenia publicznego nie może przesądzać, że nie ma ono charakteru spontanicznego.

15.11.2022

Czynności operacyjno-rozpoznawcze w ręce Służby Więziennej

Wymiar sprawiedliwości Policja

Od środy - 28 września, Służba Więzienna, a konkretnie jej Inspektorat Wewnętrzny, otrzymuje uprawnienia pozwalające na wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych. To - jak wskazują eksperci - te same narzędzia, które już mogą stosować inne służby, w tym policja. I tak szef IWSW będzie mógł m.in. wnioskować o stosowanie kontroli operacyjnej oraz zarządzić ją w trybie niecierpiącym zwłoki.

28.09.2022

Sądy przyznają rację pracodawcom, którzy karali pracowników za brak maseczki

Policja Prawo pracy BHP Opieka zdrowotna Koronawirus

Kolejne fale zakażeń koronawirusem wiązały się z nowymi, rządowymi obostrzeniami. Pracodawcy nie byli bierni i wprowadzali wewnętrzne regulacje, które nakazywały zakrywanie ust i nosa. Za ich nieprzestrzeganie groziła odpowiedzialność porządkowa lub dyscyplinarna. Sądy uznają, że kary były uzasadnione, ponieważ pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników.

23.09.2022

RPO w obronie sygnalisty z policji

Wymiar sprawiedliwości Policja

Zdaniem zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich Stanisława Trociuka w postępowaniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego doszło do pominięcia interesu publicznego i nieprawidłowego sformułowania uzasadnienia faktycznego. Zawiadomienie sygnalisty z policji było w istocie odwetem za skargi i wnioski zgłaszane w interesie publicznym. A policjant postępował zgodnie ze standardami.

21.09.2022

Aktywistka skazana na tysiąc zł grzywny za nazwanie policjanta chamem

Prawo karne Policja

Sąd Rejonowy we Włodawie uznał winę aktywistki Elżbiety Podleśnej, która została oskarżona z art. 226 Kodeksu karnego - o znieważenie funkcjonariusza na służbie. Sytuacja miała miejsca na granicy polsko-białoruskiej. Dostała sygnał od aktywistów Grupy Granica, że ktoś na bagnach potrzebuje pomocy, wsiadła w samochód i pojechała szukać uchodźców. Tam spotkała się z nieumundurowanymi policjantami.

16.09.2022

Bicie dzieci zabronione, a zachęty w internecie mogą być przestępstwem

Prawo karne Prokuratura Policja

Matka prosi w internecie o polecenie psychologa dla siedmiolatka, który nie chce chodzić do szkoły. Według komentujących żaden nie będzie potrzebny - wystarczy porządne lanie, najlepiej przy użyciu kabla. Komentarze tego typu to nie tylko podstawa do zbanowania profilu, można też rozważać, czy nie są nawoływaniem do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalaniem przestępstwa.

10.09.2022

RPO: Odwołanie od decyzji o mandacie bywa niemożliwe

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do postępowania Trybunału Konstytucyjnego w sprawie z pytania prawnego sądu dotyczącego uchylenia mandatu karnego. Dlatego, że osoba, która ma zniesione lub znacznie ograniczone zdolności do rozpoznania znaczenia swych czynów, nie może się odwołać od decyzji o mandacie za wykroczenie.

20.08.2022

Dodatki motywacyjne w policji i SW mogą być niesprawiedliwe – ministerstwa odpowiadają RPO

Domowe finanse Administracja publiczna Policja Prawo pracy

Warunki przyznawania dodatków motywacyjnych za 2021 r. mogły stawiać osoby korzystające z uprawnień rodzicielskich w Policji i w SW w gorszej sytuacji niż pozostałych – twierdzi RPO. MSWiA zapowiada, że przy projektowaniu i stosowaniu kolejnych regulacji o zbliżonym charakterze zostanie rozważona możliwość – na ile to będzie możliwe – przyjęcia bardziej precyzyjnych i obiektywnych kryteriów.

19.08.2022

Trąbienie to nie wykroczenie, gdy przyłączamy się do pokojowego protestu

Prawo karne Policja

Osoby biorące udział w spontanicznych demonstracjach przeciwko decyzjom władz i wyrażające swoje poglądy, są legitymowane przez policję i spisywane. Stawia się im zarzuty zakłócania porządku publicznego. A nawet kwalifikuje jako wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym. Jednak sądy stoją na stanowisku, że pokojowe protesty i kontrdemonstracje mieszkańców są legalnym udziałem w debacie publicznej.

04.08.2022

Polska policja powinna korzystać z Reguł Mendeza - uważa RPO

Policja

Istnieje potrzeba upowszechnienia wiedzy na temat tzw. Reguł Mendeza, dotyczących prowadzenia przesłuchań osób zatrzymanych przez funkcjonariuszy państwowych - uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Chodzi o opublikowane 17 maja 2021 r. zasady, międzynarodowe wytyczne odnoszące się do sposobu prowadzenia rozmów dochodzeniowo-śledczych i wywiadowczych oraz zbierania informacji przez przedstawicieli władzy publicznej.

29.07.2022

Potrzebne postępowanie? Zadecyduje Europol

Wymiar sprawiedliwości Policja

Europol zyskał nowe uprawnienia - będzie mógł zaproponować danemu państwu członkowskiemu możliwość wszczęcia postępowania przygotowawczego i przetwarzać dane osobowe w celu wsparcia takich postępowań. Więcej będzie też mógł pozyskiwać dane od osób prywatnych, a dotyczące zamieszczanych w internecie treści - np. pedofilskich czy terrorystycznych.

27.07.2022

Żle nie jest, ale może być lepiej - NIK o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego przez policję

Policja

Najwyższa Izba Kontroli badała, jak policjanci są przygotowani do zapobiegania zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego, przywracania zakłócanego porządku i ładu publicznego, z wykorzystywaniem środków przymusu bezpośredniego. Wyszło, że pietą achillesową jest system szkolenia, a do tego dochodzą braki w wyposażeniu i ograniczone wykorzystanie kamer nasobnych. Samo działanie jest jednak zazwyczaj prawidłowe.

14.07.2022

Kasacja RPO w sprawie policjanta uznanego za „kłamcę lustracyjnego”

Policja Prawo pracy Ubezpieczenia społeczne

Oficer policji stracił na 3 lata prawo do pełnienia funkcji publicznych, bo według sądów zataił, że służył w organach bezpieczeństwa PRL, czyli Akademii Spraw Wewnętrznych, której wydziałem była Wyższa Szkoła Oficerska w Szczytnie. Tymczasem w struktury ASW została ona włączona dopiero w ostatnim okresie funkcjonowania tej uczelni, a do tego kształciła wyłącznie funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej.

14.07.2022