MSWiA i związki we wspólnym komunikacie podały, że rząd po negocjacjach ze związkami zawodowymi służb podległych MSWiA przeznaczy dodatkowe środki m.in. na nowe świadczenie motywacyjne po 15 latach służby. Wspólne pismo kierownictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz związków zawodowych służb podległych resortowi został opublikowane po ich poniedziałkowym spotkaniu.  

Czytaj także na Prawo.pl: Będzie świadczenie dla rodzin funkcjonariuszy i żołnierzy zmarłych w związku ze służbą>>

Obie strony apelują do mundurowych, którzy chcą przejść na emeryturę, o przemyślenie decyzji. Komendanci poszczególnych służb mają zostać zobligowani do umożliwienia funkcjonariuszom wycofania już złożonych wniosków bez żadnych konsekwencji. Szef Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów Rafał Jankowski zaznaczył w rozmowie z PAP, że jeszcze nie zostało podpisane porozumienie między stroną rządową a związkami, które zakończyłoby protest służb.

 

Nowe świadczenie motywacyjne dla służby MSWiA

Specjalne świadczenie po 15. roku służby funkcjonariusze będą otrzymywać od 2023 roku. Świadczenie będzie się rozpoczynało od 5 proc. i co roku będzie rosło o dodatkowy 1 proc. do osiągnięcia 15 proc. po 25 latach służby. W kolejnych latach bezie się utrzymywało na poziomie 15 proc., ale - jak podkreślono w komunikacie - w żaden sposób nie będzie się wykluczało z już wprowadzonymi świadczeniami w wysokości 1,5 tys. zł brutto po 25 latach służby i 2,5 tys. zł brutto po 28,5 latach służby.

W przypadku wysługi powyżej 32 lat kwota ta zostanie wliczana do podstawy wymiaru emerytury mundurowej. Świadczenie to będzie powszechne, niezależne od wypłacanego już obecnie świadczenia motywacyjnego - czytamy w komunikacie. Nowe świadczenie zostanie wprowadzone ustawą. W ocenie resortu nowe świadczenie motywacyjne dla funkcjonariuszy po 15. roku służby jest pierwszym krokiem do wprowadzenia progresywnego systemu uposażeń - zaznaczono w komunikacie.

Dodatek graniczny, fundusz nagród

Dodatek graniczny - którego przywrócenia dla funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę na wschodniej "zielonej granicy" oraz na przejściach lotniczych i morskich domagała się strona związkowa - wyniesie 450 zł brutto. "Szacujemy, że dodatkiem objętych zostanie 6,5 tys. funkcjonariuszy Straży Granicznej" - podały strony.

W komunikacie czytamy, że związki wynegocjowały też zwiększenie funduszu nagród dla służb podległych MSWiA. Policja, Straż Graniczna, Państwowa Straż Pożarna i Służba Ochrony Państwa otrzymają na to 30 mln zł.

Resort i związki zapowiedziały też zwiększenie do 6 proc. dodatku terenowego dla policjantów. MSWiA przygotowuje zmianę rozporządzenia w tej sprawie. Wysokość dodatku wzrośnie z około 16 zł do około 97 złotych za każdy dzień. "Od 1 marca 2023 r., po waloryzacji kwoty bazowej, dodatek terenowy wzrośnie do 105 zł" - podkreślono w komunikacie.

Dodatek stołeczny w policji, pomoc mieszkaniowa dla strażaków

Pozostałe rozwiązania to m.in. rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do dodatku stołecznego w Policji o wszystkich funkcjonariuszy - także SG, PSP i SOP - pełniących służbę na terenie Warszawy. Wysokość dodatku wyniesie, analogicznie jak u policjantów 548,30 zł brutto. Ponadto podwyższony zostanie minimalny próg dodatku funkcyjnego do 20 proc. podstawy wymiaru tego dodatku, na czym ma skorzystać prawie 10 tysięcy mundurowych.

W komunikacie wskazano też, że strażacy PSP zyskają na podwyższeniu pomocy mieszkaniowej oraz równoważnika za brak lokalu mieszkalnego do stawek obowiązujących w Straży Granicznej i Policji. Świadczenia będą waloryzowane. Uzgodniono też, że kadeci i podchorążowie w szkołach pożarniczych będą otrzymywali świadczenie równe najniższemu uposażeniu w formacji. Ma to zachęcić młodych ludzi do wstępowania w szeregi formacji podległych MSWiA.

- Z kolei waloryzacja uposażeń w służbach mundurowych podległych MSWiA wejdzie w życie 1 marca 2023 r. Niezależnie od tego w ciągu 10 miesięcy funkcjonariusze otrzymają waloryzację w kwocie przeznaczonej na pełny rok - podały MSWiA i związki. (pap/kn)