Katarzyna Nocuń

Artykuły autora

Coraz więcej danych pacjentów w rejestrach, coraz więcej prób wyłudzeń

Pacjent Opieka zdrowotna RODO

Coraz więcej danych pacjentów, w tym wrażliwych, trafia do centralnych systemów informatycznych. Jednocześnie nasilają się wyłudzenia i cyberataki, których te dane są celem, o czym przestrzega Narodowy Fundusz Zdrowia. W tym roku zgłoszono 72 incydenty. To na administratorach, czyli na podmiotach leczniczych, ciąży odpowiedzialność za ochronę tych danych - przypominają prawnicy.

30.06.2022

MZ odpowiada na wątpliwości RPO w sprawie rejestru ciąż

Pacjent Opieka zdrowotna

Dane gromadzone w Systemie Informacji Medycznej (SIM) nie służą żadnym instytucjom do analizy stanu zdrowia konkretnego pacjenta czy grupy pacjentów, a zbieranie ich ma na celu wyłącznie wymianę informacji pomiędzy pracownikami medycznymi, podejmującymi leczenie konkretnego pacjenta - tak na zastrzeżenia Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczące tzw. rejestru ciąż odpowiada wiceminister zdrowia.

29.06.2022

Rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych POZ opublikowane w Dzienniku Ustaw

Pacjent Opieka zdrowotna

Z programu profilaktyki chorób układu krążenia skorzystają osoby w wieku od 35 do 65 lat, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia (także u innych świadczeniodawców).

29.06.2022

NFZ podniesie wycenę świadczeń, by sfinansować podwyżki w ochronie zdrowia

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Wzrost wynagrodzeń minimalnych w ochronie zdrowia zostanie sfinansowany przez podniesienie wyceny świadczeń. Taką decyzję podjęło Ministerstwo Zdrowia, o czym stronę samorządową poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. To oczekiwane rozwiązanie, które pozwoli na podniesienie wynagrodzeń także lekarzom i pielęgniarkom zatrudnionym na postawie umów cywilnoprawnych oraz pracownikom administracji.

29.06.2022

Rząd przyjął projekt ustawy dla diagnostów laboratoryjnych

Szkolnictwo wyższe Zawody medyczne

Tytuł diagnosty laboratoryjnego będą mogły uzyskać osoby, które ukończyły studia wyższe na kierunku analityka medyczna lub medycyna laboratoryjna. Takie m.in. rozwiązania zakłada przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt ustawy o medycynie laboratoryjnej, przedłożony przez ministra zdrowia.

28.06.2022
1  2  3  4  5  6  7    
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski