Prokuratura Krajowa też nie chce zniesienia zasady równości płac sędziów i prokuratorów

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Ministerstwo Sprawiedliwości podczas reformy spłaszczającej strukturę sądów chciało odejść od zasady zrównania wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów i sędziów. W sprawie larum podnieśli już prokuratorzy, a Prokurator Krajowy informuje, że zaproponował poprawki utrzymujące równy status zawodowy sędziów i prokuratorów.

12.05.2022

Prokuratorzy nie chcą rozdzielenia ich wynagrodzeń od sędziowskich

Prokuratura

Przyjmujemy z najwyższym zaniepokojeniem propozycję zrywającą z ustawową zasadą równości wynagrodzeń sędziów i prokuratorów - brzmi uchwała Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury. Związkowcy nie mają wątpliwości, że jeśli przepisy wejdą w życie, 90 proc. prokuratorów będzie mieć gorszą sytuację finansową niż sędziowie na tym samym szczeblu.

29.04.2022

Prokurator i sędzia nie zarobią już tyle samo - MS odchodzi od zasady

Prokuratura

Obecnie wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów prokuratur rejonowych i okręgowych jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu sędziów w takich samych jednostkach organizacyjnych sądów powszechnych. To ma już wkrótce się zmienić. Ministerstwo Sprawiedliwości spłaszczając strukturę sądów i "przy okazji" poprawia przepisy dotyczące pensji prokuratorów. Ich wysokość ma zależeć od stażu pracy, pełnionej funkcji i mnożników.

27.04.2022

Prezes Izby Dyscyplinarnej punktuje błędy prokuratorskiego rzecznika

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

W piśmie skierowanym do Prokuratora Generalnego Adam Roch, prezes kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej SN przedstawił uwagi o błędach rzecznika dyscyplinarnego, których usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia sprawnego rozpoznawania spraw należących do właściwości tej Izby. Należą do nich m.in. przypisywanie sobie prawa do udziału w każdym postępowaniu dotyczącym prokuratora.

22.04.2022

Zmarł prokurator Marek Pasionek

Prokuratura

Prokurator Marek Pasionek, zastępca Prokuratora Generalnego, zmarł 31 marca - poinformowała Prokuratura Krajowa. Prokurator prowadził głośne śledztwa w sprawach gospodarczych, a w 2010 roku był prokuratorem nadzorującym śledztwo Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Warszawie w sprawie katastrofy samolotu Tu-154 w Smoleńsku.

31.03.2022

Izba Dyscyplinarna: Częstowanie zielem konopi przyczyną zawieszenia prokuratora

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Obniżenie wynagrodzenia o 50 proc. prokuratorowi obwinionemu o podanie gościowi środka odurzającego w postaci ciastek zawierających ziele konopi jest zasadne - orzekła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego. Prokurator ten został ponadto zwieszony w czynnościach służbowych na pół roku, gdyż społeczna szkodliwość jego czynu uznana została za wysoką.

29.03.2022

NSA: Sędzia nie dowie się, czy był podsłuchiwany

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Brak jest regulacji prawnych, które uprawniałyby Prokuratora Generalnego do informowania ex post osoby, wobec której prowadzone były czynności operacyjno-rozpoznawcze - stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny i dodał, że słusznie prokurator nie udostępnia danych o podsłuchach osobom inwigilowanym, bo są to informacje poufne. Choćby nawet był to sędzia.

29.03.2022

Raport Fundacji Helsińskiej: Prokuratura w stan oskarżenia

Prawo karne Prokuratura

Faktyczna likwidacja niezależności prokuratorów, fasadowa zmiana ustroju prokuratury, ręczne sterowanie śledztwami, karne delegacje prokuratorów, nagrody i awanse dla wybranych – takie najkrótsze podsumowanie dorobku prokuratury w ostatnich sześciu latach wyłania się z raportu przygotowanego przez Helsińską Fundację Praw Człowieka. Prezentacja raportu odbyła sie w poniedziałek.

14.03.2022

PE powołał komisję śledczą do zbadania sprawy Pegasusa

Prokuratura Policja Nowe technologie

Parlament Europejski powołał komisję śledczą, która zajmie się używaniem "oprogramowania szpiegowskiego Pegasus i podobnego" przez rządy państw członkowskich Unii Europejskiej. Jak poinformowano w czwartek, zbada ona, czy było ono wykorzystywane, m.in. w Polsce do celów politycznych, np. przeciwko dziennikarzom, politykom i prawnikom.

10.03.2022

Prokuratura wraca do 8-godzinnej pracy, koniec covidowych "zmian"

Prokuratura

W poniedziałek 28 lutego kończy się praca zmianowa w prokuraturze - efekt ostatniej fali koronawirusa. O jej wprowadzeniu zdecydowano na przełomie stycznia i lutego, co zresztą budziło duże niezadowolenie wśród pracowników prokuratury i było krytycznie przyjęte przez prokuratorów, ale też związkowców. Część jednostek do normalnego systemu pracy już wróciło.

26.02.2022

Gabriel-Węglowski: Przeterminowana sprawiedliwość

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Szybko z pewnością nie zawsze znaczy dobrze; tym bardziej powolnie. Kluczem do sukcesu jest natomiast zawsze sprawność działania. Czy tak jest w polskim procesie karnym, w pracy policji, prokuratury, sądów ? Niestety, nie. Bywa, ale nie jest to wszechogarniającą regułą. Postępowania zbyt często prowadzone są opieszale, niewłaściwie, czy wbrew podstawowym zasadom prakseologii.

25.02.2022

Krytyka Lex Czarnek w elektronicznym dzienniku pod lupą prokuratury

Prokuratura Zarządzanie oświatą RODO

Warszawska prokuratura ma sprawdzić, czy wysłanie przez e-dziennik listu na temat negatywnych skutków tzw. Lex Czarnek łamie prawo. List podpisany został przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Według ministra edukacji, to przekroczenie uprawnień i naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

22.02.2022

Dziennikarka chce wiedzieć, czy była inwigilowana. Możliwe pytanie do TSUE

Prawo karne Prokuratura Policja Nowe technologie

Mam prawo wiedzieć, czy byłam inwigilowana – uważa Ewa Siedlecka, dziennikarka "Polityki", zaangażowana w obronę praw człowieka, i pozywa polskie władze o naruszenie dóbr osobistych. W pozwie podkreśla, że brak takich gwarancji narusza prawo Unii Europejskiej. Warszawski sąd ma we wtorek 22 lutego rozpatrzyć jej wniosek o skierowanie pytania do trybunału UE.

21.02.2022

Analiza: Pegasus mógłby być legalny, gdyby działał zgodnie z polskim prawem

Prokuratura Policja Nowe technologie

Użycie programów komputerowych pobierających z telefonu lub innego urządzenia osoby objętej kontrolą operacyjną całą jego zawartość, a także utrwalanie treści rozmów i obrazu w pomieszczeniach, w których znajduje się to urządzenie, po przejęciu nad nim kontroli - to największe zarzuty ekspertów Krakowskiego Instytutu Prawa Karnego wobec systemu Pegasus.

17.02.2022

SN: Brak zgody na dalszą pracę prokuratora był sprzeczny z interesem służby

Prawnicy Prokuratura

Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN uchyliła decyzję Prokuratora Generalnego, który nie zgodził się na dalsze zajmowanie stanowiska przez prokuratora. Prokurator Generalny nie wziął pod uwagę innych okoliczności, w tym również - interesu służby. SN ocenił też, że wydanie decyzji nastąpiło bez poszanowania zasady proporcjonalności i zasady równego traktowania.

16.02.2022

Izba Dyscyplinarna wciąż rozważa zasadność kasacji prokuratorów, mimo że ustawa na to nie pozwala

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Prokuratorzy nadal nie mają możliwości złożenia kasacji w sprawach dyscyplinarnych do Sądu Najwyższego, mimo że według Trybunału Konstytucyjnego ustawodawca popełnił błąd. Jednak stare sprawy deliktowe, popełnione jeszcze przed wejściem w życie ustawy z 2017 r., nadal krążą w Izbie Dyscyplinarnej, gdyż dostrzega się w nich bezwzględne przyczyny odwoławcze.

15.02.2022

Europejski Inspektor Ochrony Danych wzywa do zakazu stosowania Pegasusa

Prawo karne Prokuratura Policja

Używanie Pegasusa może prowadzić do „bezprecedensowego poziomu ingerencji w najbardziej intymne aspekty naszego codziennego życia - ocenia Europejski Inspektor Ochrony Danych (EDPS). I wzywa do wprowadzenia w państwach Unii Europejskiej zakazu korzystania z tego oprogramowania szpiegującego.

15.02.2022

Dr hab. Książek: IKEA mogła zwolnić pracownika za groźby wobec osób LGBT

Prawo karne Prokuratura Prawo pracy

Szefowa HR w sieci handlowej IKEA została uwolniona przez sąd od zarzutu naruszenia praw i dyskryminacji wyznaniowej pracownika, którego zwolniła za komentarze o społeczności LGBT. To słuszny wyrok, ale w jego kontekście warto zwrócić uwagę na zaangażowanie prokuratury w sprawę, które było w tym przypadku zupełnie niepotrzebne, a zarzuty karne bezzasadne.

15.02.2022

SN: Fikcyjny konwój na zagranicznej misji wojskowej wymaga dłuższego śledztwa

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Jeśli postępowanie przygotowawcze trwa 13 miesięcy i dotyczy przestępstwa popełnionego przez oficera w czasie misji wojskowej za granicą, to nie można uznać je za przewlekłe. Zwłaszcza że podejrzanych było pięciu, zgromadzenie dowodów wymagało przeprowadzenia eksperymentów w ramach międzynarodowej pomocy prawnej, a obrońca wykazał się pasywnością.

14.02.2022

W IKEA nie było dyskryminacji religijnej przy zwolnieniu za wpis o społeczności LGBT

Prawo karne Prokuratura Prawo pracy

Kierowniczka z sieci IKEA została uniewinniona od zarzutu dyskryminacji wyznaniowej, której miała się dopuścić, zwalniając pracownika. Powodem były jego komentarze, w których wspomagając się cytatami z Biblii, zaatakował społeczność LGBT. Prokuratura już zapowiedziała wniesienie apelacji. Obrońca ocenia, że zaangażowanie organów ścigania w tę sprawę wydaje się nadmierne.

14.02.2022
1  2  3  4  5    13
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski