Prokurator Dariusz Korneluk kandydatem na prokuratora krajowego

Prokuratura

Zastępca prokuratora krajowego Dariusz Korneluk, uzyskał najlepszy wynik w konkursie na prokuratora krajowego i to on został wskazany przez zespół pod przewodnictwem wiceministry sprawiedliwości Marii Ejchart jako kandydat na to stanowisko. W konkursie startowało w sumie 5 prokuratorów, 26 lutego odbyło się ich wysłuchanie. Pytanie co dalej, bo część środowiska prokuratorskiego kwestionuje konkurs.

26.02.2024

Coraz bliżej wyłonienia przyszłego prokuratora krajowego, zakończyły się wysłuchania kandydatów

Prokuratura

Niezależność, większa swoboda decyzyjna prokuratorów, zmiany w delegacjach i awansach, poprawa sytuacji finansowej pracowników i urzędników prokuratury, rozliczenia - ale w oparciu o przepisy prawa, wzmocnienie prokuratur rejonowych oraz rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego i Ministra Sprawiedliwości - to najistotniejsze kwestie, które sygnalizowali podczas rozmów z zespołem wyłaniającym przyszłego prokuratora krajowego, kandydaci na to stanowisko.

26.02.2024

Po decyzji o Barskim sądy zaczynają kwestionować status asesorów

Prokuratura

Jeszcze nie umilkły echa sprawy szczecińskiej prokurator Bogusławy Zapaśnik, a sąd - tym razem Rejonowy dla Wrocławia Krzyków -zakwestionował status prokuratorskiego asesora. Tłem tej sprawy jest również decyzja dotycząca prokuratora Dariusza Barskiego, który w ocenie obecnego kierownictwa MS, nie mógł pełnić tej funkcji, bo został wadliwie przywrócony ze stanu spoczynku. A skoro tak - to w ocenie wrocławskiego sądu - są też wątpliwości dotyczące statusu asesora.

23.02.2024

5 prokuratorów powalczy o stanowisko Prokuratora Krajowego

Prokuratura

Pięciu prokuratorów Dariusz Korneluk, Katarzyna Kwiatkowska, Agnieszka Leszczyńska, Jacek Skała i Ewa Wrzosek stanęło w szranki o stanowisko Prokuratora Krajowego - wynika z oficjalnej informacji Ministerstwa Sprawiedliwość. Ich kandydatury przeanalizuje specjalny zespół, a na poniedziałek 26 lutego zaplanowano rozmowy kwalifikacyjne.

21.02.2024

NRA nie będzie uczestniczyć w wyborze Prokuratora Krajowego

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Naczelna Rada Adwokacka nie wskaże swojego przedstawiciela w zespole do wyłonienia kandydata na stanowisko prokuratora krajowego - wynika z pisma Przemysława Rosatiego, prezesa NRA, skierowanego do ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego Adama Bodnara. Powód to niemożność udziału samorządu zawodowego Adwokatury w pracach zespołu powołanego przez czynnik polityczny, jakim jest minister sprawiedliwości.

20.02.2024

Zamiast kandydatury na Prokuratora Krajowego

Prokuratura

Jednym z wymogów dla kandydatów na Prokuratora Krajowego jest przedstawienie własnej koncepcji prokuratury. W praktyce jednak wprowadzenie zmian w życie nie będzie łatwe, bo jedną z fundamentalnych przeszkód jest to, że prokuratura to nadal firma źle zorganizowana, zarządzana „kijem”, gdzie pozycja zawodowa i komfort pracy zależą od znajomości - piszą prokuratorzy dr Piotr Turek i dr Michał Gabriel-Węglowski.

19.02.2024

Piątek ostatnim dniem zgłoszeń kandydatów na stanowisko Prokuratora Krajowego

Prokuratura

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny 9 lutego ogłosił konkurs na stanowisko Prokuratora Krajowego. Czas na zgłaszanie kandydatur właśnie upływa. Główne wymaganie to co najmniej 15 lat doświadczenia na samodzielnym stanowisku prokuratora, a także zaprezentowanie koncepcji funkcjonowania prokuratury. Kandydatów oceni specjalny zespół z wiceminister Marią Ejchart na czele. Lista kandydatów ma być znana do 21 lutego.

16.02.2024

Prokurator Zapaśnik: Nie ma podstaw do kwestionowania mojego powrotu ze stanu spoczynku

Prokuratura

Gdyby celem ustawodawcy była epizodyczność słynnego art. 47 z przepisów wprowadzających ustawę - Prawo o prokuraturze, to zostałoby to uwzględnione np. w tym konkretnym przepisie. Nie mam wątpliwości, że mój powrót ze stanu spoczynku 19 maja 2016 r. nie był wadliwy. Decyzja Sądu Okręgowego w Szczecinie będzie mieć tragiczne skutki dla prowadzonych spraw, bo pewnych czynności nie da się powtórzyć, ale przede wszystkim dla pokrzywdzonych - mówi prokurator Bogusława Zapaśnik.

15.02.2024

SN: Częstowanie ciastkami z narkotykiem na szkoleniu prokuratorów skończy się dwoma wyrokami

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Podanie substancji odurzającej osobie obcej bez jej wiedzy i zgody jest przestępstwem. I o takie przewinienie jest podejrzany prokurator prokuratury rejonowej, który w pokoju hotelowym w czasie szkolenia doprowadził swoją koleżankę do stanu zagrażającego jej zdrowiu. Dlatego Sąd Najwyższy w Izbie Odpowiedzialności Zawodowej uchylił immunitet prokuratorowi. Obecnie toczy się proces karny przeciwko niemu, a SN czeka na wyrok, by ukarać go dyscyplinarnie.

15.02.2024

Wybór Prokuratora Krajowego nie będzie łatwy, a może być wadliwy

Prokuratura

21 lutego mają zostać ogłoszone nazwiska prokuratorów zakwalifikowanych do konkursu na Prokuratora Krajowego. Następnie oceni ich specjalny zespół, z przedstawicielami także samorządu adwokackiego i radcowskiego. Diabeł tkwi jednak w... Prawie o prokuraturze, które przewiduje, że ma on być wyłoniony spośród prokuratorów tej prokuratury. Kandydat z niższego szczebla będzie więc musiał szybko awansować i tu pojawia się kolejny problem - do tego potrzebny będzie prokurator Jacek Bilewicz, którego do PK przywracał Dariusz Barski - kwestionowany Prokurator Krajowy.

13.02.2024

Szczeciński sąd potwierdza bezskuteczne przywrócenie prokuratorów ze stanu spoczynku

Prokuratura

Sąd Okręgowy w Szczecinie umorzył postępowanie karne zainicjowane aktem oskarżenia wniesionym przez prokurator Bogusławę Zapaśnik. Uznał przy tym, że w czasie wnoszenia aktu oskarżenia nie była prokuratorem w stanie czynnym, nie mogła więc wykonywać czynności prokuratora. To pokłosie sprawy Dariusz Barskiego, który w ocenie MS, nie został skutecznie przywrócony ze stanu spoczynku na stanowisko Prokuratora Krajowego.

09.02.2024

Prokurator zbada, czy wydatki biegłego dotyczyły opinii

Prokuratura

Szykują się nowe obowiązki dla prokuratora. Ministerstwo Sprawiedliwości chce, by badał czy wydatki, których zwrotu domaga się biegły, bezpośrednio dotyczyły wydanej przez niego opinii i były niezbędne dla jej wydania. Będzie musiał też występować z wnioskiem o niezwłoczne przyznanie obrońcy z urzędu, gdy podejrzanemu nie można przedstawić zarzutów ani go przesłuchać, bo np. jest pijany.

08.02.2024

Sędzia Ryszard Sadlik p.o. dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Sędzia Kamil Zaradkiewicz został odwołany w piątek z funkcji Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Pełnienie obowiązków dyrektora KSSiP minister sprawiedliwości powierzył sędziemu Ryszardowi Sadlikowi. W przyszłym tygodniu ma zostać ogłoszony konkurs na nowego dyrektora szkoły.

02.02.2024

KRS krytycznie o postępowaniu wyjaśniającym wobec sędziego Stępkowskiego

Prawnicy Prokuratura

Wszczęcie przez rzecznika dyscyplinarnego SN postępowania wyjaśniającego po decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej uchylającej postanowienie marszałka Sejmu o wygaśnięciu mandatu Mariusza Kamińskiego nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa – wynika z piątkowej uchwały Krajowej Rady Sądowniczej. KRS krytycznie wypowiedziała się też o bezterminowym zawieszeniu prezesa (wiceprezesa) sądu przez ministra sprawiedliwości, w związku z zamiarem odwołania go.

02.02.2024

Odwołani prokuratorzy nie składają broni, szykuje się pozew

Prokuratura

Prokurator generalny Adam Bodnar podjął w ostatnim czasie decyzje - jak informowano - w ścisłej współpracy z p.o. prokuratorem krajowym Jackiem Bilewiczem o odwołaniu z delegacji prokuratorów okręgowych i regionalnych. Zapadły też decyzje o zmianach kadrowych w Prokuraturze Krajowej. Na tym jednak raczej nie koniec, bo jak dowiedziało się nieoficjalnie Prawo.pl, odwołani analizują możliwość skierowania sprawy do sądu pracy.

01.02.2024

Prof. Adamski: Polska skorzysta z przynależności do Prokuratury Europejskiej

Prokuratura Prawo unijne

Przystąpienie Polski do Prokuratury Europejskiej suwerenności naszej nie ograniczy, a na pewno dobrze wpłynie na rzeczywiste zwalczanie przestępstw. Przystąpienie do tej instytucji to naturalny ruch dla rządu chcącego rzeczywiście przeciwdziałać przestępczości - twierdzi prof. Dariusz Adamski z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. 

31.01.2024

SN: Celem wytyku prokuratorskiego jest poprawa praktyk zawodowych

Prokuratura

W przypadku stwierdzenia oczywistej obrazy prawa przy prowadzeniu sprawy, prokurator przełożony wytyka to uchybienie prokuratorowi. Sąd Najwyższy wskazał, że wytyk jest pewnego rodzaju interwencją, której zadaniem jest zwrócenie uwagi na nieprawidłowości w zakresie działań prokuratora i poprawa praktyk zawodowych. Nie pociąga on jednak za sobą bezpośrednich konsekwencji prawnych takich jak kary dyscyplinarne.

31.01.2024

Prezydent Duda pisze do premiera o zmianach w Prokuraturze Krajowej - niezgodne z prawem

Prokuratura

Prezydent Andrzej Duda skierował do premiera Donalda Tuska pismo w sprawie zmian w Prokuraturze Krajowej. Wskazał, że odpowiedzialność za skutki tych działań, w szczególności wobec obywateli, w tym ofiar przestępstw, obciążać będą osobiście premiera oraz ministra Adama Bodnara. Jeszcze raz podkreślił, że do odwołania prokuratora krajowego potrzebna jest jego pisemna zgoda.

30.01.2024

Szykuje się dyscyplinarka dla prokuratora Ostrowskiego

Prokuratura

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar powołał Rzecznika Dyscyplinarnego ad hoc do rozpoznania sprawy prokuratora Prokuratury Krajowej Michała Ostrowskiego. Chodzi m.in. o jego wypowiedzi kwestionujące kompetencje prokuratora generalnego do wystąpienia do premiera z wnioskiem o powierzenie funkcji p.o. prokuratora krajowego Jackowi Bilewiczowi. Sprawą zajmie się teraz prokurator Andrzej Janecki.

30.01.2024
1  2  3  4  5    20