Oszuści podszywają się pod Urząd Patentowy i żądają opłat za rejestrację znaków

Rynek Prokuratura Prawo gospodarcze

Lawinowo rośnie liczba przypadków prób wyłudzenia pieniędzy od firm, które rozpoczęły proces rejestracji znaków towarowych w Urzędzie Patentowym RP. Rozsyłane są decyzje wyglądające na wiarygodne, z zastrzeżeniem, że potrzebne jest uiszczenie kilkuset euro, by dokończyć proces. W decyzji wymienia się nazwisko osoby, która faktycznie pracuje w tym urzędzie. 

07.02.2022

Covid zawiesza "czerwone miasteczko", ale protest pracowników sądów i prokuratur trwa

Prokuratura

Związkowcy pracowników sądów i prokuratury zdecydowali o "zawieszeniu" "czerwonego miasteczka", w którym protestowali w pobliżu kancelarii premiera domagając się zwiększenia wynagrodzeń o 12 proc. i przeciwdziałania mobbingowi. Zapewniają jednak, że to nie oznacza zakończenie protestu. Przyczyną - jak informują - jest kolejna fala koronawirusa, narastają liczba zachorowań i szybkość jego rozprzestrzeniania się.

30.01.2022

Prokuratura wraca do pracy zmianowej

Prokuratura Koronawirus

Najpóźniej w poniedziałek wraca praca zmianowa w prokuraturze. Sprzeciwiają się jej związki zawodowe, ale negatywnie ocenili to też wszyscy prokuratorzy regionalni. Już wcześniej miało to być sposobem na pierwszą falę koronawirusa. Mimo kilkukrotnych analiz oraz postulatów prokuratorów i pracowników prokuratury, dwie zmiany pozostały prawie rok, aż do końca maja 2021 r.

28.01.2022

Rzecznik TSUE: Przechowywanie danych pasażerów tylko w związku z zagrożeniem

Administracja publiczna Prokuratura Policja RODO

Powszechne i przeprowadzane bez rozróżnienia przekazywanie i przetwarzanie danych pasażerów jest zgodne z prawami podstawowymi do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych. Natomiast przechowywanie tych danych znajduje uzasadnienie wyłącznie w obliczu poważnego, rzeczywistego zagrożenia bezpieczeństwa.

27.01.2022

Jest śledztwo prokuratury w sprawie sędziów TSUE

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Była analiza jest śledztwo - warszawska prokuratura okręgowa bada czy sędziowie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przekroczyli swoje uprawnienia w toku rozpoznawania skarg przeciwko Polsce. W grudniu do prokuratur rejonowych skierowano właśnie pismo z prośbą o przekazywanie kolejnych ewentualnych zawiadomień w tym zakresie, celem jest zbadanie czy sprawy się łączą.

26.01.2022

Dubois i Stępiński: Zamrażarka domniemania niewinności krzywdzi ludzi

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Zasada domniemania niewinności w Polsce obowiązuje, ale nie zawsze działa. Po przedstawieniu zarzutów często zostają wszczęte dwa postępowania. Pierwsze toczy się zgodnie z zasadami kodeksu postępowania karnego przed prokuratorem, a następnie przed sądem. Drugie, w którym nie obowiązują żadne reguły, toczy się przed sądem opinii publicznej.

24.01.2022

Izba Dyscyplinarna: Prokurator niewinny, bo nie musiał wnioskować o nadzwyczajne złagodzenie kary

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Ranga zawodu prokuratora daje podstawę do formułowania wniosków na rozprawie, a decyzja ostateczna należy do sądu. Ubezwłasnowolnienie prokuratora w tym zakresie spowodowałoby pozbawienie go niezależności - orzekła Izba Dyscyplinarna SN w sprawie prokuratora obwinionego o to, że nie wniósł w czasie rozprawy o nadzwyczajne złagodzenie kary recydywiście.

21.01.2022

Oklejak: Potrzebna skuteczna cywilna kontrola nad służbami specjalnymi

Prawo karne Prokuratura Policja

Konieczne jest powołanie wyspecjalizowanego i niezależnego organu nadzoru nad służbami specjalnymi, posiadającego realne kompetencje w zakresie ochrony praw i wolności obywatelskich. Ale kiedy pojawia się konkretny pomysł na stworzenie takiego organu, mnożą się trudności w sformułowaniu jego zadań i kompetencji oraz usytuowaniu w istniejącym systemie prawa.

20.01.2022

Nie tylko Pegasus - apel o systemowe rozwiązania w sprawie kontroli nad działaniami służb

Prokuratura Policja Nowe technologie RODO

Problem niekontrolowanych działań służb wymaga systemowych rozwiązań - stwierdzają organizacje broniące praw człowieka. I apelują do senatorów, żeby w ramach prac nadzwyczajnej komisji nie poprzestawali na próbie wyjaśnienia inwigilacji senatora Krzysztofa Brejzy, Ewy Wrzosek i Romana Giertycha. - Nie tylko Pegasus jest problemem - podkreślają.

17.01.2022

Dubois i Stępiński: Niedźwiedzia przysługa prokuratury dla prezydenta

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Oskarżając pisarza Jakuba Żulczyka, prokuratura sprawiła prezydentowi typową niedźwiedzią przysługę, której można było uniknąć, bo przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów wystarczało zastanowić się czy czyn literata wyczerpuje znamiona przestępstwa - komentują wyrok sądu adwokaci Jacek Dubois i Krzysztof Stępiński.

13.01.2022

SN: Kasacja Prokuratora Generalnego niedopuszczalna, bo nie było zarzutu

Prawnicy Prokuratura

Prokurator Generalny zastosował środek nadzwyczajny w sprawie dyscyplinarnej prokuratora, który nie złożył apelacji od wyroku. Ale nie postawiono mu zarzutów dyscyplinarnych. Izba Dyscyplinarna SN uznała, że kasacja jest niedopuszczalna, a prokuratura ma inne środki niż kasacja, z których może skorzystać, takie jak np. złożyć sprzeciw albo wznowić postępowanie.

12.01.2022

Lex TVN, Polski Ład, stan wyjątkowy, anty-unijny TK - 12 zaskakujących i ważnych wydarzeń prawnych 2021 roku

Prokuratura Koronawirus Brexit Polski Ład

Mijający rok przyniósł nam wiele niespodzianek prawnych. Znaczna ich część krok po kroku prowadzi do uchylenia się naszego państwa od przestrzegania reguł prawa europejskiego, które stanowi dorobek ostatnich 30 lat. Ale były też ważne zmiany w gospodarce, podatkach, oświacie czy na rynku medialnym. Oto redakcyjny ranking znaczących wydarzeń zmieniających naszą rzeczywistość prawną.

31.12.2021

Projekt o odszkodowaniach za niesłuszne oskarżenia w sejmowej zamrażarce

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Od marca czeka na rozpatrzenie przez Sejm senacki projekt w sprawie odszkodowań i zadośćuczynień od państwa za niewątpliwie niesłuszny zarzut lub oskarżenie. Dotąd nie nadano mu nawet numeru druku sejmowego, jest analizowany przez sejmowych prawników, a marszałek zwraca uwagę, że wprowadzenie takiej regulacji byłoby kosztowne dla państwa.

24.12.2021

Trybunał w Strasburgu zajmie się ochroną osób LGBTI w Polsce

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Policja

Problem braku ochrony dla osób LGBTI przed przestępstwami z nienawiści znalazł się na wokandzie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Zdaniem Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, która przedstawiła opinię przyjaciela sądu w tej sprawie, osoby LGBTI w Polsce są pozbawione skutecznej ochrony przed przestępstwami z nienawiści, co stanowi poważny problem systemowy.

15.12.2021

Izrael: Polska jako "autokracja" nie kupi Pegasusa

Prokuratura Policja Nowe technologie

Polska, wraz z Węgrami i 63. innymi państwami, została wykreślona przez Izrael z listy państw, którym można sprzedawać oprogramowanie służące do inwigilacji. Zostały one uznawane za "reżimy autokratyczne". Tym samym izraelska firma nie będzie mogła oferować polskim władzom systemu szpiegującego Pegasus i związanych z nim usług.

26.11.2021

Prokuratura zablokowana przez nowy system - wydajność spada, pracownicy mają dość

Prokuratura Nowe technologie RODO

Od sierpnia w prokuraturze wdrażany jest ogólnokrajowy system teleinformatyczny. Miało być nowocześnie, jednolicie i zdecydowanie szybciej, tymczasem pracownicy, prokuratorzy, ale też np. adwokaci skarżą się na coraz większy chaos. Brakuje sprzętu do digitalizacji akt czy drukowania kodów identyfikacyjnych, program jest nieczytelny, czasochłonny a instrukcja obsługi liczy ... tysiące stron.

26.11.2021

Dubois i Stępiński: Prokuratura dwóch prędkości

Prokuratura

Marian Banaś i jego prawnicy poinformowali, że dysponują oświadczeniami osób, które miały być nakłanianie do składania nieprawdziwych zeznań, ale prokuratura nic nie robi. A gdyby oświadczył, że dysponuje dowodami, że prokuratura za czasów Platformy Obywatelskiej nakłaniała świadków do składania nieprawdziwych zeznań mających na celu fałszywe oskarżenie ważnego polityka PiS?

02.11.2021

Izba Dyscyplinarna SN uchyliła immunitet prokuratorowi stanu wojennego

Prawnicy Prokuratura

Istnieją dostatecznie uzasadnione podstawy do tego by przypuszczać, że prokurator w stanie spoczynku w 1982 r. popełnił zbrodnię przeciwko ludzkości. Dlatego zaskarżoną uchwałę Sądu przy Prokuratorze Generalnym należało zmienić i zezwolić na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej - orzekła we wtorek 26 października Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego.

27.10.2021

Wraca temat pracy zmianowej w prokuraturze, Prokurator Krajowy robi rozeznanie

Prokuratura

Prokurator Krajowy zwrócił się o opinię do prokuratorów regionalnych i okręgowych w sprawie wprowadzenia pracy zmianowej na podległych im obszarach terytorialnych. Jednocześnie zwrócił uwagę, że przywrócenie pracy zmianowej powinno być uzależnione od dwóch czynników - sytuacji epidemiologicznej na danym obszarze, oraz poziomu zaszczepienia w poszczególnych jednostkach.

25.10.2021
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski