Jak wskazano w piśmie, chodzi o prokurator charakteryzującą się nieskazitelną reputacją i wysokimi kwalifikacjami zawodowymi. - Od 2013 r. jest pełnoprawnym obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej, a w maju 2024 r. pomyślnie zdała egzamin prokuratorski, co jest zwieńczeniem jej wieloletnich studiów i praktyki w dziedzinie prawa. Niemniej jednak, zgodnie z polską ustawą z 28 stycznia 2016 r. Prawo o Prokuraturze, warunkiem koniecznym do rozpoczęcia wykonywania zawodu prokuratora jest posiadanie wyłącznie obywatelstwa polskiego - wskazano w piśmie. Dodając, że kobieta pełni obecnie funkcję asystenta prokuratora w polskiej prokuraturze. W sumie pracuje w niej od 2017 r. - Już na tym stanowisku wyróżniała się niezwykłą pracowitością, zaangażowaniem oraz wyjątkowymi umiejętnościami prawniczymi. Jej przełożeni i współpracownicy wielokrotnie podkreślali jej wkład w skuteczne prowadzenie skomplikowanych spraw oraz jej nieocenioną pomoc w pracy - dodano.

Czytaj: Minimum 7 tys. zł dla asystenta prokuratora - na stole projekt prokuratorskich związkowców >>

Sprawa pilna, związkowcy walczą o prokurator

Związkowcy wskazują, że zgodnie z przepisami ustawy z 2001 r. o obywatelstwie ukraińskim nabycie przez obywatela Ukrainy obywatelstwa innego państwa winno skutkować utratą obywatelstwa ukraińskiego. Jak dodano, asystentka prokuratury spełnia więc wszystkie wymogi stawiane przez prawo ukraińskie w zakresie zrzeczenia się obywatelstwa, powinna więc być zwolniona z obywatelstwa ukraińskiego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Sprawa jest niezwykle pilna i zasługuje na wyjątkowe traktowanie. Wieloletnie wysiłki oraz zaangażowanie w zdobywanie wiedzy i doświadczenia w dziedzinie prawa, a także osiągnięcie sukcesu w trudnym egzaminie prokuratorskim, nie powinny zostać zniweczone przez przedłużający się proces administracyjny. Warto również wspomnieć, że Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP zawsze wspierał Ukrainę w trudnych chwilach. Nasze działania obejmowały organizację zbiórek środków oraz pomoc materialną, za co zostaliśmy odznaczeni przez ukraińskie Ministerstwo Obrony Narodowej medalem za zasługi. Mamy nadzieję, że nasza współpraca i wsparcie przyczyniły się do umocnienia wzajemnych relacji - wskazano w apelu.

- W sprawie pani asystent wrocławskiej prokuratury, która uzyskała kwalifikacje do wykonywania zawodu prokuratora, skontaktowali się prokuratorzy z Wrocławia. Ma u nich świetną opinię, a lata współpracy pozwoliły im uznać, że będzie to osoba znakomicie przygotowana do wykonywania zawodu prokuratora. Niestety młyny biurokratyczne w Republice Ukrainy mielą powoli, co w obliczu pełnoskalowej wojny z Rosją wydaje się w pewnym sensie zrozumiałe. Dlatego wystąpiliśmy w tej sprawie do Prezydenta Zełenskiego. Mamy do tego też w pewnym sensie silne umocowanie, bo jako środowisko zorganizowaliśmy akcję Prokuratura dla Ukrainy - przypomina prokurator Jacek Skała przewodniczący ZZPiPP RP.

Dodaje, że polscy prokuratorzy od dłuższego czasu kierują swoją pomoc bezpośrednio do walczących. - Jest to sprzęt umożliwiający przeżycie. Między innymi noktowizory. Ale są też leki i bandaże. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników prokuratury RP został za to odznaczony medalem Ministerstwa Obrony Narodowej Ukrainy. Mamy nadzieję, że już w niedługim czasie nasza koleżanka dołączy do 6600 polskich prokuratorów. O to apelujemy do władz Ukrainy - podkreśla.