MS podwyższa stawki za mediację karną, według mediatorów niewystarczająco

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo widzi w mediacji szansę na odciążenie sądów, także w sprawach karnych. By zachęcić do pracy mediatorów, chce podnieść ich stawki w tym obszarze prawa, i wprowadzić zmiany w zakresie wyliczania kosztów. Projekt zmiany rozporządzenia jest w opiniowaniu, a mediatorzy i część sądów już podnoszą, że propozycje choć idą w dobrym kierunku, są niewystarczające.

30.05.2023

Od brzemienia wpływów rosyjskich trudno będzie się uwolnić, choć odwołanie przysługuje

Prawo karne Administracja publiczna

Komisja do spraw badania wpływów Rosji na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski ma być organem administracji działającym jak sąd karny. Jej decyzje mają być ostateczne, choć zgodnie z postępowaniem administracyjnym będzie na nie przysługiwać skarga do sądu administracyjnego. I tu, zdaniem prawników, tkwi problem - sąd sprawdzi legalność decyzji, ale od "winy" domniemanego winnego nie uwolni.

30.05.2023

Trzech przewodniczących wydziałów w Izbie Karnej SN rezygnuje

Prawnicy

Trzech sędziów Izby Karnej Sądu Najwyższego zrezygnowało z funkcji przewodniczących wydziałów na znak protestu przeciwko wyborowi na prezesa tej Izby sędziego Zbigniewa Kapińskiego. Rezygnację złożyli sędziowie Jarosław Matras, Waldemar Płóciennik i Tomasz Artymiuk, jeszcze na ręce dotychczasowego prezesa Michała Laskowskiego, przed zakończeniem jego kadencji na tym stanowisku.

29.05.2023

Jak się "nie da", to nie będzie tabliczki oznaczającej adwokacką kancelarię

Wymiar sprawiedliwości

Lokal, w którym adwokat wykonuje zawód - zgodnie z adwokackim regulaminem ma być oznaczony w taki sposób, by wiadomo było, kto świadczy pomoc prawną. Zgodnie z przyjętymi właśnie zmianami adwokaci będą mogli jednak tabliczek uniknąć. Wyrazić będzie musiała jednak na to zgodę okręgowa rada adwokacka, a w takim wniosku trzeba będzie uzasadnić, dlaczego oznaczenie nie jest możliwe lub jest bezcelowe.

29.05.2023

Polscy prawnicy aktywni i skuteczni przed europejskimi trybunałami

Wymiar sprawiedliwości

Coraz więcej polskich prawników reprezentuje swoich klientów przez Europejskim Trybunałem Praw Człowieka i Trybunałem Sprawiedliwości UE. Co ciekawe, gros z nich nie ma w tym zakresie specjalnego doświadczenia - czyli ma na swoim koncie zaledwie jedną taką sprawę. Są jednak i rekordziści, w 2022 r. w przypadku ETPC liderką była adwokat Monika Gąsiorowska z Warszawy, a jeśli chodzi o TSUE - Przemysław Kamil Rosiak, radca prawny również ze stolicy.

29.05.2023

NRA apeluje o weto w sprawie Komisji do badania wpływów rosyjskich

Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka zaapelowała do prezydenta Andrzeja Dudy by skorzystał z prawa weta w sprawie ustawy o powołaniu Państwowej Komisji do spraw badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2007 – 2022. Jak wskazano w piśmie, regulacja jest jaskrawym i oczywistym przykładem legislacyjnego bezprawia i narusza standardy konstytucyjne.

28.05.2023

Referendarz w gorszej sytuacji, nie zaskarży decyzji o podziale czynności

Wymiar sprawiedliwości

Referendarze sądowi skarżą się, że nie mają możliwości zaskarżenia rozstrzygnięcia prezesa sądu o podziale czynności, a taką możliwość mają sędziowie i asesorzy sądowi. Rzecznik Praw Obywatelskich poprosił Krajową Radę Sądownictwa o przeanalizowanie sytuacji i stanowisko w tej sprawie. Także Stowarzyszenie Referendarzy Sądowych Lex IUSTA uważa, że kwestia ta wymaga uregulowania.

27.05.2023

Przeszedłeś jezdnię w niedozwolonym miejscu? Mandat lepiej zapłacić od razu

Pieszy się spieszy i niekiedy podejmuje decyzję o przejściu przez jezdnię w niedozwolonym miejscu. Czy przyjęcie mandatu w takim przypadku to najlepsze rozwiązanie? Prawnicy podkreślają, że wszystko zależy od klienta, ale sprawa w sądzie może mieć niekorzystny finał. Lepiej więc zapłacić - zgodnie z taryfikatorem 50 zł, niż ryzykować karę grzywny z kosztami postępowania i marnować czas na sądowe spory.

27.05.2023

E-rozprawy zostają - Sejm zaczyna prace nad zmianami w procedurze cywilnej

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

E-rozprawy pozostaną w sprawach cywilnych na stałe. Sejmie rozpoczął prace nad kolejną nowelizacją procedury cywilnej, która usankcjonuje to, co miało obowiązywać w okresie pandemii i rok po niej. Z pewnymi jednak zmianami. Wprowadzony zostaje m.in. przepis, zgodnie z którym strony będą mogły sprzeciwić się zdalnym zeznaniom świadków i wnioskować o stacjonarne przedstawianie opinii przez biegłych.

26.05.2023

Więcej władzy dla Prokuratora Krajowego - Sejm już pracuje nad zmianami

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Już wkrótce pozycja Prokuratora Krajowego może znacznie wzrosnąć i to kosztem kompetencji Prokuratora Generalnego. Sejm właśnie rozpoczął prace nad pakietem zmian w Prawie o Prokuraturze rozszerzającym jego uprawnienia m.in. w zakresie spraw kadrowych, delegacji i dyscyplinarek. Jego opinia będzie istotna przy odwoływaniu przed upływem kadencji rzeczników dyscyplinarnych, będzie mógł też wstrzymać polecenie... Prokuratora Generalnego.

26.05.2023

Adwokatura zniosła zakaz reklamy, ale pełnej swobody nie będzie

Prawnicy Rynek i konsument Ochrona konkurencji

Zakaz adwokackiej reklamy przechodzi do lamusa - adwokaci będą mogli informować o świadczonej pomocy prawnej ale tak, by nie naruszać godności zawodu. Nie będą mogli stosować reklamy porównawczej, ani współpracować z kancelariami odszkodowawczymi. W piątek, podczas posiedzenia plenarnego Naczelnej Rady Adwokackiej, przegłosowano zmiany w Zbiorze Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu.

26.05.2023

Sejm na razie nie uchwali zmian w Trybunale Konstytucyjnym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Obniżenie minimalnej liczebności Zgromadzenia Ogólnego z 2/3 liczby sędziów, czyli co najmniej 10 sędziów do dziewięciu oraz pełnego składu Trybunału z 11 do dziewięciu sędziów - to sposób posłów PiS m.in. na wydanie wyroku w sprawie ustawy o Sądzie Najwyższym i zatwierdzenie Julii Przyłębskiej na stanowisku prezesa. Jednak wbrew zapowiedziom, na razie zmiana nie zostanie uchwalona.

26.05.2023

Upływa kadencja prezesa Izby Karnej SN. Zastąpi go sędzia Zbigniew Kapiński

Wymiar sprawiedliwości

26 maja to ostatni dzień kadencji prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego sędziego Michała Laskowskiego. Zastąpi go sędzia Zbigniew Kapiński. Wyboru prezesa izby dokonał prezydent, do którego trafiły trzy kandydatury: "starzy" sędziowie - Kazimierz Klugiewicz i dotychczasowy prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego Michał Laskowski oraz "nowy" Zbigniew Kapiński.

26.05.2023

Można już głosować na radców o kryształowych sercach

Prawnicy

Krajowa Izba Radców Prawnych opublikowała listę osób nominowanych do miana „Kryształowe Serce Radcy Prawnego”. Wyłonione osoby ubiegają się o jedno z najważniejszych wyróżnień przyznawanych przez samorząd radcowski. Wraz z publikacją nominacji ruszyło głosowanie internautów, którzy niezależnie od jury konkursu wybiorą laureata w kategorii „Nagroda Internautów. Wyróżniająca działalność społeczna oraz bezinteresowna pomoc”.

25.05.2023

Sąd Najwyższy uniewinnił skazanych w procesie brzeskim, spisku nie było

Prawo karne

Sąd Najwyższy po 90 latach uniewinnił Wincentego Witosa i 9 innych dawnych liderów PSL i PPS - wyrok w tzw. procesie brzeskim został uchylony. SN rozpoznał w czwartek, 25 maja br., kasację rzecznika praw obywatelskich w sprawie poszkodowanych w procesie, w którym skazano opozycjonistów na kary więzienia w latach 30. ubiegłego wieku. Chodziło o przywrócenie dobrego imienia skazanym politykom oraz "o zasygnalizowanie, że bez względu na to, kto rządzi, złamanie prawa musi być nazwane po imieniu".

25.05.2023

Izba Kontroli SN pyta TSUE o test niezawisłości sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Test niezawisłości sędziego i okoliczności procesu nominacyjnego nadal powodują wątpliwości i spowolnienie orzekania w Sądzie Najwyższym. Dlatego Izba Kontroli i Spraw Publicznych pyta Trybunał UE o dopuszczalność podważenia przez stronę procesu powołania sędziego. Zwłaszcza, gdy nominacja ta nie ma związku z okolicznościami rozpoznawanej sprawy. Według SN taka czynność strony strony to jaskrawe i oczywiste nadużycie krajowego prawa procesowego.

25.05.2023

Adwokatura: Stawki "za urzędówki" do ujednolicenia, podwyższenia i corocznej waloryzacji

Wymiar sprawiedliwości

W kwietniu i pod koniec ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny kilkukrotnie wypowiadał się na temat stawek "za urzędówki" w sprawach cywilnych i karnych. Część z tych spraw dotyczyła radców prawnych, część adwokatów, ale wspólny był kierunek rozstrzygnięć. Według TK przepisy różnicujące wynagrodzenia obrońcy, pełnomocnika "z wyboru" i "z urzędu" są niekonstytucyjne.

25.05.2023

Wysłuchanie dziecka według specjalnych zasad, także w sądzie rodzinnym

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Zmiany w k.p.c.

Kompleksowe uregulowanie instytucji wysłuchania małoletniego w sprawach rodzinnych i stworzenie regulacji pozwalających z jednej strony poznać zdanie dziecka, a z drugiej przyczynić się do zminimalizowania stresu związanego z wizytą w sądzie - to jeden z celów projektu zmian w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Zakłada on m.in. przeprowadzanie procedury tylko raz, w specjalnym pomieszczeniu i bez osób postronnych.

25.05.2023

Komornik jak sąd? Od lipca sprawdzi dopuszczalność drogi sądowej

Wymiar sprawiedliwości

Od pierwszego lipca komornik, jako organ egzekucyjny, będzie mógł odmówić wszczęcia egzekucji, m.in. jeżeli droga sądowa jest niedopuszczalna, albo sam wniosek o wszczęcie egzekucji z innych przyczyn jest niedopuszczalny. Przepis już budzi wątpliwości, bo, jak podkreślają prawnicy, nad dopuszczalnością drogi sądowej nawet Sąd Najwyższy "łamał sobie głowę".

24.05.2023

Adwokaci: Szkodliwy projekt zmian o Trybunale Konstytucyjnym. A komisja sejmowa jest za

Prawnicy

W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej obecna sytuacja w TK powoduje, że poselski projekt ustawy o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym ma charakter instrumentalny i służy wprost do realizacji konkretnych, epizodycznych celów. Zdaniem NRA nie może być na to zgody, gdyż wypacza to sens i ideę ustawy. Jak napisała Rada, w tej sytuacji projekt nowelizacji powinien zostać uznany "jako niedopuszczalny". Komisja sejmowa przyjęła 23 maja br. sprawozdanie.

23.05.2023
1  2  3  4  5    1787
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski