Samorządy zawodów zaufania publicznego chcą ściśle współpracować

Prawnicy

Samorządy zawodów zaufania publicznego właśnie podpisały porozumienie, którego celem jest współdziałanie w relacjach z władzą publiczną i opinią społeczną w sprawach istotnych dla nich i obywateli. Co ważne, we wspólnych kwestiach mają mówić jednym, uzgodnionym i oficjalnym głosem. Pierwszy temat to podatkowa część Polskiego Ładu.

24.06.2021

Będzie kolejna próba wyboru rzecznika praw obywatelskich

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna

Marszalek Sejmu Elżbieta Witek wyznaczyła na 2 lipca do godz. 16 kolejny termin na zgłaszanie kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Będzie to już szósta próba powołania osoby pełniącej ten urząd. W ubiegłym tygodniu niepowodzeniem zakończyła się próba powołania na RPO niezależnej senator Lidii Staroń. Kadencja Adama Bodnara zakończyła się 9 września ubiegłego roku.

24.06.2021

Bieg przedawniania karalności wstrzymany do końca pandemii i... o pół roku dłużej

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Pod hasłem walki z terroryzmem weszły w życie przepisy wstrzymujące bieg przedawnienia karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Zmiana zaskoczyła nie tylko adwokatów i radców, ale i samych sędziów. Nie wiedzą czym to wytłumaczyć, bo sądy pracują normalnie.

24.06.2021

Obowiązek e-adresu dla adwokatów, radców i notariuszy 9 miesięcy później - prezydent podpisał nowelę

Wymiar sprawiedliwości

Nie od 1 października 2021 r. a od 5 lipca 2022 r. adwokaci, radcowie, notariusze, ale też m.in. doradcy podatkowi mają mieć obowiązek posiadania adresu do e-doręczeń wpisanego do bazy adresów elektronicznych. Prezydent podpisał właśnie ekspresową nowelizację ustawy o e-doręczeniach, którą rząd uzasadniał długotrwałą pandemią utrudniającą przeprowadzenie szerokich testów.

23.06.2021

BIG InfoMonitor: Długi wobec sądów przekroczyły 754 mln zł

Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse

W Rejestrze Dłużników BIG InfoMonitor wpisanych jest obecnie prawie 160 tys. osób, które mają długi wobec wymiaru sprawiedliwości - nie opłaciły kosztów sądowych, grzywien czy nie oddały mienia pochodzącego z przestępstwa. Najwięcej dłużników zgłoszonych jest z powodu nieopłaconych grzywien. Najlepiej rozliczają się z wymiarem sprawiedliwości mieszkańcy Podkarpacia i Małopolski

23.06.2021

SA: Uznanie niewłaściwe wpływa na rozkład ciężaru dowodowego

Wymiar sprawiedliwości

Pozwany w toku procesu uregulował znaczną część należności. Taki stan ma znaczenie dla oceny, czy powództwo jest zasadne. Pozwany nie wykazał jednak tego, że wierzytelność objęta uznaniem nie istniała. Przemawiało to za uwzględnieniem powództwa - orzekł Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

23.06.2021

"Starzy" sędziowie kontra "nowi" - nowy regulamin SN na wybory w izbach Cywilnej i Pracy

Wymiar sprawiedliwości

Ubiegłoroczne wybory I Prezesa Sądu Najwyższego nie były łatwe, pat się przedłużał, a "starzy" sędziowie apelowali o ustalenie wyraźnych zasad. Teraz prezydent zmienia regulamin SN i wypełnia luki, które - jak mówi część sędziów - mogą m.in. ułatwić wybory "właściwych" prezesów izb Cywilnej i Pracy SN, bo "nowi" mają mieć przy ich organizacji zdecydowanie większe znaczenie.

23.06.2021

Sąd Najwyższy zamyka się dla publiczności

Wymiar sprawiedliwości

Zgodnie z nowym regulaminem już wkrótce w Sądzie Najwyższym regułą ma być niejawne orzekanie, chyba że przewodniczący zdecyduje inaczej. Sędziowie SN nieoficjalnie przyznają, że to dla nich łatwiejsze, bo przyspiesza rozpatrywanie spraw, których jest coraz więcej. Wątpliwości mają jednak prawnicy, którzy przypominają o konstytucji i wskazują, że zmiana może mieć związek z praktyką Izby Dyscyplinarnej.

22.06.2021

TK: Gdy wygaśnie mandat Bodnara, p.o. nie może występować do sądów

Już 15 lipca wygasa mandat Adama Bodnara jako Rzecznika Praw Obywatelskich, gdyż Trybunał Konstytucyjny wyznaczył trzy miesiące na wejście w życie orzeczenia w tej sprawie. Z opublikowanego właśnie uzasadnienia wynika, że do czasu wyboru nowego Rzecznika, pełniący obowiązki nie będzie mógł występować do sądów w imieniu obywateli, przyłączać się do pozwów i wnosić kasacji.

22.06.2021

Sądy z pierwszoplanową rolą w mediacjach, ale sędziowie nadal nieprzekonani

Wymiar sprawiedliwości

Po koronawirusowych obostrzeniach mediacja jawi się jako szansa na przyspieszenie wielu spraw i wyjście z sądowych zaległości. Stawiać chce na nią ministerstwo i samorządy prawnicze. Do mediacji przekonuje się coraz więcej sędziów, ale nadal sporo z nich woli poczekać i w tradycyjny sposób rozstrzygać sprawę. Jak sami mówią, brakuje im też szkoleń, które ułatwiałyby podejmowanie takich decyzji.

21.06.2021

Trwa Legal Hackathon 2021 – maraton prawniczego programowania

Prawnicy Nowe technologie LegalTech

W piątek 18 czerwca wystartował już po raz czwarty Legal Hackathon 2021, czyli maraton prawniczego programowania organizowany przez Wolters Kluwer Polska. Ponad stu uczestników przez trzy dni wmyślało nowoczesne aplikacje pomocne w pracy kancelarii. W niedzielę swoje projekty zaprezentowali jury, które wyłoni zwycięzców. Projekty, które zostały wyróżnione w poprzednich edycjach, można już kupić w LEX Hub.

20.06.2021

Adwokaci i radcy nadal "niedopuszczani" do mediacji w sprawach nieletnich

Wymiar sprawiedliwości

Adwokaci i radcowie prawni coraz chętniej szkolą się i uczestniczą w postępowaniach mediacyjnych. O ile jednak przepisy pozwalają im występować w charakterze mediatorów w sprawach cywilnych, gospodarczych i karnych, o tyle w postępowaniu wobec nieletnich nadal obowiązuje zakaz sprzed 10 lat, który to uniemożliwia. A, że MS szykuje się do zmian w przepisach, prawnicy postulują o jego uchylenie.

20.06.2021

Mediator gotowy na mediacje online? Informacja ma znaleźć się w rejestrze

Wymiar sprawiedliwości

Krajowy Rejestr Mediatorów ma być sposobem na uporządkowanie sytuacji na rynku mediatorów. Ministerstwo Sprawiedliwości chce by baza, która ma zacząć działać w 2023 r., pełniła funkcję i informacyjną, i legalizacyjną - wpis do niej ma stanowić m.in. podstawę uzyskania legitymacji stałego mediatora sądowego. Rejestr ma też odpowiadać na pytanie, czy dany mediator może prowadzić e-mediacje.

19.06.2021

Pełnomocnik może być siłą napędową mediacji, ale dużo zależy od mediatora

Wymiar sprawiedliwości

Część pełnomocników procesowych nadal nie jest przekonanych do mediacji, nie widzą korzyści ani dla klienta, ani dla siebie. Bywa też, że mediator traktuje ich jak "przeszkadzaczy", uciszając lub nawet wypraszając z mediacji - wskazywali uczestnicy II Międzynarodowej Konferencji Mediacja w Praktyce Mediatora i Pełnomocnika.

19.06.2021

Jak nie pandemia, to klienci wymuszą zmiany w kancelariach

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus

Klienci po epidemii koronawirusa zmieniają podejście do rynku prawnego. Coraz większe znaczenia ma nie tylko cena, jakość usług i specjalizacja, ale też to - jak kancelaria radzi sobie z nowymi technologiami. Jak wynika z tegorocznego raportu Wolters Kluwer Future Ready Lawyer aż 91 proc. korporacyjnych działów prawnych prosi lub planuje poprosić kancelarie o opisanie z jakich rozwiązań korzystają

19.06.2021

Pandemia pokazała wagę mediacji, potrzebny jej dalszy rozwój

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rozwój mediacji wymaga współpracy różnych środowisk i to na różnych płaszczyznach, a czas jest na to dobry bo pandemia i wynikające z niej obostrzenia, pokazały korzyści jakie z niej płyną - podkreślają uczestnicy II Międzynarodowej Konferencji Mediacja w Praktyce Mediatora i Pełnomocnika. W ich ocenie potrzeba i zmian w podejściu do mediacji, i edukacji także na poziomie szkół.

18.06.2021

Transgraniczna batalia o dziecko - SN uwzględnia kasację prokuratury

Wymiar sprawiedliwości

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Prokuratora Generalnego w sprawie dotyczącej nakazania powrotu małoletniej dziewczynki na terytorium Federacji Rosyjskiej. Postanowienie zostało uchylone, a sprawa będzie ponownie rozpoznana. Przypomnijmy, możliwość kasacji w rodzinnych sporach transgranicznych wprowadziły przepisy z 2018 roku.

18.06.2021

13 i 14 lipca TK zajmie się pytaniami o nadrzędność prawa UE

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne

Na 14 i 15 lipca Trybunał Konstytucyjny wyznaczył rozprawy w sprawach dotyczących kwestii wyższości konstytucji nad prawem unijnym oraz stosowania środków tymczasowych Trybunału Sprawiedliwości UE. Kolejny wniosek do TK w tej sprawie złożyli właśnie posłowie PiS. A 15 lipca TSUE ogłosi wyrok w sprawie zgodności systemu dyscyplinarnego wobec sędziów z prawem UE.

18.06.2021

Więcej pieniędzy i kontroli w ośrodku w Gostyninie

Prawo karne

Toczą się obecnie prace nad projektem zmiany przepisów o izolowaniu w ośrodku w Gostyninie najgroźniejszych przestępców już po odbyciu przez nich kary - poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Woś w piśmie do dr Hanny Machińskiej zastępcy Rzecznika Praw Obywatelskich. Zmiany mają m.in. dotyczyć zasad umieszczania osób w ośrodku i kontroli nad nimi.

17.06.2021
1  2  3  4  5    2565