NRA chce by w budżecie na 2025 r. zabezpieczono pieniądze na urealnienie urzędówek

Wymiar sprawiedliwości

Naczelna Rada Adwokacka przyjęła stanowisko, w którym zwraca się do Ministra Sprawiedliwości o podjęcie działań zmierzających do zabezpieczenia w ustawie budżetowej na rok 2025 środków finansowych pozwalających na urealnienie urzędówek. Od 5 czerwca obowiązuje rozporządzenie zrównujące stawki za urzędówki adwokatów i radców prawnych ze stawkami dla obrońców i pełnomocników z wyboru.

16.06.2024

Pierwsza prezes SN z zarzutami dyscyplinarnymi

Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik dyscyplinarny Sądu Najwyższego uznał, że I prezes SN Małgorzata Manowska dopuściła się obrazy przepisów prawa i naruszyła godność urzędu. Tłem zarzutów postawionych przez rzecznika Dyscyplinarnego SN Andrzeja Tomczyka ma być jest spór wewnątrz SN. Chodzi o to, że we wrześniu 2021 r. "starzy" sędziowie SN opuścili obrady Kolegium SN. Był to protest wobec powołania Izby Dyscyplinarnej oraz niewykonania orzeczeń TSUE.

15.06.2024

Prokurator chce się zrzec ukraińskiego obywatelstwa - związkowcy piszą do prezydenta Ukrainy

Prokuratura

Asystentka wrocławskiej prokuratury w maju tego roku zdała pozytywnie egzamin prokuratorski. Od 2013 roku ma obywatelstwo polskie, ale równocześnie też jest obywatelską Ukrainy, a to - zgodnie z polskimi przepisami - uniemożliwia jej pracę na stanowisko prokuratora. Tymczasem jej wniosek o zrzeczenie się obywatelstwa ukraińskiego od roku czeka na rozpatrzenie. Dlatego Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP wystąpił do ukraińskiego prezydenta z prośbą o pomoc w sprawie.

15.06.2024

"Kryształowe Serce Radcy Prawnego" - znamy laureatów konkursu

Prawnicy

Działalność pro bono na rzecz osób słabszych i wykluczonych doceniła kapituła XVI edycji konkursu "Kryształowe Serce Radcy Prawnego". Laureaci stają po stronie skrzywdzonych dzieci, osób w kryzysie bezdomności i zwierząt, angażują się w integrację uchodźców wojennych i edukację prawną najmłodszych. Przyznane zostało też specjalne wyróżnienie od Wolters Kluwer Polska oraz tytuł "Ambasadora mediacji".

14.06.2024

Składy orzekające Trybunału Stanu będą losowane

Prawnicy

Wniosek o zwołanie posiedzenia pełnego składu Trybunału Stanu w celu uchwalenia zmian w regulaminie, przedstawiony 31 stycznia br., był niezgodny z regulaminem Trybunału Stanu – uważa przewodnicząca Małgorzata Manowska. Regulamin wprowadza zasadę, iż składy orzekające będą wyznaczane przez przewodniczącego tego organu w oparciu o wyniki przeprowadzonego wcześniej losowania.

14.06.2024

XVI edycja "Kryształowego Serca Radcy Prawnego" - dziś poznamy laureatów

Prawnicy

„Kryształowe Serce Radcy Prawnego” to konkurs corocznie organizowany przez samorząd radcowski. Jego celem jest nagradzanie tych radców prawnych i aplikantów radcowskich, których wyjątkowa praca i bezinteresowna pomoc zostały dostrzeżone przez innych. W piątek poznamy laureatów XVI edycji.

14.06.2024

„Leśne sprawy Misia Adwokata” także w języku migowym

Wymiar sprawiedliwości

Bajka „Leśne sprawy Misia Adwokata” została właśnie przetłumaczona na polski język migowy. NRA chce w ten sposób dotrzeć z edukacją prawną m.in. do dzieci niesłyszących i słabosłyszących. Rozpoczęło się też tłumaczenie drugiej części, której bohaterką jest prawniczka, ekolożka - niedźwiedzica polarna. To efekt współpracy Adwokatury oraz Towarzystwa Tłumaczy i Wykładowców Języka Migowego GEST.

13.06.2024

Od 1 lipca stypendium aplikanta KSSiP niby w górę, ale na granicy płacy minimalnej

Wymiar sprawiedliwości

Stypendium aplikantów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na pierwszym roku wzrośnie z 4100 do 4300 zł, a na drugim - z 4500 zł do 5100 zł. Aplikanci i Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury krytycznie ocenili zmianę, wskazując, że jest to na granicy płacy minimalnej, a koszty m.in. zakwaterowania na czas zajęć - również wzrosły.

13.06.2024

Ostatnia wola nagrana smartfonem? Biegły będzie musiał oceniać, czy nie jest to deepfake

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Domowe finanse

Ministerstwo Sprawiedliwości proponuje nową formę testamentu ustnego. Chodzi o oświadczenie zarejestrowane, np. przy pomocy smartfona. Choć w dobie nowych technologii takie rozwiązanie kusi, prawnicy są sceptyczni. Sędziowie obawiają się przede wszystkim deepfake-ów i pracy związanej z ustalaniem, czy to, co widzą jest prawdziwe, czy zmontowane. Z kolei w ocenie pełnomocników, zamiast na ryzykowne rozwiązania, resort powinien postawić na edukację i zachęcać społeczeństwo do sporządzania testamentów.

13.06.2024

Droga asesora do sędziego w części sądów dłuższa - asesorzy postulują zmiany

Wymiar sprawiedliwości

Asesor, żeby móc zostać powołanym na urząd sędziego sądu rejonowego, musi przejść ocenę kwalifikacyjną. Problem w tym, że prezesi sądów różnie interpretują, kiedy powinni ją zarządzić. W niektórych sądach następuje to dopiero po upływie 36 miesięcy pełnienia przez asesora obowiązków sędziego i niezależnie od momentu złożenia przez niego wniosku. W efekcie w części sądów asesorzy zostają sędziami nawet rok wcześniej niż w innych.

13.06.2024

Jest śledztwo w sprawie sędziów/członków KRS - po zawiadomieniu Iustitii

Wymiar sprawiedliwości

Wydział spraw wewnętrznych Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w sprawie 20 sędziów, byłych i obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej po noweli z 2017 roku. Zawiadomienie złożyło Stowarzyszenia Sędziów Polskich Iustitia. Chodzi m.in. o przewodniczącą Dagmarę Pawełczyk-Woicką, Macieja Nawackiego, Rafała Puchalskiego. Iustitia uważa, że jako funkcjonariusze publiczni podejmowali działania sprzeczne z prawem - nadużyli władzy i złamali zasady etyki. Zarzuca się im przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego.

12.06.2024

Zmiana definicji gwałtu do drugiego czytania w Sejmie

Wymiar sprawiedliwości

Komisja nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach zakończyła pracę nad projektem zmian w definicji gwałtu. Regulacja prawdopodobnie na kolejnym posiedzeniu Sejmu trafi do drugiego czytania. Z nieoficjalnych informacji wynika, że pierwotna wersja została poprawiona - autorki mają nadzieję na jej przyjęcie jeszcze przed wakacjami.

12.06.2024

Po wyborach do Europarlamentu wakat także w KRS

Wymiar sprawiedliwości Wybory

Posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz uzyskała mandat w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. To oznacza także zmiany w Krajowej Radzie Sądownictwa. Wybór jej następcy jako członka Rady powinien nastąpić w terminie dwóch miesięcy od wygaśnięcia mandatu posłanki, przy czym przewodnicząca Rady nie uzyskała jeszcze informacji w tym zakresie.

12.06.2024

Kilka postanowień o tym samym spadku? Sędzia będzie mógł je niejawnie uchylić

Prawo cywilne Domowe finanse

Ministerstwo Sprawiedliwości chce wprowadzić do prawa spadkowego nowy instrument, który umożliwi sędziemu uchylenie kolejnych orzeczeń w sprawie spadku po tym samym spadkodawcy, aż do pierwszego. Ma to rozwiązać m.in. problem związany z terminami wznowienia takich postępowań czy wniesienia skargi nadzwyczajnej. Pełnomocnicy oceniają to jako krok w dobrym kierunku, sędziowie alarmują jednak, że proponowane przepisy mogą być polem minowym.

12.06.2024

Więcej wyroków bez rozprawy – komisja kodyfikacyjna zaproponuje zmiany

Wymiar sprawiedliwości

Porozumienia procesowe, pozwalające na zakończenie sprawy karnej bez rozprawy głównej, znalazły swoje miejsce w wymiarze sprawiedliwości i w „dobrym okresie” ponad połowa wyroków zapadała w takim trybie. Jednak w ostatnich latach znacznie ograniczono możliwości stosowania tej instytucji poprzez kolejne nowelizacje przepisów. Teraz szykuje się powrót do idei konsensualizmu w procesie karnym, jest to jeden z priorytetów przewodniczącego Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego prof. Włodzimierza Wróbla.

12.06.2024

Kandydaci na asesorów wybrali sądy, ale mogą zostać bez pieniędzy

Wymiar sprawiedliwości

11 czerwca uroczyście zakończono XII rocznik aplikacji sędziowskiej i III rocznik aplikacji uzupełniającej. Niemal do ostatniej chwili trwało wybieranie dostępnych stanowisk asesorów sądowych, ponieważ Ministerstwo Sprawiedliwości opublikowało uzupełniającą listę 10 czerwca rano. Teraz - przed przyszłymi asesorami - kolejna przeprawa, wnioski do prezydenta o ich mianowanie musi przesłać KRS. Liczy się czas, bo z początkiem sierpnia stracą prawo do stypendium, a Rada już przypomina, że w lipcu ma krótkie posiedzenia, choćby z powodu urlopów pracowników.

11.06.2024

Sędzia Izabela Fountoukidis będzie kierować Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej

Wymiar sprawiedliwości

Minister sprawiedliwości Adam Bodnar, na wniosek dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury prof. dra hab. Piotra Girdwoynia, powołał sędzię Izabelę Fountoukidis z Sądu Okręgowego w Krakowie do pełnienia funkcji zastępcy dyrektora KSSiP. Będzie ona kierowała Ośrodkiem Aplikacji Sędziowskiej. Wcześniej na zastępcę szefa KSSiP został też powołany sędzia Waldemar Żurek.

11.06.2024

Czerwcowa seria wyłączeń sędziów, którzy mają rozpoznać kasacje

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Rozpoznawanie kasacji spowolniło. Trwa seria wyłączeń sędziów Sądu Najwyższego od orzekania z powodu braku bezstronności i niezawisłości, poglądów sędziów w kwestii spełniania tych standardów, a także ze względu na zbyt szybki przebieg awansu zawodowego. Wyłączenia odbywają się na wniosek obrońców i innych stron postępowania.

11.06.2024

Problem z lekarzami sądowymi - RPO pisze do ministra sprawiedliwości

Wymiar sprawiedliwości

Rzecznik Praw Obywatelskich, podobnie jak Naczelna Rada Adwokacka, skierował do ministra sprawiedliwości pismo w sprawie dostępności lekarzy sądowych. Jak zaznacza, wpływają do niego sygnały od obywateli, że w niektórych okręgach sądowych takich lekarzy nie ma, a w innych jest ich niewielu. Problemem jest też specjalizacja, często wąska, uniemożliwiająca rzetelną ocenę zdrowia - a chodzi o usprawiedliwianie niestawiennictwa z powodu choroby m.in. w sądzie.

11.06.2024

Więźniowie mają dostać więcej praw, ale Służba Więzienna temu niechętna

Wymiar sprawiedliwości

Ministerstwo Sprawiedliwości, pod kierownictwem Zbigniewa Ziobro, wprowadziło zmiany w istotny sposób ograniczające prawa osadzonych. Nowe kierownictwo chce się z tego wycofać także dlatego, że część z przepisów narusza standardy UE i Rady Europy. Nie jest pewne, na ile to się uda, bo jest opór ze strony Służby Więziennej. Kolejnym problemem są braki kadrowe, z którymi służba ta się zmaga.

11.06.2024
1  2  3  4  5    1834