NSA poczeka na rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego z prezydentem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Trybunał Konstytucyjny rozpozna wniosek prezydenta RP o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego między Naczelnym Sądem Administracyjnym i prezydentem. Wnioskodawca ma wątpliwość, czy Konstytucja pozwala na kontrolowanie przez NSA powołań sędziów. Zdaniem prezydenta, Konstytucja na taką kontrolę nie pozwala. NSA zawiesił kolejną taką sprawę w oczekiwaniu na wyrok TK.

16.03.2023

Sędzia awansowała i od razu skazała aktywistkę proaborcyjną

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Agnieszka Wioletta Brygidyr-Dorosz awansowała jako delegowana do Sądu Apelacyjnego 14 marca br. W tym dniu także wydała wyrok w sprawie aktywistki Justyny Wydrzyńskiej. Uznała winę oskarżonej za pomocnictwo w dokonaniu aborcji, poprzez dostarczenie pocztą pastylek wczesnoporonnych. Sędzia przez wiele lat robiła karierę w prokuraturze, a od trzech lat szybko awansuje w sądach.

16.03.2023

Kolejni ławnicy SN zaprzysiężeni, ale z orzekaniem zaczekają na resztę

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

W czwartek 16 marca pierwsza prezes Sądu Najwyższego odebrała ślubowanie od kolejnych siedmiu osób – ławników SN nowej kadencji. Pozostało jeszcze 16 osób do zaprzysiężenia. Jaki jest dobór i kryteria decydujące o kolejności – tego nie wiadomo. Ławnicy odnoszą się do tego krytycznie i zamierzają uchylać się od orzekania do czasu zaprzysiężenia wszystkich.

16.03.2023

Zabójca Pawła Adamowicza skazany na dożywocie

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Stefan Wilmont został skazany na dożywocie za zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Popełnił zbrodnię bez precedensu w historii Polski - uzasadniała wyrok przewodnicząca składu orzekającego Aleksandra Kaczmarek. Sąd zdecydował o ujawnieniu danych i wizerunku Stefana Wilmonta m.in. z uwagi na publiczny charakter zbrodni i zainteresowanie opinii publicznej sprawą. Domagał się tego też Stefan Wilmont.

16.03.2023

Sędziowie i prokuratorzy wygrywają w sądach - pierwsze wyroki kwestionujące zamrożenie wynagrodzeń

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy

Sąd Rejonowy we Włocławku wydał właśnie jeden z pierwszych wyroków dotyczących ustalenia wynagrodzenia prokuratora na podstawie ustawy okołobudżetowej - dowiedziało się Prawo.pl. Chodzi o 2022 rok. Sąd wskazał przy tym, że ustawodawca ani w tej regulacji, ani w ustawie budżetowej, nie przedstawił żadnej argumentacji, która uzasadniałaby kolejne zamrożenie płac prokuratorów i sędziów, a samą decyzję określił jako uznaniową.

16.03.2023

Katowicki sąd dyscyplinarny cofa przeniesienie sędziego Żurka 

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sąd Okręgowy w Katowicach w procesie przeciwko Sądowi Okręgowemu w Krakowie, uwzględnił większość wniosków sędziego Waldemara Żurka i m.in. przywrócił go do orzekania w wydziale, z którego został przesunięty – w rygorze natychmiastowej wykonalności. Wyrok w procesie pierwszej instancji ogłosiła w środę sędzia Katarzyna Sznajder-Peroń.

15.03.2023

Forum Współpracy Sędziów: Działanie przewodniczącej KRS nieetyczne, naruszające godność sędziego

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, występując do prezesa poznańskiego sądu w sprawie sędzi, która uniewinniła grupę osób odpowiadających za protest w tamtejszej katedrze i sugerując wysłanie jej na szkolenia, zachowała się nieetycznie, naruszyła godność innego sędziego i nie miała do tego podstawy prawnej - wynika z uchwały Stałego Prezydium Forum Współpracy Sędziów.

15.03.2023

W środę kolejna edycja Dnia Edukacji Prawnej

Wymiar sprawiedliwości Szkoła i uczeń

15 marca już po raz siódmy Stowarzyszenie Sędziów Polskich „Iustitia” oraz Fundacja Edukacji Prawnej „Iustitia” organizują szkolenia dla dzieci i młodzieży w ramach Dnia Edukacji Prawnej. Hasłem przewodnim wydarzenia jest "Sprawczy obywatel", jego partnerem Wolters Kluwer Polska, a celem promocja wiedzy prawniczej, przybliżenie instytucji wymiaru sprawiedliwości oraz uświadamianie praw obywatela.

15.03.2023

Policjant powinien powiedzieć, dlaczego legitymuje przechodnia

Policjant, który legitymuje przechodnia, powinien się przedstawić, podać podstawę prawną i przyczynę podjęcia czynności. Należy przy tym pamiętać, że art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji nie jest samodzielną podstawą do wylegitymowania obywatela, na co zwracał uwagę również rzecznik praw obywatelskich. Jest też utrwalone orzecznictwo Sądu Najwyższego w tej sprawie.

15.03.2023

Koszty sądowe mogą przyprawić o zawrót głowy - ale sąd może z nich zwolnić

Wymiar sprawiedliwości

Jeśli kogoś nie stać na pokrycie kosztów sądowych, z pomocą przychodzą przepisy, zgodnie z którymi strona może złożyć wniosek o zwolnienie z ponoszenia tych opłat w całości lub w części. Sąd wydaje postanowienie, odnosząc się do sytuacji finansowej wnioskodawcy. Do takiego wniosku trzeba się jednak dobrze przygotować, by udowodnić, że z finansami jest rzeczywiście krucho. Piszemy o tym w Dniu Edukacji Prawnej.

15.03.2023

Przemocowiec w domu - policjant może mu nakazać wyprowadzkę

Wymiar sprawiedliwości

Od 30 listopada 2020 r. obowiązują przepisy, zgodnie z którymi policjanci, ale też żandarmi wojskowi, mogą wydać wobec sprawcy przemocy domowej nakaz opuszczenia lokalu lub zbliżania się do niego. Do końca 2022 roku takich nakazów/zakazów sami policjanci wydali 8 723, a od sierpnia br. będą mogli stosować kolejne narzędzia - zakaz zbliżania się, kontaktowania i przebywania w miejscu gdzie są osoby skrzywdzone przez "przemocowca".

15.03.2023

Rozwód może słono kosztować - zależy co strony chcą zyskać

Wymiar sprawiedliwości

To ile trzeba zapłacić pełnomocnikowi za prowadzenie sprawy rozwodowej, zależy od wielu kwestii. Począwszy od miejsca, gdzie mieszkają rozwodzący się małżonkowie, poprzez to, jak bardzo są skonfliktowani, a kończąc na tym, czy zamierzają walczyć o orzeczenie o winie albo czy potrafią porozumieć się w sprawie dzieci. Różne są też sposoby rozliczenia - może być ono całościowe za sprawę, w ratach lub godzinowe.

15.03.2023

Manifestowali w katedrze - sędzia ich uniewinniła i może trafić na szkolenie z Konstytucji

Wymiar sprawiedliwości

Poznańska sędzia uniewinniła w sumie ponad 30 osób, które w 2020 r. manifestowały w tamtejszej katedrze przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucjącego, który uchylił jedną z trzech przesłanek legalnej aborcji. Teraz przewodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa, sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka zwróciła się do jej przełożonego, by rozważył skierowanie sędzi na szkolenia dotyczące m.in. konstytucyjnej ochrony kultu religijnego.

14.03.2023

Prokuratorskie postępowania trwają coraz dłużej - RPO pisze do ministra

Wymiar sprawiedliwości

Od 2016 r. trwa znaczny wzrost liczby długotrwałych postępowań przygotowawczych w prokuraturach, konkretnie takich, które trwają powyżej pięciu lat - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I wskazuje, że niepokojący jest też wzrost stosowania długotrwałych aresztów - powyżej dwóch lat. W tej sprawie już jego poprzednicy występowali do Ministra Sprawiedliwości, ten przekazał pismo Prokuratorowi Krajowemu i odpowiedzi nadal nie ma.

14.03.2023

Sąd pominie wnioski dowodowe zawarte jedynie w uzasadnieniu pozwu

Wymiar sprawiedliwości

Wnioski dowodowe będą musiały być w pozwie wyraźnie wyodrębnione, zgłoszenie ich tylko w uzasadnieniu może skutkować tym, że nie wywołają żadnych skutków - takie rozwiązanie wprowadza nowelizacja procedury cywilnej, która czeka na podpis prezydenta. Adwokaci i część sędziów podkreśla, że nowy przepis będzie zachęcać do tego, by nie czytać pism procesowych w całości, ale są też głosy, że dzięki temu wreszcie będzie w nich porządek.

14.03.2023

Zakończył się proces w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza

Prawo karne

W poniedziałek w Sądzie Okręgowym w Gdańsku odbyła się dwudziesta piąta rozprawa w sprawie zabójstwa prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przewodnicząca składu sędziowskiego sędzia Aleksandra Kaczmarek zamknęła przewód sądowy i pozwoliła stronom na wygłoszenie mów końcowych. Ogłoszenie wyroku ma nastąpić 16 marca br..

13.03.2023

Interes dziecka nadrzędny także przy sprawach transgranicznych uprowadzeń

Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Konwencja Haska przewiduje wyjątek od natychmiastowego powrotu uprowadzonego przez rodzica dziecka do kraju, w którym wcześniej mieszkało, w momencie kiedy samo się temu sprzeciwi. Dlatego ważne jest wysłuchanie dziecka. Problem jednak w tym, że nie ma wspólnych europejskich standardów wysłuchania dzieci, choćby w zakresie wieku, od którego można byłoby to robić - mówi sędzia Joanna Guttzeit z Berlina.

13.03.2023

Niebezpieczna zmiana - wniosek w pozwie, albo sąd rozpatrzy sprawę niejawnie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości

Posiedzenia niejawne stały się ratunkiem dla sądów w czasie covidu, choć miały być stosowane wyjątkowo. Po kolejnej noweli procedury cywilnej strona będzie musiała, i to w pierwszym piśmie procesowym, zawnioskować o wysłuchanie jej na rozprawie. Jeśli tego nie zrobi, sąd niemal z automatu będzie mógł zastosować tryb niejawny. To zamienianie sądów w urzędy - alarmują prawnicy.

13.03.2023

Dziecko to obywatel - więc wymiar sprawiedliwości musi uwzględniać jego interes

Wymiar sprawiedliwości

Procedura karna, cywilna, administracyjna - w każdej interes dziecka powinien być dostrzegany i zabezpieczany. Odpowiedzialność za to spoczywa na sędziach, pełnomocnikach, organach państwa - podkreślali uczestnicy konferencji "Dziecko to nie procedura. W postępowaniu trzeba traktować je podmiotowo", która odbywa się w Lublinie. Rola adwokatów i radców ma według nich, polegać też na przybliżaniu dziecka tychże procedur.

11.03.2023

Mniej telefonów z więzienia, a co z życiem rodzinnym i prawem do obrony?

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym wprowadzone w ubiegłym roku poważnie ograniczyły możliwość korzystania z telefonów przez osoby pozbawione wolności - co najmniej raz w tygodniu prawo do rozmowy z adwokatem i co najmniej raz w tygodniu na inne potrzeby. Większość dyrekcji więzień i aresztów potraktowała zapis dosłownie, ustalając liczbę dozwolonych połączeń tygodniowo na jedno.

11.03.2023
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski