Pracownicy prokuratury też pytają o nagrody, a w tle sprawa wynagrodzeń dla prokuratorów

Prokuratura

Jeszcze nie umilkły echa projektu ustawy okołobudżetowej, zgodnie z którą wynagrodzenia prokuratorów będą w 2023 r. liczone w oparciu o podstawę niższą o ponad 700 zł od tego co gwarantuje Prawo o prokuraturze, a zaczyna się batalia o nagrody dla pracowników prokuratury. Zaczęło się od ustaleń MS, tym razem z częścią związków zawodowych pracowników sądów.

31.10.2022

Prokuratura się informatyzuje - więc będzie mieć menedżera/łącznika z biznesem

Prokuratura

Ministerstwo Sprawiedliwości uważa, że prokuraturom potrzebny jest nowy specjalista od IT - menedżer usługi. Zgodnie z projektem rozporządzenia ma on pełnić funkcję "mostu" łączącego świat biznesu ze światem technicznym, a wszystko po to, by sprawnie dostarczano wymaganą modyfikację lub zmianę usługi. Sceptyczni co do pomysłu są m.in. związkowcy.

29.09.2022

Prokuratorzy nie odpuszczają sprawy wynagrodzeń - liczą, że minister nie poprze "okołobudżetówki"

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Zaognia się konflikt wokół wynagrodzeń sędziów, prokuratorów i innych zawodów wymiaru sprawiedliwości. Chodzi o budżet na 2023 r. Rząd po raz trzeci nie trzyma się regulacji ustawowych, a próbuje ustawą okołobudżetową narzucić wysokość podwyżek. W praktyce zamiast 21,89 proc. mają one wynieść 7,8 proc. Związkowcy prokuratury uważają, że czas na zdecydowane "nie" ministra sprawiedliwości.

26.09.2022

Prokuratura przyznaje, że podsłuchiwała doradcę podatkowego bez zgody sądu

Prawnicy Doradca podatkowy Prokuratura

Czy prokuratura może dowolnie korzystać z podsłuchanych informacji, które są objęte tajemnicą zawodową? Przed Sądem Apelacyjnym w Warszawie toczy się sprawa znanego doradcy podatkowego i radcy prawnego Marka K., w której śledczy ujawnili, że podsłuchiwali jego rozmowy z klientami i używali zgromadzonych w ten sposób informacji bez zezwolenia sądu.

23.09.2022

Łódź: Instytut Ekspertyz Medycznych będzie wspierał prokuraturę i sądy

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Zawody medyczne

Usprawnienie prowadzenia postępowań przygotowawczych i sądowych oraz zgromadzenie najlepszych biegłych zajmujących się problematyką medyczną - to główne zadania Instytutu Ekspertyz Medycznych, który został właśnie otwarty w Łodzi. Instytut ma również przyczynić się do pozyskania chętnych do pełnienia funkcji biegłych.

22.09.2022

Prokurator powiela nieprawdziwe dane o sędzim Izby Karnej SN

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

W celu wyłączenia sędziego z rozpoznawania kasacji, Prokuratura Krajowa podała fałszywe informacje. Prezes Izby Karnej Michał Laskowski wyraził nadzieję, że w przyszłości prokuratorom stawającym przed Sądem Najwyższym nie zdarzy się już powoływanie nieprawdziwych okoliczności, w tym zwłaszcza jako uzasadnienie wniosku o wyłączenie sędziego.

21.09.2022

SN: Nie wiadomo, czy prokuratorzy, którym Izba Dyscyplinarna uchyliła immunitet, mogą stanąć przed sądem

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, które doprowadziły do likwidacji Izby Dyscyplinarnej, nie rozstrzygają, czy uchylone immunitety prokuratorskie pozwalają na ukaranie tych osób. Nie zawierają rozwiązania, które „automatycznie” czyniłoby bezskutecznymi decyzje Izby Dyscyplinarnej. Co więcej, nie jest możliwy tryb wznowienia postępowania, gdyż dotyczy tylko sędziów.

20.09.2022

Apelacja Prokuratury Krajowej na niekorzyść w sprawie europosłanki Adamowicz

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku apelację od wyroku uniewinniającego posłankę do Parlamentu Europejskiego od zarzucanych jej przestępstw karnoskarbowych. Chodzi o błędne zeznania podatkowe za lata 2011-2012 i nie ujawnienie dochodów w kwotach prawie 300 tysięcy i 100 tysięcy zł. Prokurator wniósł o uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

16.09.2022

Bicie dzieci zabronione, a zachęty w internecie mogą być przestępstwem

Prawo karne Prokuratura Policja

Matka prosi w internecie o polecenie psychologa dla siedmiolatka, który nie chce chodzić do szkoły. Według komentujących żaden nie będzie potrzebny - wystarczy porządne lanie, najlepiej przy użyciu kabla. Komentarze tego typu to nie tylko podstawa do zbanowania profilu, można też rozważać, czy nie są nawoływaniem do popełnienia czynu zabronionego lub pochwalaniem przestępstwa.

10.09.2022

Rząd proponuje podwyżki dla prokuratorów i sędziów niezgodne z ich ustawami - mogą być pozwy

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura Prawo pracy

Prokuratorzy obliczyli właśnie, że zgodnie z projektem ustawy okołobudżetowej, w 2023 roku ich wynagrodzenie będzie liczone w oparciu o podstawę niższą o ponad 700 zł od tego, co gwarantuje im ich własna ustawa - Prawo o prokuraturze. Rozgoryczenie pogłębia fakt, że to kolejny raz kiedy budżet krojony jest ich kosztem. Prawnicy też widzą problem, wskazują jednak, że jest on już systemowy.

02.09.2022

Sąd wojskowy: Prokuratura ma zbadać sprawę zatrzymania dziennikarzy

Prawo karne Prokuratura Wojsko

Wojskowy Sąd Okręgowy uchylił postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa w sprawie brutalnego zatrzymania fotoreporterów na granicy. Zdaniem sądu odmowa wszczęcia postępowania w sprawie potraktowania dziennikarzy zbierających materiały o sytuacji cudzoziemców przekraczających polsko-białoruską granicę było przedwczesne, okoliczności sprawy nie zostały wyjaśnione w sposób wystarczający.

12.08.2022

SN: Wezwanie na nieaktualny adres to nieskuteczne doręczenie

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Zaskarżone przez Prokuratora Generalnego orzeczenie zaoczne nie spełniało podstawowego standardu i jako wadliwe należało je wyeliminować z obrotu prawnego - orzekł Sąd Najwyższy. I dodał, że błąd polegał na tym, że sąd uznał iż odpis pozwu i wezwanie na rozprawę na nieaktualny adres było doręczeniem skutecznym i umożliwiającym wydanie wyroku zaocznego.

11.08.2022

Hazard: jednoręcy bandyci zamknięci, szefowie mafii na wolności

Prawo karne Finanse publiczne Administracja publiczna Prokuratura Prawo gospodarcze

Służby skarbowe wymierzyły w ubiegłym roku ponad 462 mln zł kar za nielegalne używanie automatów do gier. Z tej kwoty udało się wyegzekwować jedynie milion złotych. Tymczasem skarbówka musiała zapłacić 2,6 mln zł za ekspertyzy w tych sprawach oraz 14,6 mln zł za przechowywanie zajętych maszyn. Prawdziwi szefowie hazardowych mafii pozostają nieuchwytni.

01.08.2022

Pod pozorem współpracy z UE minister chce pozbawić premiera wpływu na awanse w prokuraturze

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Przy tej okazji poprawek do kodeksu postępowania karnego minister sprawiedliwości chce zmienić Prawo o prokuraturze. Czyli ograniczyć wpływ premiera na obsadzanie kierowniczych stanowisk w Prokuraturze, dając pełnię władzy w tym zakresie Prokuratorowi Krajowemu. Opozycja skrytykowała ten pomysł widząc w tym próbę "zabetonowania" awansów w razie oddzielenia Prokuratora Generalnego od funkcji ministra sprawiedliwości.

20.07.2022

Dużo postępowań karnych wobec lekarzy, do sądów trafia niewiele

Prokuratura Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Rząd nie zmienia kursu na karanie lekarzy. Wyższa będzie minimalna kara wolnościowa, która skazanemu lekarzowi umożliwia zamianę więzienia na nieodpłatne prace społeczne. Ustawodawca wykonał co prawda gest w stronę lekarzy: sąd nie będzie musiał orzekać zakazu wykonywania zawodu w przypadku kary wolnościowej. To jednak lekarzy nie satysfakcjonuje, bo domagają się procedury no-fault.

20.07.2022

KE: W Polsce trzeba oddzielić prokuratora generalnego od ministra

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Oddzielić funkcję ministra sprawiedliwości od funkcji prokuratora generalnego i zapewnić funkcjonalną niezależność prokuratury od rządu - takie zalecenie Komisji Europejskiej znalazło się w opublikowanym w środę sprawozdaniu na temat praworządności w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Według ministra i prokuratora generalnego to nieuprawnione i czysto polityczne żądanie.

13.07.2022

SO: Odszkodowania od państwa dla pokrzywdzonych przez Amber Gold

Prawo cywilne Rynek i konsument Prokuratura

Sąd Okręgowy w Warszawie w piątek 1 lipca br. uwzględnił pozew grupowy 206 klientów piramidy finansowej, jaką była półka Amber Gold. Sąd I instancji zasądził od Skarbu Państwa dla każdego z powodów kwoty od 8 tys. zł do ponad miliona zł, łącznie ponad 20 mln zł. W tej sprawie wykazano związek przyczynowy między zaniechaniem prokuratury o bezprawnym charakterze a powstaniem szkody.

01.07.2022

Coraz więcej władzy dla prokuratora - wstrzyma decyzje o dozorze elektronicznym

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura

Od kilku lat Ministerstwo Sprawiedliwości systematycznie zwiększa uprawnienia prokuratury. Do kolejnych nowelizacji kodeksów wprowadzone są np. wyjątki od natychmiastowej wykonalności postanowienia sądu - tym razem o wstrzymaniu wykonania orzeczenia oraz zgody na odbycie kary w systemie dozoru elektronicznego. Nowe uprawnienia prokuratorów to naruszenie równości broni oraz uderzenie w niezawisłość sędziowską.

30.06.2022

Podejrzenie prania pieniędzy blokuje rachunek, nawet bez postawienia zarzutów

Prawo karne Prokuratura Prawo gospodarcze

Zmiana procedury karnej w grudniu ubiegłego roku spowodowała, że maksymalny czas wstrzymania transakcji lub blokady rachunku przez prokuratora, w sytuacji niewydania postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, wydłużono z sześciu miesięcy do roku. To może dotyczyć osoby, której nie postawiono zarzutu popełnienia jakiegokolwiek przestępstwa, ale odcięto ją od dysponowania swoją własnością i wstrzymano działalność gospodarczą.

01.06.2022
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski