Z kolei w skład zespołu do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Adam Bodnar, wskazał następujące osoby:

  • dwóch doradców społecznych Prokuratora Generalnego: prof. dr hab. Zbigniewa Ćwiąkalskiego oraz adwokata Radosława Baszuka;
  • dwóch przedstawicieli Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym: prokurator dr Małgorzatę Szeroczyńską  i prokuratora Seweryna Borka;
  • dwie osoby o niekwestionowanym autorytecie w zakresie nauk prawnych lub stosowania prawa:  prof. dr hab. Ewę Gruzę i Stanisława Iwanickiego.

W skład Zespołu wchodzi także, wskazany przez Krajową Izbę Radców Prawnych radca prawny Zbigniew Tur, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych.

Pracom Zespołu przewodniczy Maria Ejchart, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W skład zespołu wchodzi również wyznaczona przez Przewodniczącą Sekretarz – Anna Chomiuk-Żywalewska z Biura Ministra.

Czytaj: Wybór Prokuratora Krajowego nie będzie łatwy, a może być wadliwy >>

Co wiemy o kandydatach?

Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało, że do konkursu zakwalifikowano:

  • Dariusza Korneluka, zastępcę Prokuratora Krajowego, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowanego do Prokuratury Krajowej;
  • Katarzynę Kwiatkowską, Dyrektor Departamentu Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej, prokurator Prokuratury Regionalnej w Warszawie, delegowana do Prokuratury Krajowej;
  • Agnieszkę Leszczyńską, Prokurator Okręgową w Gorzowie Wielkopolskim, prokurator Prokuratury Regionalnej w Szczecinie;
  • Jacka Skałę, prokuratora Prokuratury Regionalnej w Krakowie, delegowanego do Prokuratury Krajowej;
  • Ewę Wrzosek, prokurator Prokuratury Rejonowej Warszawa – Mokotów.

Te zgłoszenia zostały zweryfikowane pod względem formalnym i - jak poinformowano - wszyscy kandydaci spełnili wymagania określone w par. 2 ust. 1 Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie powołania Zespołu do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego.

Jakie to wymagania? Kandydaci posiadają co najmniej 15-letni okres pracy na samodzielnym stanowisku prokuratora, przedstawili opis drogi zawodowej, z uwzględnieniem informacji o prowadzonych lub zakończonych wobec nich postępowań dyscyplinarnych. Przedstawili też koncepcję funkcjonowania prokuratury działającej w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2023 r. poz. 1360, z późń. zm.) w aspekcie szerzenia praworządności, w tym skutecznej realizacji funkcji ścigania. Przedłożyli również listy poparcia swojej kandydatury podpisane przez co najmniej 50 prokuratorów pozostających w służbie czynnej lub asesorów prokuratury.

Czytaj: Rusza konkurs na stanowisko Prokuratora Krajowego>>

Rozmowy kwalifikacyjne mają się odbyć właśnie 26 lutego 2024 r. o godz. 10:00.

Przyjrzyjmy się też, co wynika z Prawa o Prokuraturze. Zgodnie z art. 14 par. 1, Prokuratora Krajowego jako pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego w liczbie nie większej niż 7 powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego. Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje się po uzyskaniu opinii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a odwołuje za jego pisemną zgodą.