Nadanie tytułu profesora.

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 18 marca 2024 r.
w sprawie nadania tytułu profesora

nr 115.3.2024

Na podstawie art. 178 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2023 r. poz. 742, 1088, 1234, 1672, 1872 i 2005 oraz z 2024 r. poz. 124 i 227) nadaję niżej wymienionym osobom tytuł profesora:

nauk humanistycznych:

1. dr hab. Maria Zofia Barłowska - w dyscyplinie literaturoznawstwo,

2. dr hab. Marek Tadeusz Bernacki - w dyscyplinie literaturoznawstwo,

3. dr hab. Krzysztof Buchowski - w dyscyplinie historia,

4. dr hab. Marcin Łukasz Filipowicz - w dyscyplinie literaturoznawstwo,

5. dr hab. Janusz Grygieńć - w dyscyplinie filozofia,

6. dr hab. Małgorzata Świder - w dyscyplinie historia,

nauk inżynieryjno-technicznych:

7. dr hab. Jarosław Janusz Arabas - w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja,

8. dr hab. Tomasz Jan Gancarz - w dyscyplinie inżynieria materiałowa,

9. dr hab. Janusz Paweł Gołdasz - w dyscyplinie inżynieria mechaniczna,

10. dr hab. Bartosz Andrzej Kaźmierczak - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

11. dr hab. Marta Izabela Kopaczyńska - w dyscyplinie inżynieria biomedyczna,

12. dr hab. Agata Barbara Markowska-Szczupak - w dyscyplinie inżynieria chemiczna,

13. dr hab. Jordi Mongay Batalla - w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja,

14. dr hab. Michał Leon Proksa - w dyscyplinie architektura i urbanistyka,

15. dr hab. Tomasz Stanisław Rogalski - w dyscyplinie inżynieria mechaniczna,

16. dr hab. Elżbieta Maria Sobiecka - w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

17. dr hab. Adam Piotr Wojciechowski - w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja, nauk medycznych i nauk o zdrowiu:

18. dr hab. Piotr Jerzy Adamowicz - w dyscyplinie nauki farmaceutyczne,

19. dr hab. Waldemar Andrzej Andrzejewski - w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej,

20. dr hab. Anna Maria Badowska-Kozakiewicz - w dyscyplinie nauki o zdrowiu,

21. dr hab. Joanna Aleksandra Didkowska - w dyscyplinie nauki medyczne,

22. dr hab. Wioletta Dziubek-Rogowska - w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej,

23. dr hab. Barbara Frączek - w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej,

24. dr hab. Paweł Gać - w dyscyplinie nauki medyczne,

25. dr hab. Anna Galicka - w dyscyplinie nauki farmaceutyczne,

26. dr hab. Iwona Gregorczyk-Maga - w dyscyplinie nauki medyczne,

27. dr hab. Elżbieta Kamysz - w dyscyplinie nauki farmaceutyczne,

28. dr hab. Aleksandra Anna Kasperczyk - w dyscyplinie nauki medyczne,

29. dr hab. Veria Khosrawipour - w dyscyplinie nauki medyczne,

30. dr hab. Janusz Aleksander Konstanty-Kalandyk - w dyscyplinie nauki medyczne,

31. dr hab. Barbara Lewko - w dyscyplinach nauki farmaceutyczne i nauki medyczne,

32. dr hab. Magdalena Marta Lipczyńska - w dyscyplinie nauki medyczne,

33. dr hab. Maria Małgorzata Litwiniuk - w dyscyplinie nauki medyczne,

34. dr hab. Radosław Adam Litwinowicz - w dyscyplinie nauki medyczne,

35. dr hab. Agnieszka Ługowska - w dyscyplinie biologia medyczna,

36. dr hab. Urszula Mackiewicz - w dyscyplinie nauki medyczne,

37. dr hab. Piotr Malara - w dyscyplinie nauki medyczne,

38. dr hab. Anna Maria Raciborska - w dyscyplinie nauki medyczne,

39. dr hab. Jan Manuel Rodriguez Parkitna - w dyscyplinie nauki medyczne,

40. dr hab. Marek Rudnicki - w dyscyplinie nauki medyczne,

41. dr hab. Maciej Stanisław Sałaga - w dyscyplinie biologia medyczna,

42. dr hab. Beata Maria Sas-Korczyńska - w dyscyplinie nauki medyczne,

43. dr hab. Szymon Paweł Skoczeń - w dyscyplinie nauki medyczne,

44. dr hab. Barbara Maria Stawińska-Witoszyńska - w dyscyplinie nauki medyczne,

45. dr hab. Marek Janusz Tałałaj - w dyscyplinie nauki medyczne,

46. dr hab. Beata Elżbieta Tarnacka - w dyscyplinie nauki medyczne,

47. dr hab. Sławomir Jan Teper - w dyscyplinie nauki medyczne,

48. dr hab. Małgorzata Anna Wójcik - w dyscyplinie nauki medyczne, nauk rolniczych:

49. dr hab. Przemysław Bąbelewski - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,

50. dr hab. Bogdan Dubis - w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo,

51. dr hab. Małgorzata Karwowska - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,

52. dr hab. Anna Michalska-Ciechanowska - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,

53. dr hab. Arkadiusz Nędzarek - w dyscyplinie zootechnika i rybactwo,

54. dr hab. Tomasz Tarko - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,

55. dr hab. Arkadiusz Terman - w dyscyplinie zootechnika i rybactwo,

56. dr hab. Agnieszka Tórz - w dyscyplinie zootechnika i rybactwo,

nauk społecznych:

57. dr hab. Jacek Chlebny - w dyscyplinie nauki prawne,

58. dr hab. Patrycja Maria Klimas - w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości,

59. dr hab. Hanna Kuczyńska - w dyscyplinie nauki prawne,

60. dr hab. Anna Matysiak - w dyscyplinie ekonomia i finanse,

61. dr hab. Iwona Aneta Niewiadomska - w dyscyplinie psychologia,

62. dr hab. Karolina Safarzyńska - w dyscyplinie ekonomia i finanse,

63. dr hab. Maciej Serowaniec - w dyscyplinie nauki prawne,

64. dr hab. Grzegorz Szumski - w dyscyplinie pedagogika, nauk ścisłych i przyrodniczych:

65. dr hab. Aleksander Maria Astel - w dyscyplinie nauki chemiczne,

66. dr hab. Arkadiusz Michał Józefczak - w dyscyplinie nauki fizyczne,

67. dr hab. Anders Martin J0nsson-Niedziółka - w dyscyplinie nauki chemiczne,

68. dr hab. Robert Arkadiusz Kamiński - w dyscyplinie nauki fizyczne,

69. dr hab. Henryk Marszałek - w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku,

70. dr hab. Dorota Nowak - w dyscyplinie nauki biologiczne,

71. dr hab. Marcin Łukasz Pilipczuk - w dyscyplinie informatyka,

72. dr hab. Elżbieta Tomaszewicz - w dyscyplinie nauki chemiczne,

73. dr hab. Konstantin Tretiakov - w dyscyplinie nauki fizyczne,

74. dr hab. Stanisław Wołkowicz - w dyscyplinie nauki o Ziemi i środowisku,

75. dr hab. Michał Arkadiusz Zieliński - w dyscyplinie nauki chemiczne, nauk weterynaryjnych:

76. dr hab. Monika Szymańska-Czerwińska - w dyscyplinie weterynaria, sztuki:

77. dr Roma Ambroziewicz-Owsińska - w dyscyplinie sztuki muzyczne,

78. dr hab. Beata Maria Fudalej - w dyscyplinie sztuki filmowe i teatralne,

79. dr Mariusz Józef Kwiecień - w dyscyplinie sztuki muzyczne,

80. dr hab. Bartosz Rafał Piotrowski - w dyscyplinie sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki,

81. dr Paweł Zbigniew Skałuba - w dyscyplinie sztuki muzyczne,

82. dr hab. Dominik Wania - w dyscyplinie sztuki muzyczne,

83. dr Dorota Jolanta Wójcik - w dyscyplinie sztuki muzyczne.

Zmiany w prawie

Rząd nie dołoży gminom pieniędzy na obsługę wygaszanego dodatku osłonowego

Na obsługę dodatku osłonowego samorządy dostają 2 proc. łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie. Rząd nie zwiększy wsparcia uzasadniając, że koszt został odpowiednio skalkulowany – wyjaśnia Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Ponadto dodatek osłonowy jest wygaszany i gminy kończą realizację tego zdania.

Robert Horbaczewski 23.05.2024
Będą dodatki dla zawodowych rodzin zastępczych i dla pracowników pomocy społecznej

Od 1 lipca 2024 roku zawodowe rodziny zastępcze oraz osoby prowadzące rodzinne domy dziecka mają dostawać dodatki do miesięcznych wynagrodzeń w wysokości 1000 zł brutto. Dodatki w tej samej wysokości będą też wypłacane - od 1 lipca 2024 r. - pracownikom pomocy społecznej. W środę, 15 maja, prezydent Andrzej Duda podpisał obie ustawy.

Grażyna J. Leśniak 16.05.2024
Powstańcy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród

Minister finansów zaniecha poboru podatku dochodowego od nagród przyznawanych w 2024 roku powstańcom warszawskim oraz ich małżonkom. Zgodnie z przygotowanym przez resort projektem rozporządzenia, zwolnienie będzie dotyczyło nagród przyznawanych przez radę miasta Warszawy od 1 stycznia do końca grudnia tego roku.

Monika Pogroszewska 06.05.2024
Rząd chce zmieniać obowiązujące regulacje dotyczące czynników rakotwórczych i mutagenów

Rząd przyjął we wtorek projekt zmian w Kodeksie pracy, którego celem jest nowelizacja art. 222, by dostosować polskie prawo do przepisów unijnych. Chodzi o dodanie czynników reprotoksycznych do obecnie obwiązujących regulacji dotyczących czynników rakotwórczych i mutagenów. Nowela upoważnienia ustawowego pozwoli na zmianę wydanego na jej podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.

Grażyna J. Leśniak 16.04.2024
Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

Beata Dązbłaż 10.04.2024
Będzie zmiana ustawy o rzemiośle zgodna z oczekiwaniami środowiska

Rozszerzenie katalogu prawnie dopuszczalnej formy prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie rzemiosła, zmiana definicji rzemiosła, dopuszczenie wykorzystywania przez przedsiębiorców, niezależnie od formy prowadzenia przez nich działalności, wszystkich kwalifikacji zawodowych w rzemiośle, wymienionych w ustawie - to tylko niektóre zmiany w ustawie o rzemiośle, jakie zamierza wprowadzić Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Grażyna J. Leśniak 08.04.2024
Metryka aktu
Identyfikator:

M.P.2024.324

Rodzaj: Postanowienie
Tytuł: Nadanie tytułu profesora.
Data aktu: 18/03/2024
Data ogłoszenia: 23/04/2024