To najważniejsze założenia nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 20 lipca br. Jak wskazano w uzasadnieniu przepisów, konieczne jest, aby w przypadku, gdy na recepcie nie wpisano, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z prawem farmaceutycznym postaci jednostki dawkowania produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, osoba wydająca mogła określić tę postać na podstawie posiadanej wiedzy. Mówiąc wprost, o odpowiedniej dawce będzie mógł zadecydować wówczas farmaceuta, po to, by pacjent nie musiał po raz kolejny udawać się do lekarza

 

Więcej opakowań, ale bez opioidów 

Rozporządzenie zakłada również, że jeśli dawkowanie zostało wypisane błędnie lub nieczytelnie, farmaceuta wyda pacjentowi maksymalnie cztery, a nie dwa, najmniejsze opakowania leku lub danego wyrobu medycznego, który znalazł się na recepcie. Jest jednak wyjątek - nowe zasady nie będą miały zastosowania do recept, na których przepisano produkt leczniczy zawierający w swoim składzie środek odurzający lub substancję psychotropową. Do tych wyrobów znajduje bowiem zastosowanie ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii i towarzyszące jej akty wykonawcze. 

Czytaj też: Recepta na bezpłatne leki także podczas prywatnej wizyty - jest projekt

Z kolei jeżeli na recepcie przepisano produkt leczniczy do stosowania zewnętrznego na skórę lub wyrób medyczny do diagnostyki in vitro, w ilości większej niż 4 najmniejsze opakowania, o których mowa w pkt 4, albo lek recepturowy do stosowania zewnętrznego na skórę w ilości większej niż podwójna ilość tego leku, farmaceuta na podstawie nowej wersji rozporządzenia może wydać całą ilość przepisaną na recepcie mimo nieokreślenia sposobu jego dawkowania, pod warunkiem określenia na tej recepcie częstotliwości stosowania tego produktu lub wyrobu. 

Zobacz też procedurę: Wydawanie przez aptekę leków OTC zawierających substancje psychoaktywne >