Nieczytelna preskrypcja? Farmaceuta sam zadecyduje o dawkowaniu leku

Pacjent Farmacja

Jeśli na recepcie w ogóle nie wypisano dawkowania leku albo jest ono niemożliwe do rozczytania, farmaceuta sam będzie mógł zadecydować, jaka dawka będzie odpowiednia dla pacjenta. Będzie mógł wydać też pacjentowi maksymalnie cztery opakowania leku, a nie jak do tej pory dwa. Te zasady nie będą jednak dotyczyły leków zawierających substancje psychotropowe lub środki odurzające.

19.07.2024

Ratownik medyczny nauczy się na kursie, jak robić USG i stwierdzać zgon

Zawody medyczne

Weszło w życie rozporządzenie w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych. To konsekwencja przyznania tej grupie zawodowej nowych uprawnień: stwierdzania zgonu, do którego doszło podczas akcji medycznej, wykonania badania USG według protokołów ratunkowych oraz kwalifikacji do szczepienia i wykonania szczepienia przeciw COVID-19. Nowe przepisy określają jak będzie wyglądać egzamin i wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.

05.06.2024

Bez kary za brak lekarza w karetce do końca tego roku

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

W ponad połowie specjalistycznych Zespołów Ratownictwa Medycznego brakuje lekarzy. Ministerstwo Zdrowia wydłuża więc po raz kolejny czas, kiedy Narodowy Fundusz Zdrowia nie będzie pobierał kar umownych w przypadku niezapewnienia lekarza w zespołach ratownictwa. Pierwotnie termin wyznaczony był na koniec czerwca tego roku.

10.04.2024

Tabletki "dzień po" bez recepty nie będzie. Jest weto prezydenta

Farmacja

Dostępność bez recepty jednego z hormonalnych środków antykoncepcyjnych (octan uliprystalu) - takie rozwiązanie zakładała zawetowana w piątek przez prezydenta Andrzeja Dudę nowelizacja prawa farmaceutycznego. Wiek, od którego tzw. tabletka "dzień po" byłaby dostępna bez recepty miał być określony w rozporządzeniu. Ministerstwo Zdrowia stało na stanowisku, że powinno to być 15 lat. Wątpliwości w tej kwestii miała Kancelaria Prezydenta.

29.03.2024

Ratownik medyczny wykona USG i zrobi test na COVID

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Mimo krytycznych uwag Naczelnej Rady Lekarskiej, Ministerstwo Zdrowia zmieniło rozporządzenie regulujące uprawnienia ratowników medycznych. Już wkrótce, po ukończeniu odpowiedniego kursu będą mogli wykonywać USG, przywrócono im też możliwość wykonywania testów na obecność wirusów, którą mieli w pandemii, a do listy leków, które mogą zaordynować, dodano trzy nowe preparaty. Większość zmian wejdzie w życie pod koniec marca.

12.03.2024

Standardy ochrony dzieci. Placówki medyczne mają pół roku

Pacjent Opieka zdrowotna

Lekarz czy pielęgniarka nie będą mogli się tłumaczyć, że nie wiedzieli komu zgłosić podejrzenie przemocy wobec dziecka. Placówki medyczne obowiązkowo muszą opracować standardy postępowania w takich sytuacjach. Przepisy, które je do tego obligują wchodzą właśnie w życie, choć dają jeszcze pół roku na przygotowania. Brak standardów będzie zagrożony grzywną. Kar nie przewidziano natomiast za ich nieprzestrzeganie.

14.02.2024

Ratownicy medyczni jednak bez dodatkowych uprawnień

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Wraz końcem pandemii odebrano ratownikom medycznym prawo do przeprowadzania testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2. Ten błąd, bo przecież wirus z nami pozostał, miało naprawić rozporządzenie ministra zdrowia. Zapisano w nim również możliwość wykonania przez ratowników medycznych badania USG i podawania w karetce trzech ważnych preparatów. Wszystko to w imię bezpieczeństwa pacjenta. Jednak projekt utknął na etapie konsultacji.

15.01.2024

Część całodobowych aptek zniknie

Pacjent Finanse samorządów Farmacja

Tam, gdzie brakuje chętnych – tak jak do tej pory - dyżurującą aptekę wyznaczy starostwo. Z tą różnicą, że jeśli samorząd będzie chciał, by była otwarta dla mieszkańców przez całą noc i święta, koszt dyżuru będzie musiał pokryć powiat. Narodowy Fundusz Zdrowia zapłaci bowiem zaledwie za dwie godziny pracy w porze nocnej - maksymalnie do godz. 23, i za cztery godziny pracy apteki w dzień wolny od pracy, najdłużej do godz. 18.

09.01.2024

Od nowego roku karta zgonu także elektroniczna

Pacjent

Karty zgonu od 1 stycznia 2024 r., tak jak do tej pory mogą być wystawiane przez osobę stwierdzającą zgon w formie papierowej i wydawane osobie odpowiedzialnej za zorganizowanie pochówku np. członkowi rodziny. Z kolei karty urodzenia i karty martwego urodzenia mają być przekazywane kierownikom Urzędów Stanu Cywilnego przez podmioty wykonujące działalność leczniczą wyłącznie w formie elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem osobistym.

02.01.2024

Definicja psychoterapii: celowe i planowe działania psychologiczne

Zawody medyczne

1 stycznia 2024 r. weszła w życie wprowadzona do ustawy definicja psychoterapii. Zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia psychicznego, psychoterapia to celowe i planowane oddziaływania psychologiczne, zmierzające do złagodzenia lub usunięcia objawów zaburzenia oraz do poprawy funkcjonowania psychicznego i społecznego, wspierające dążenia jednostki lub rodziny do zdrowia i rozwoju, kierowane do osób z zaburzeniami psychicznymi.

01.01.2024

Ważność orzeczeń o niepełnosprawności przedłużona do 30 września 2024 r.

Pacjent Niepelnosprawność

Ustawa przedłużająca ważność orzeczeń o niepełnosprawności weszła w życie 30 grudnia. Orzeczenia o niepełnosprawności, których ważność upływa po 5 sierpnia 2023 r., a także orzeczenia których ważność przedłużono podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego, są ważne do 30 września 2024 r. Interwencja była potrzebna, bo czas oczekiwania na wydanie nowego orzeczenia to obecnie nawet kilka miesięcy. W związku z tym niektóre osoby z niepełnosprawnością utraciły uprawnienia, w tym do świadczeń. 

30.12.2023

Nowy rok ze zmianami prawa dla osób z niepełnosprawnościami

Nowe świadczenie wspierające skierowane bezpośrednio do osoby z niepełnosprawnością, świadczenie pielęgnacyjne na nowych i starych zasadach, a także przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności – to tylko niektóre zmiany w prawie dla osób z niepełnosprawnościami i osób je wspierających, które nastąpią w 2024 r. Przypominamy o najważniejszych z nich.

30.12.2023

1 stycznia wchodzi w życie zakaz sprzedaży energetyków niepełnoletnim

Opieka zdrowotna

Od 1 stycznia 2024 r. zakazana jest sprzedaż napojów energetycznych dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. W ustawie zdefiniowano, że jest to napój będący środkiem spożywczym, ujęty w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, w którego "składzie znajduje się kofeina w proporcji przewyższającej 150 mg/l lub tauryna, z wyłączeniem substancji występujących w nich naturalnie".

28.12.2023

Nowa lista leków refundowanych od 1 stycznia 2024 r.

Pacjent Farmacja

Po dwumiesięcznej przerwie na listę refundacyjną wracają popularne flozyny, w trzech wskazaniach: cukrzycy typu 2, przewlekłej niewydolności serca i chorobie nerek. Na listę wpisano nową substancję, która będzie refundowana w przypadku zaawansowanej postaci hormonozależnego raka gruczołu krokowego u pacjentów dorosłych, a także szczepionkę przeciwko półpaścowi – pierwszą taką w refundacji dla pacjentów powyżej 65 roku życia z wyższym ryzykiem zachorowania.

14.12.2023

„Apteka dla Aptekarza 2.0" - przepisy wchodzą w życie

Opieka zdrowotna

W czwartek weszły w życie zmiany w ustawie Prawo farmaceutyczne, które modyfikują zasadę "Apteka dla Aptekarza". Przepisy wprowadzono przy okazji nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw.

28.09.2023

Ustawa o niektórych zawodach medycznych ureguluje kilkanaście profesji

Opieka zdrowotna Zawody medyczne

Opublikowana ustawa reguluje wykonywanie, rozwój zawodowy i odpowiedzialność zawodową zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi. Chodzi m.in. o zawody: asystentki stomatologicznej, opiekuna medycznego, podiatry, protetyka słuchu czy technika masażysty. Łącznie na liście jest kilkanaście zawodów, które będą teraz zawodami medycznymi, a ustawa wprowadza mechanizm, który zapewni dostęp do zawodu medycznego tylko profesjonalistom, posiadającym odpowiednie wykształcenie.

26.09.2023

Wyższe stawki za świadczenia w pilotażu dla osób z doświadczeniem traumy

Opieka zdrowotna Finansowanie zdrowia Koronawirus

O niespełna 8 proc. mają wzrosnąć stawki za pierwsze konsultacje i inne świadczenia dla pacjentów z doświadczeniem traumy w pilotażowym programie Ministerstwa Zdrowia. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił na początku września do konsultacji publicznych. Z terapii mogą korzystać między innymi osoby, które doświadczyły działań wojennych, z doświadczeniem uchodźczym, przemocy lub które brały udział w wypadku komunikacyjnym.

07.09.2023

Pacjent może się nie zgodzić na monitoring podczas zabiegu

Pacjent Opieka zdrowotna Zarządzanie RODO

Od 6 września obowiązują przepisy, które dopuszczają monitoring na wszystkich salach, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. Takie oddziały czy sale szpitalne powinny być oznaczone. Jeśli pacjent jest przygotowywany do zabiegu na sali z monitoringiem, to powinien być o tym poinformowany i mieć możliwość niewyrażenia na to zgody. Wówczas kamera powinna zostać wyłączona - wynika to z przepisów chroniących dane osobowe.

04.09.2023

Nowe stawki płacy zasadniczej dla lekarzy rezydentów

Finansowanie zdrowia Zawody medyczne

Weszło w życie rozporządzenie ministra zdrowia określające wysokość miesięcznej płacy minimalnej dla lekarzy, którzy odbywają specjalizacje w ramach rezydentury. Dokument wyznacza stawki dla dwóch grup lekarzy: rezydentów w priorytetowych dziedzinach medycyny i pozostałych. Lekarze rezydenci w specjalizacjach dotyczących priorytetowych dziedzin medycyny otrzymają w pierwszych dwóch latach zatrudnienia min. 8308 zł miesięcznie.

23.08.2023

Lekarz wystawi zlecenie na wyrób medyczny na "covidowych" zasadach

Pacjent Finansowanie zdrowia

Do 30 września lekarz będzie mógł wystawiać zlecenia na wyroby medyczne i zlecenia naprawy także podczas teleporady, czyli według zasad obowiązujących podczas epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego. Natomiast od 1 października obligatoryjne będzie wystawianie e-zleceń podpisanych elektronicznie.

03.07.2023
1  2  3  4  5    37