Potrzeba wydania rozporządzenia wynika z faktu wprowadzenia przez ustawę z dnia 1 grudnia 2022 r. o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych kompleksowej regulacji dotyczącej ustawicznego rozwoju zawodowego ratowników medycznych, w ramach której przyjęto, że ratownik medyczny ma prawo i obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego przez aktualizację wiedzy i umiejętności zawodowych.

Uprawnienie do prowadzenia kursów kwalifikacyjnych posiadają uczelnie kształcące na kierunku ratownictwo medyczne oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, które zapewniają realizację programu kursu kwalifikacyjnego, kadrę dydaktyczną posiadającą odpowiednie kwalifikacje oraz bazę dydaktyczną dostosowaną do programu kursu. 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych, które weszło w życie w dniu 5 czerwca, określa:

  1. zakres problematyki kursów kwalifikacyjnych;
  2. sposób i tryb odbywania i zaliczania kursu kwalifikacyjnego;
  3. wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.

Zajęcia teoretyczne realizowane będą stacjonarnie lub za pośrednictwem sieci internetowej z ograniczonym dostępem. Natomiast zajęcia praktyczne - tylko stacjonarnie.

Czytaj też: Cudzoziemcy - ratownicy medyczni muszą zdać egzamin z języka polskiego >

 

Egzamin sprawdzi wiedzę teoretyczną i praktyczną 

Egzamin teoretyczny kończący kurs kwalifikacyjny będzie przeprowadzany w formie testu lub w formie ustnej. Test składa się z zestawu co najmniej 30 zadań testowych opracowywanych przez komisję egzaminacyjną, zawierających pięć odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź jest przyznawany 1 punkt. Pozytywny wynik z testu otrzyma osoba zdająca, która udzieliła co najmniej 75% poprawnych odpowiedzi. Natomiast egzamin teoretyczny w formie ustnej obejmuje 3 pytania egzaminacyjne. Pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego w wyżej wymienionej formie otrzyma osoba zdająca, która odpowie poprawnie na co najmniej 2 pytania egzaminacyjne. 

Egzamin praktyczny kończący kurs kwalifikacyjny obejmie natomiast wykonanie 3 losowo wybranych zadań egzaminacyjnych sprawdzających praktyczne umiejętności w symulowanych warunkach. Pozytywny wynik z egzaminu praktycznego otrzyma osoba zdająca, która zaliczy wszystkie zadania egzaminacyjne.

Rozporządzenie określa także w załączniku wzór zaświadczenia potwierdzającego odbycie kursu kwalifikacyjnego.