Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 marca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego, które zasadniczo zacznie obowiązywać 26 marca, ale przepis pozwalający ratownikom medycznym na wykonywanie testów antygenowych na obecność wirusów obowiązuje już od 12 marca.

Prace nad zmianami trwały bardzo długo, bo pierwszy raz projekt trafił do konsultacji w połowie 2022 roku. Wtedy przewidywał szersze uprawnienia dla ratowników, z których resort ostatecznie się wycofał. Czytaj więcej tutaj: Minister zwiększy uprawnienia ratowników medycznych >

Potem projekt zmieniał się jeszcze dwukrotnie, aż nabrał ostatecznego kształtu. Resort zdrowia tłumaczy, że rosnąca z roku na rok liczba podstawowych zespołów ratownictwa medycznego bez lekarza w składzie, a także wzrost kompetencji ratowników medycznych, powodują konieczność zwiększenia uprawnień tej grupy zawodowej, zwłaszcza w zakresie świadczeń przewidzianych do samodzielnego wykonywania. 

Czytaj też w LEX: Rejestry ratowników medycznych - obowiązki ratowników dot. wpisów, zmian, opłat >

 

Nowe uprawnienia ratowników medycznych

Rozporządzenie wprowadza możliwość wykonywania przez ratowników medycznych następujących czynności:

  1. pobieranie materiału od pacjenta z górnych dróg oddechowych oraz wykonywania testów antygenowych na obecność wirusów, bez względu na obowiązywanie stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego;
  2. wykonywanie badania USG według wybranych protokołów mających zastosowanie w medycynie ratunkowej, pod warunkiem ukończenia kursu certyfikowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. 

Ponadto rozporządzenie rozszerza katalog leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez ratownika medycznego o:

  • Noradrenalinum – lek stosowany w przywracaniu ciśnienia tętniczego krwi w przypadku ostrego niedociśnienia tętniczego,
  • Prasugrel – lek przeciwpłytkowy podawany w ostrych zespołach wieńcowych jako przygotowanie do angioplastyki, 
  • Tranexamic acid – lek o działaniu przeciwkrwotocznym.

W rozporządzeniu zrezygnowano z określania dróg podania produktów leczniczych, gdyż wynikają one z charakterystyki produktu leczniczego.

 

Sprawdź w LEX: 

 

NRL ma wątpliwości

Jedno z nowych uprawnień, czyli przyznanie ratownikom medycznym, którzy ukończyli kurs kwalifikacyjny, uprawnienia do wykonywania badań USG u pacjenta w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego budzi wątpliwości prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. W związku z tym NRL negatywnie zaopiniowała w tym zakresie projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursów kwalifikacyjnych dla ratowników medycznych. 

Odbycie szkolenia w ramach kursu kwalifikacyjnego organizowanego w CMKP lub uczelni kształcącej na kierunku ratownictwo medyczne jest niewystarczające. Rodzi to istotne obawy o jakość opieki i bezpieczeństwo pacjenta, szczególnie jeśli uwzględni się, że warunki wykonywania badań USG poza szpitalem czy poza poradnią są nawet trudniejsze z uwagi na wiele czynników takich jak hałas, natężenie światła, obecność innych ludzi. Na lekarzy nakłada to dodatkowy obowiązek ponadstandardowej „czujności” w zakresie opierania dalszych działań medycznych na wynikach badań USG przeprowadzonych uprzednio przez ratownika medycznego - uważa NRL. Czytaj więcej: Ratownik medyczny wykona USG? Naczelna Rada Lekarska jest przeciwna >

Czytaj też w LEX: Ratownik medyczny a postępowanie z pacjentem >