Ministerstwo Zdrowia skierowało właśnie do konsultacji publicznych nowelizację rozporządzenie w sprawie medycznych czynności ratunkowych i świadczeń zdrowotnych innych niż medyczne czynności ratunkowe, które mogą być udzielane przez ratownika medycznego. Przewiduje ona rozszerzenie możliwości samodzielnego wykonywania niektórych świadczeń zdrowotnych. Dlaczego? - Rosnąca z roku na rok liczba podstawowych zespołów ratownictwa medycznego, bez lekarza w składzie, wysoka absencja lekarzy systemu w okresie kolejnych fal zachorowań na COVID-19, a także poszerzanie kompetencji ratowników medycznych, przyczyniły się do konieczności poszerzenia uprawnień tej grupy zawodowej, zwłaszcza w zakresie świadczeń przewidzianych do samodzielnego wykonywania - tłumaczy resort.

Czytaj też: Uproszczony dostęp do zawodu ratownika medycznego (dla osoby, która uzyskała kwalifikacje w kraju spoza UE) >

 

Nowe czynności, które będzie mógł wykonać ratownik

Ratownik zyska prawo do intubacji dotchawicznej z użyciem środków zwiotczających. - Wynika to z rosnącego udziału w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne podstawowych zespołów ratownictwa medycznego bez lekarza w składzie. Często więc ratownicy medyczni sami muszą podejmować decyzję o przeprowadzeniu takiej procedury u pacjenta, a obowiązek skonsultowania tej decyzji z lekarzem wydłuża czas niesienia pomocy pacjentowi - czytamy w uzasadnieniu projektu .

Projekt przewiduje też możliwość wykonywania badania USG według wybranych protokołów mających zastosowanie w medycynie ratunkowej, pod warunkiem ukończenia kursu certyfikowanego przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Projekt dopuszcza wykonywanie drobnych zabiegów chirurgicznych, pod warunkiem jednak odbycia nowej specjalizacji z zakresu chirurgicznej asysty lekarza, możliwej do uzyskania przez ratowników medycznych. Będzie to czynność wykonywana na zlecenie lekarza.

Czytaj też: Błędy i uchybienia w ratownictwie medycznym – wybrane uwagi prawnokarne i prawnomedyczne >

W projekcie przewidziano także umożliwienie samodzielnego przeprowadzenia przez ratownika medycznego cewnikowania pęcherza moczowego.

Nowy katalog leków do podania przez ratownika

Katalog leków dopuszczonych do samodzielnego podawania przez ratownika medycznego zostanie rozszerzony o  środki zwiotczające i anestetyczne konieczne do przeprowadzenia intubacji dotchawiczej ze zwiotczeniem (rocuronium bromide, etomidate i ketamine hydrochloride).

 

 

Ponadto przedmiotowy katalog uzupełniono o następujące preparaty:

  • Dopaminum hydrochloricum – amina presyjna stosowana w ostrej niewydolności krążenia,
  • Methoxyflurane – lek przeciwbólowy w formie wziewnej, stosowany w ratownictwie do leczenia silnego bólu głównie urazowego, możliwy do samodzielnego dozowania przez pacjenta,
  • Midazolamum w formie roztworu do stosowania w jamie ustnej jako lek przeciwdrgawkowy i sedacyjny, 
  • Prasugrel – podawany w ostrych zespołach wieńcowych jako przygotowanie do angioplastyki,
  • Tranexamic acid – lek o działaniu przeciwkrwotocznymo bólu, głównie urazowego oraz lek o działaniu przeciwkrwotocznym.

Rozporządzenie ma wejść w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.