W projekcie zmiany planu finansowego NFZ zaplanował, by z tej kwoty 5 mld zł 76 mln zł przeznaczyć na świadczenia opieki zdrowotnej, w tym m.in. na leczenie szpitalne (3,5 mld zł), podstawową opiekę zdrowotną (500 mln zł), ambulatoryjną opiekę zdrowotną (350 mln zł), rehabilitację leczniczą (127 mln zł), szpitalne odziały ratunkowe (130 mln zł), opiekę paliatywną (60 mln zł) i opiekę hospicyjną (60 mln zł).

Na bezpłatne leki dla seniorów powyżej 65. roku życia i osoby do 18. roku życia NFZ zamierza wydać dodatkowe 306 mln zł.

W związku z tegoroczną podwyżką wynagrodzeń dla pracowników sfery budżetowej o 20 proc. Fundusz zaplanował też 56 mln zł więcej na wzrost płac dla swoich pracowników.

Czytaj także na Prawo.pl: MZ: Od 1 stycznia 2025 roku zmiana zasad rozliczania składki zdrowotnej