kn/pap

Artykuły autora

Pierwsza kara finansowa za odmowę legalnej aborcji; szpital nie zgadza się z decyzją

Pacjent Opieka zdrowotna

13 czerwca zakończono postępowanie kontrolne w Pabianickim Centrum Medycznym, w wyniku którego na tego świadczeniodawcę nałożono karę w wysokości 550 tys. zł. Szpital nie zgadza się nie tylko z decyzją NFZ, ale też z ustaleniami kontroli w placówce. W tej chwili departament kontroli NFZ jest w końcowej fazie sprawdzania dwóch kolejnych podmiotów. - Obawiam się, że tam też nałożenie kary będzie zasadne - powiedziała w poniedziałek minister zdrowia Izabela Leszczyna.

18.06.2024

Jest nowa lista refundacyjna. Marek Kos szefem departamentu leków

Farmacja

W 2024 r. najwięcej nowych terapii onkologicznych umieszczono na listach refundacyjnych w hematoonkologii: 9 nowych terapii i w nowotworach układu urologicznego: 5 terapii. Umieszczono po dwie nowe terapie w nowotworach układu pokarmowego, nowotworach skóry i nowotworach ginekologicznych. Na najnowszej liście refundacyjnej pojawi się 31 nowych terapii, w tym 8 terapii onkologicznych i 23 terapie nieonkologiczne

17.06.2024

Prokurator Krajowy nakazuje uchylenie aresztu wobec ukraińskiego lekarza

Decyzja, nakazująca uchylenie aresztu wobec Andriia K., zapadła po przeprowadzeniu w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej pogłębionej analizy akt tej sprawy. Ocena ta wskazuje na konieczność uzupełnienia materiału dowodowego poprzez uzyskanie kluczowego dowodu, tj. opinii biegłego lekarza, zespołu biegłych albo instytucji naukowej lub specjalistycznej.

13.06.2024

Komisja Europejska oferuje dostęp do szczepionek przeciwko grypie odzwierzęcej

Opieka zdrowotna Farmacja

We wtorek Urząd ds. Gotowości i Reagowania na Stany Zagrożenia Zdrowia (HERA) podpisał w imieniu grupy państw umowę ramową, dotyczącą wspólnego udzielania zamówień na dostawę do 665 tys. dawek zaktualizowanej szczepionki przeciwko grypie odzwierzęcej Seqirus, a także opcję dotyczącą kolejnych 40 mln dawek.

11.06.2024

NIK: Ocena inwestycji w ochronie zdrowia bez powiązania z potrzebami zdrowotnymi

Finansowanie zdrowia

Organy opiniujące nie miały wiedzy na temat stanu realizacji i efektów inwestycji. Większość przedsięwzięć realizowano z opóźnieniem, a w trakcie dokonywano zmian w zakresie rzeczowym, w związku z czym efekt końcowy często różnił się od pierwotnych założeń - zauważyła Najwyższa Izba Kontroli. Finansowe rezultaty kontroli to nieprawidłowość na kwotę ogółem niemal 5,5 mln złotych.

04.06.2024
1  2  3  4  5  6  7  8  9    19