To dawki preparatów ze stabilnym jodem, w ramach predystrybucji, na wypadek skażeń promieniotwórczych. Określono je w projekcie rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie preparatów ze stabilnym jodem, w jakie wyposaża się osoby z ogółu ludności znajdujące się w strefie planowania wyprzedzających działań interwencyjnych. Projekt rozporządzenia w tej sprawie trafił w czwartek do konsultacji.

Działania mają na celu uniknięcie lub znaczące ograniczenie skutków radiologicznych zdarzenia radiacyjnego dla zdrowia.

Resort zaznacza, że zgodnie z dostępnymi informacjami, w chwili obecnej na terenie Polski ani w pobliżu jej granic nie ma obiektów, dla których – według ustawowych wytycznych – będzie konieczne określenie tzw. strefy wewnętrznej. W uzasadnieniu podano, że przepisy rozporządzenia nie będą stosowane do czasu budowy w Polsce obiektu jądrowego o odpowiedniej mocy.

Czytaj także na Prawo.pl: Tabletka z jodkiem potasu - jest rządowa broszura dla mieszkańców
Projekt określa dawki preparatów ze stabilnym jodem, aby zapewnić właściwą ochronę przed skutkami skażeń promieniotwórczych, a także treść informacji o stosowaniu preparatów, która będzie do nich dołączona.

Zgodnie z projektem, osoby z ogółu ludności znajdujące się w strefie planowania wyprzedzających działań interwencyjnych w wieku poniżej 3 lat wyposaża się w 2 dawki preparatu ze stabilnym jodem, z których każda wynosi 32 mg jodku potasu, zaś w wieku powyżej 3 lat, a do ukończenia 12 lat - w 2 dawki preparatu ze stabilnym jodem, z których każda wynosi 65 mg jodku potasu. Osoby powyżej 12 lat i do ukończenia 60 lat wyposażone miałyby być w 2 dawki preparatu ze stabilnym jodem, z których każda wynosi 130 mg jodku potasu, zaś osoby powyżej 60 lat - w 1 dawkę preparatu ze stabilnym jodem, która wynosi 130 mg jodku potasu.