Od 26 listopada 2021 r. za sprawą nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia została utworzona nowa specjalizacja „chirurgiczna asysta lekarza". I chociaż, jak pisaliśmy w Prawo.pl lekarze chirurdzy nie chcą wyspecjalizowanych asystentów, to właśnie trwa nabór na nową specjalizację. Ministerstwo Zdrowia przekonuje, że wprowadzenie nowej specjalizacji ma też sprawić, że system opieki zdrowotnej wzbogaci się o wyspecjalizowaną kadrę medyczną, która będzie wsparciem w odciążeniu lekarzy np. chirurgów. Zaś Piotr Bromber, wiceminister zdrowia, zachęca do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

Sprawdź też: Kwalifikacje i kompetencje kierownika medycznego laboratorium diagnostycznego >

 

Trwa nabór na specjalizacje z finansowaniem

Zgodnie z art. 11 ustawy z 24 lutego 2017 r. o uzyskiwaniu tytułu specjalisty w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia osoba ubiegająca się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego składa, za pomocą Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK), do wojewody właściwego ze względu na obszar województwa, na terenie którego zamierza odbywać szkolenie specjalizacyjne, wniosek o rozpoczęcie tego szkolenia. Wnioski składa się w dwóch terminach.

  • od dnia 15 listopada do dnia 15 grudnia - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 16 grudnia do dnia 15 stycznia;
  • od dnia 30 kwietnia do dnia 31 maja - na postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca.

I jak informuje Piotr Bromber wnioski na wiosenne postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane w terminie od dnia 1 czerwca do dnia 30 czerwca w nowej dziedzinie szkolenia specjalizacyjnego „chirurgiczna asysta lekarza” można składać do 31 maja można składać. Co ważne Piotr Bromber przekonuje, że te szkolenia będą finansowane. - Przygotowany został wniosek projektu pozakonkursowego pod nazwą „Pilotażowy program szkolenia specjalizacyjnego dla ratowników medycznych i pielęgniarek oraz fizjoterapeutów – chirurgiczna asysta lekarza”. Program ma na celu finansowanie szkolenia specjalizacyjnego w tej dziedzinie - podkreśla wiceminister.

Czytaj też: Służba medycyny pracy - kwalifikacje lekarzy i pielęgniarek >

W ramach tego projektu do szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie chirurgicznej asysty lekarza będzie mogło przystąpić 60 osób (50 ratowników medycznych i pielęgniarek oraz 10 fizjoterapeutów). Osoby zakwalifikowane do pilotażu  otrzymają rekompensatę w wysokości 5800 zł miesięcznie. Rekompensata będzie przyznawana za fakt zawieszenia aktywności zawodowej z powodu realizowania szkolenia specjalizacyjnego.

Kto może skończyć nową specjalizację

Zgodnie z rozporządzeniem do nowej specjalizacji mogą przystąpić osoby, które ukończyły

  1. pielęgniarstwo, fizjoterapię, ratownictwo medyczne lub
  2. dietetykę, technologię żywności i żywienia człowieka, zarządzanie, zdrowie publiczne, pod warunkiem ukończenia studiów I stopnia i uzyskania tytułu zawodowego licencjata na kierunku studiów w zakresie ratownictwa medycznego lub pielęgniarstwa

Protokół indywidualny państwowego egzaminu specjalizacyjnego w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - WZÓR DOKUMENTU >

Karta zastrzeżeń do pytań testowych, składana przez kandydata na specjalistę w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia - WZÓR DOKUMENTU >

Chirurgiczny asystent lekarza, po ukończeniu szkolenia i uzyskaniu tytułu specjalisty, uzyska kwalifikacje i umiejętności praktyczne, pozwalające na pomoc i asystę podczas wybranych procedur chirurgicznych. - Będzie mógł asystować przy prostych zabiegach chirurgicznych z zakresu tzw. małej chirurgii np.: kontrola, wycięcie i zeszycie rany, nacięcie ropnia, zastrzału, założy lub wymieni opatrunek podciśnieniowy, a po konsultacji z prowadzącym leczenie lekarzem – dokona jej ostatecznego zamknięcia. Chirurgiczny asystent lekarza będzie przygotowany merytorycznie i technicznie do wykonywania określonych czynności przedoperacyjnych oraz będzie asystować przy stole operacyjnym, a także wykonywać określone czynności po zabiegach chirurgicznych - informuje MZ.