Zmiany wprowadza rozporządzenie z 4 grudnia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. 

Brakuje lekarzy w karetkach

Jak wynika z danych z Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego, odsetek braku lekarzy w specjalistycznych Zespołach Ratownictwa Medycznego (ZRM S) wynosi 56 proc. Zatem rzeczywista obsada zespołów lekarzami to tylko 46 proc. w stosunku do 100 proc. wymaganych.

Czytaj także na Prawo.pl:  Lekarze uciekają z ratownictwa medycznego

Dlatego MZ wydłuża do 30 czerwca 2024 r. termin, w którym NFZ nie będzie stosował kar umownych za nieposiadanie w ZRM S lekarza. Konieczny jednak będzie inny warunek. Chodzi o zapewnienie w składzie zespołu co najmniej trzech osób uprawnionych do wykonywania medycznych czynności ratunkowych, w tym ratownika medycznego lub pielęgniarki.

Wydłużony o pół roku ma pomóc w rekrutacji lekarzy

Czytaj także na Prawo.pl: Ustawa o zawodzie ratownika medycznego pełna niedoróbek

- Przedłużenie o pół roku takiego stanu zapewni potrzebny czas na przeprowadzenie skutecznych postępowań rekrutacyjnych w celu zapewnienia obsady lekarskiej w zespołach specjalistycznych – podaje MZ w ocenie skutków regulacji do projektu.

Jak podaje MZ, na 30 kwietnia br. było 319 specjalistycznych zespołów ratownictwa medycznego w Polsce.