Zmiany wprowadza rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 6 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego, które zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw i wejdzie w życie 1 września 2024 roku.

Rozporządzenie określa:

  1. podstawę programową kształcenia w nowym zawodzie technik elektromobilności, w zakresie kwalifikacji „MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych” i „MOT.07. Organizacja i prowadzenie procesu obsługi i naprawy pojazdów zeroemisyjnych i niskoemisyjnych”. W związku z modyfikacją kwalifikacji „MOT.02. Obsługa, diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych systemów pojazdów samochodowych”, nowe brzmienie otrzymały także podstawy programowe kształcenia w zawodach elektromechanik pojazdów samochodowych oraz technik pojazdów samochodowych (tylko w zakresie tej kwalifikacji);
  2. nowe brzmienie podstawy programowej kształcenia w zawodzie operator obrabiarek skrawających. W związku z tym, że kwalifikacja „MEC.05. Użytkowanie obrabiarek skrawających” wyodrębniona w zawodzie operator obrabiarek skrawających jest jedną z kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie technik mechanik, zmianie uległa również podstawa programowa kształcenia w tym zawodzie (tylko w zakresie tej kwalifikacji);
  3. nowe brzmienie podstawy programowej kształcenia w zawodzie technik weterynarii.

Czytaj też w LEX: Wyniki i wnioski z nadzoru pedagogicznego 2023/2024 >

Nowe podstawy programowe obejmą uczniów, którzy dopiero rozpoczną kształcenie w najbliższym roku szkolnym. Ci, którzy rozpoczęli naukę przed dniem 1 września 2024 r., będą objęci dotychczasową podstawą programową.

Sprawdź też w LEX: Przegląd projektów rozporządzeń i ustaw z zakresu prawa oświatowego >

Czytaj na Prawo.pl: "Odchudzona" podstawa programowa od września >