Co czwarty skontrolowany pracodawca dopuścił do pracy pracowników, którzy nie przeszli ani badań profilaktycznych (wzrost o 60% w porównaniu z 2007 r.), ani szkoleń bhp. Ponadto 20% pracodawców nie zgłosiło nadzorowi budowlanemu i inspekcji pracy robót związanych z usuwaniem wyrobów azbestowo-cementowych, wzrosła również o ok. 30% liczba zakładów pracy, w której nie oznakowano strefy zagrożonej pyleniem w związku z usuwaniem azbestu. Biorąc pod uwagę te zaniedbania, zrozumiałe jest, że w latach 1990-2008 udział wszystkich chorób spowodowanych oddziaływaniem azbestu wzrósł 8-krotnie w stosunku do ogólnej liczby chorób zawodowych.

Źródło: Gazeta Prawna, 18 września 2009 r., Łukasz Guza