Do jego obowiązków należy m.in. rozmieszczenie materiałów w magazynie według grup i rodzajów (także przy użyciu wózka widłowego), zabezpieczenie przechowywanych materiałów przed zniszczeniem, uszkodzeniem, kradzieżą, a także prowadzenie komputerowej ewidencji materiałów i kontrola stanu faktycznego magazynu. Dla zagrożeń na omawianym stanowisku pracy, autorzy karty oceny ryzyka zaliczyli m.in. upadek na śliskich i nierównych powierzchniach, uderzenie bądź potrącenie przez przemieszczające się przedmioty, oddziaływanie czynników niebezpiecznych przechowywanych w magazynie, wreszcie obciążenie emocjonalne. Środkami profilaktycznymi są np. środki ochrony indywidualnej - obuwie z antypoślizgową podeszwą, rękawice ochronne, hełm ochronny, przestrzeganie norm transportu ręcznego, właściwe oznakowanie pojemników.

Źródło: Przyjaciel przy pracy 2009, nr 10, s. 15-17, Ryszard Bryła