"ERGONOMIA NIEPEŁNOSPRAWNYM"

BHP

Katedra Zarządzania Produkcją i Katedra Informatyki Stosowanej Politechniki Łdzkiej, Wydział Form Przemysłowych Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Polskie Towarzystwo Ergonomiczne, Instytut Organizacji...

03.12.2008

Oznakowanie osłon przy maszynach barwami

BHP

Jak powinny być malowane osłony stałe i ruchome przy maszynach, jaka jest podstawa prawna takiego wymagania? W mojej firmie byli kolejno dwaj inspektorzy pracy i każdy sugerował inne oznakowanie...

03.12.2008

Nowe zasadnicze wymagania dla maszyn

BHP

Ukazało się nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz. U. Nr 199, poz. 1228) dalej r.z.w.m., ktre zastąpiło dotychczasowe...

26.11.2008

Kapitalizm i bezpieczeństwo pracy

BHP

Rozwijający się w drugiej połowie XVIII w. kapitalizm, w początkowym okresie charakteryzowało ignorowanie elementarnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, czasu jej trwania i warunkw środowiska....

26.11.2008

Stres jako element oceny ryzyka zawodowego

BHP

Od dziesięciu lat polscy pracodawcy mają obowiązek oceniać ryzyko zawodowe i zaznajamiać pracownikw z wynikami tej oceny. Z zasady ocena ryzyka ma być oceną kompleksową, obejmującą wszystkie elementy...

26.11.2008

Zakup używanej maszyny

BHP

Jakich dokumentów, w szczególności dotyczących zagadnień z zakresu użytkowania i bezpieczeństwa obsługi, należy żądać przy kupnie używanej maszyny?

26.11.2008

Nieco o historii bhp...

BHP

Hipokrates radził lekarzom w swoich pismach: Istnieje wiele zawodw związanych z niebezpieczeństwem powstania chorb, dlatego: ważne jest to, aby lekarz pytał chorego o zawd. - Czyż nie jest to...

19.11.2008
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski