Instrukcje poprawiają bezpieczeństwo w miejscu pracy

BHP

Instrukcja jest listą poleceń i nakazów, których zarówno pracodawca, jak i pracownik mają obowiązek przestrzegać. - Instrukcje należy traktować równie poważnie jak inne przepisy prawa pracy. Stosując...

26.12.2011

BHP-wiec odpowiada też za pomiary wielkości emisji

BHP

Osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy za wykonywanie zadań służby BHP bardzo często jest również zobowiązana do zajmowania się sprawami związanymi z ochroną środowiska, co wymaga od osoby...

21.12.2011

W masarni większe wymagania w zakresie BHP

BHP

Oprcz oglnych przepisw BHP obejmujących wszystkie zakłady pracy istnieją rwnież szczegłowe wymagania dotyczące bezpośrednio tylko niektrych branż. Tak też jest w przypadku zakładw przetwrstwa mięsa...

21.12.2011

Prawo budowlane

BHP

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pźn. zm.) - dalej pr. bud. normuje działalność obejmującą projektowanie, budowę, utrzymanie i...

19.12.2011

Wypadek Niani

BHP

Dnia 1 października 2011 r. weszław życie ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech (Dz. U. Nr 45, poz. 235). Na mocy tej ustawy można zatrudnić na umowę uaktywniającą...

14.12.2011

Wymagania bhp sprzed ponad 60 lat!

BHP

Rozporządzenie Ministrw: Pracy i Opieki Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, Grnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz Zdrowia z...

12.12.2011

Ustalanie przyczyn wypadku przy pracy metodą TOL

BHP

Precyzyjne określenie przyczyn wypadku przy pracy jest najważniejszym elementem dochodzenia powypadkowego, ustalone przyczyny dają bazę wyjściową do określenia poleceń powypadkowych.

30.11.2011
 

ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski