Badania lekarskie pracownika tymczasowego

BHP

Czy na badania lekarskie pracownika tymczasowego może kierować pracodawca użytkownik?Fakt ten, regulowany byłby w umowie pomiędzy pracodawcą a pracodawcą użytkownikiem.Czy w przypadku rozwiązania...

22.10.2008

Praca spawacza - wcześniejsza emerytura

BHP

Czy praca w charakterze spawacza (w firmie budowlanej) jest pracą w szczególnych lub uciążliwych warunkach uprawniająca do wcześniejszej emerytury?

22.10.2008

Ryzyko zawodowe - obowiązki pracodawcy

BHP

Czy pracodawca prowadzący sklep spożywczy, zatrudniający pięciu pracowników jest zobowiązany do poinformowania pracowników o ryzyku zawodowym?

22.10.2008

Ręczne prace transportowe zostaną wyeliminowane?

BHP

Ministerstwo Pracy przygotowało nowelizację rozporządzenia z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26, poz. 313). Nowe przepisy...

22.10.2008

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej

BHP

Podstawowym aktem prawnym z zakresu problematyki bezpieczeństwa pożarowego jest ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z późn....

21.10.2008

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska

BHP

Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) zajmuje się nie tylko lasami, polami, łąkami i wodami jej postanowienia mają duży wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, a w tym na stan bezpieczeństwo i warunki...

15.10.2008

Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

BHP

Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) jest organem nadzoru państwowego, podległym Ministrowi Zdrowia, działającym zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst...

08.10.2008

Ustawa o PIP

BHP

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i kontroli przestrzegania prawa pracy, przepisw oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisw dotyczących...

01.10.2008