Badania przeprowadzone przez Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) wskazują, że dzieci spędzają w internecie około pięciu godzin dziennie, a w weekendy o ponad godzinę więcej. Oznacza to, że życie w wirtualnym świecie pochłania w zasadzie większość ich wolnego czasu. Jednocześnie wielu dorosłym wciąż brakuje niezbędnej wiedzy o tym, jakie problemy młodzież może napotkać w internecie. Dane NASK wskazują, że jedna czwarta dzieci padła ofiarą cyberprzemocy.

 

„Truman Show” na Youtube: prawo słabo chroni prywatność dziecka przed jego rodzicem>>

 

RPD i UODO zacieśnią współpracę na rzecz ochrony danych osobowych dzieci

Rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak i prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Mirosław Wróblewski podpisali porozumienie o współpracy na rzecz ochrony danych osobowych dzieci w internecie. Obejmuje ono współpracę w realizacji projektów, inkubacji, badań, kampanii edukacyjnych i społecznych, publikacji oraz innych działań mających na celu wzrost świadomości społecznej  w kwestii prywatności najmłodszych. RPD zaznaczyła, że jest wiele pracy w zakresie edukacji społecznej, by uświadomić, iż ochrona danych osobowych nie dotyczy wyłącznie dorosłych, ale także dzieci i młodzieży. Podkreśliła konieczność rozszerzenia świadomości na temat danych osobowych osób małoletnich.

 

- Przed nami wiele edukacji, wspólnych projektów, konferencji i wydarzeń. Znając zaangażowanie moich pracowników oraz zespół Urzędu Ochrony Danych Osobowych, możemy spodziewać się wielu istotnych zmian administracyjnych, a także licznych konferencji, spotkań i szkoleń. Wspólnie z Panem Prezesem Urzędu już teraz opracowujemy obszerne plany działania. W szczególności, planujemy w wrześniu, wraz z prezesem UODO, wyruszyć do innych miast, by edukować o ochronie danych osobowych. Skoncentrujemy się na odwiedzinach również w tych miastach, które nie zawsze są łatwo dostępne komunikacyjnie, co jest dla nas priorytetem w dotarciu z naszym przesłaniem do jak najszerszego grona odbiorców - mówiła Monika Horna-Cieślak.

 

Młodzi niedostatecznie świadomi

RPD zwróciła uwagę na niedostateczną świadomość wśród młodych osób dotyczącą ich fundamentalnych praw, takich jak godność oraz ochrona danych osobowych, w tym imienia i nazwiska. Podkreśliła, że młodzież nie zawsze zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństw, jakie wiążą się z bezrefleksyjnym udostępnieniem takich danych.

- Czeka nas wiele ciekawych nowych inicjatyw na rzecz zwiększenia świadomości w zakresie ochrony danych osobowych - mówił prezes UODO. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych wyraził wdzięczność za możliwość uczestnictwa w programie, co pozwala na przypominanie o istotnych zapisach w Konstytucji RP - artykule 47, który zapewnia prawo do prywatności oraz artykule 51, gwarantującym prawo do ochrony danych osobowych. Podkreślił konieczność częstego przypominania o tych przepisach, gdyż choć dyskusja często koncentruje się na RODO, to właśnie Konstytucja stanowi fundamentalne źródło tych gwarancji prawnych.