Prof. Bidziński: Nawet sąd nie może zalegalizować Pegasusa

Prawo karne RODO

Stosowanie Pegasusa jest na gruncie prawa polskiego niedopuszczalne z racji, iż umożliwia niekontrolowany dostęp do sfery intymnej człowieka, przyznając inwigilującemu możliwość niejawnego wpływania na tok życia inwigilowanego, w tym kradzież jego tożsamości - wynika z analizy sporządzonej przez prof. dr hab. Mariusza Bidzińskiego dla Senatu.

03.10.2022

Personel medyczny od dziś wpisze obowiązkowo ciążę do rejestru

Pacjent Opieka zdrowotna RODO

Od soboty 1 października personel medyczny ma obowiązek wprowadzać do Systemu Informacji Medycznej (SIM) dane pacjentów dotyczące alergii, grupy krwi, ciąży i implantowanych wyrobów medycznych, czyli m.in. wkładek wewnątrzmacicznych. Do wczoraj, czyli do 30 września wpisywanie tych danych było fakultatywne.

01.10.2022

Gorzkowska: Obowiązek wpisywania danych do SIM, w tym o ciąży, dotyczy każdej placówki medycznej

Pacjent Opieka zdrowotna RODO

Obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i wprowadzania danych do Systemu Informacji Medycznej (SIM) dotyczy każdej placówki medycznej, jak również lekarza prowadzącego indywidualną praktykę. Nie ma przy tym znaczenia, czy dana placówka bądź lekarz udziela świadczeń finansowanych przez NFZ, czy wyłącznie komercyjnych - wyjaśnia Katarzyna Gorzkowska z Kancelarii APLAW.

01.10.2022

Unieruchomienie w szpitalu psychiatrycznym pod okiem kamery

Opieka zdrowotna RODO

Pomieszczenie przeznaczone do obserwacji pacjenta szpitala psychiatrycznego, który został unieruchomiony, będzie wyposażone w instalację monitoringu. Takie m.in. zmiany do ustawy o ochronie zdrowia psychicznego planuje wprowadzić Ministerstwo Zdrowia. Ma to umożliwić stały nadzór nad osobą z zaburzeniami psychicznymi, a także kontrole czynności związanych z pacjentem przykutym do łóżka.

27.09.2022

WSA: Karta miejska z danymi osobowymi albo bez uprawnień

Samorząd terytorialny RODO

Wnioskodawczyni chciała korzystać z karty miejskiej i wynikających z jej posiadania ulg i zniżek. Konsekwentnie jednak odmawiała wyrażenia zgody na przetwarzanie jej danych osobowych i domagała się ich zastąpienia kodem. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie ocenił, że przetwarzanie danych osobowych miało podstawę w przepisach RODO.

27.09.2022

WSA: Nauczyciele zarabiają mało, ale i tak podzielą się tą informacją

Kadry w oświacie Prawo pracy RODO

Dyrektor szkoły ma obowiązek podać wysokość zarobków zatrudnionych w szkole nauczycieli oraz uzyskiwanych przez nich dodatków motywacyjnych. Zastrzeżona jest tylko informacja obejmująca te składniki wynagrodzenia, które wynikają ze statusu rodzinnego lub socjalnego pracownika - orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu.

26.09.2022

Pracownik nie wszystko może w mediach społecznościowych

Prawo pracy Nowe technologie RODO

Media społecznościowe odgrywają znaczącą rolę w życiu wielu ludzi - służą rozrywce i budowaniu relacji prywatnych (np. Facebook), pomagają też budować sieć komunikacji zawodowej (np. LinkedIn). Pracownicy powinni jednak pamiętać, że ich działania w sieci, jeżeli naruszają przyjęte normy, mogą powodować konsekwencje, również na gruncie prawnopracowniczym.

24.09.2022

Ośrodek kultury ukarany, bo nie udokumentował komu powierzył przetwarzanie danych

Samorząd terytorialny Administracja publiczna RODO

Sułkowicki Ośrodek Kultury powierzył przetwarzanie danych osobowych bez zawartej na piśmie umowy powierzenia oraz bez przeprowadzenia weryfikacji, czy podmiot przetwarzający zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ukarał instytucję administracyjną karą w wysokości 2,5 tys. zł.

23.09.2022

MF: System KSeF działa, dane są bezpieczne

Rachunkowość Doradca podatkowy RODO

Ministerstwo Finansów zapewniło w środę, że Krajowy System e-Faktur działa prawidłowo. Resort zaznacza, że KSeF jest na bieżąco monitorowany, a dane z wystawionych faktur są bezpieczne. Rano w mediach pojawiła się informacja, że inny rządowy portal - efaktura.gov.pl został zhakowany. Umieszczono na nim linki do stron dla dorosłych.

21.09.2022

WSA: Proces może blokować usunięcie danych osobowych pracownika

Prawo pracy RODO

Pracodawca zwolnił pracownika dyscyplinarnie. Głównym dowodem były dane osobowe o lokalizacji, które zostały pozyskane za pośrednictwem monitoringu GPS. Prezes UODO nakazał ich usunięcie. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zwrócił uwagę, że sporne dane stanowią dowód w sądzie pracy, przed którym toczy się postępowanie w sprawie niezgodnego z prawem rozwiązania z stosunku pracy.

21.09.2022

Rzecznik TSUE: Organ ochrony konkurencji tylko wyjątkowo może sprawdzać ochronę danych

RODO Prawo unijne

Organ ochrony konkurencji może, w ramach wykonywania przysługujących mu uprawnień, wziąć pod uwagę to, czy dana praktyka handlowa jest zgodna z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Winien jednak wziąć pod uwagę wszystkie decyzje wydane przez organ nadzorczy właściwy na mocy tego rozporządzenia i wszczęte przezeń dochodzenia - orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE.

20.09.2022

TSUE: Nie ma podstaw do prewencyjnego zatrzymywania danych osobowych

Administracja publiczna RODO

Niedozwolone jest uogólnione i niezróżnicowane zatrzymywanie przez operatorów świadczących usługi łączności elektronicznej danych o ruchu przez rok od dnia ich zapisu, zapobiegawczo, w celu zwalczania naruszeń w postaci nadużyć na rynku, do których należy wykorzystywanie informacji poufnych - stwierdził Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

20.09.2022

Większość Polaków nie wie, kto powinien zająć się skutkami wycieku danych osobowych

Administracja publiczna RODO

Aż 70 proc. Polaków deklaruje, że nie wie, kto powinien zająć się negatywnymi konsekwencjami wycieku danych osobowych, a 1/3 z tych, którzy mają świadomość, jak sobie radzić z utratą danych, uważa, że musi to zrobić sam poszkodowany. Pozostali wskazują m.in. na policję, UODO oraz inspektorów ochrony danych.

20.09.2022

Komentarz pisany po godzinach może też przysporzyć problemów w pracy

Prawo pracy RODO

Wyśledzenie, gdzie pracuje adwersarz czy autor ostrej opinii w internetowym sporze, to bułka z masłem – zwłaszcza że spora część ludzi sama nie ukrywa miejsce swojego zatrudnienia. Sprawia to, że pracodawców często angażuje się w internetowe spory i czasem mogą, a wręcz powinni zareagować. A dla pracowników może to oznaczać konsekwencje, także prawnopracownicze.

17.09.2022

Odpowiedzialność "instant" - czynnik w procesie zarządzania kryzysem mediowym

Prawo cywilne RODO

Dyliżansy zostały zastąpione przez samochody z silnikiem spalinowym. Te ostatnie powoli wypierane są przez bezzałogowe, auta elektryczne. Świat się zmienia i to szybko. Czy tak samo zmieniają się zasady odpowiedzialności za naruszenia praw własności intelektualnej i dóbr osobistych w mediach? Czy zmienia się algorytm zarządzania kryzysem medialnym? - zastanawia się adwokat Krzysztof Czyżewski.

06.09.2022

Informowali o zatruciu Odry, urzędnicy rozesłali ich dane osobowe

Środowisko Administracja publiczna RODO

Z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska wyciekły dane obywateli, którzy korzystając z internetowego formularza zgłaszali urzędowi nieprawidłowości i problemy związane z zatruciem Odry. Stało się tak, bo urzędnicy drogą mailową rozpowszechnili szereg zgłoszeń obywateli zawierających ich dane osobowe, w tym imiona i nazwiska, adresy e-mail i zamieszkania oraz numery telefonów.

30.08.2022

RPO pyta o wyciek danych osobowych z Geoportalu

Administracja publiczna RODO

Z serwerów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii przez lata wyciekały dane osobowe, na skutek czego można było uzyskać dostęp m.in. do imion, nazwisk i numerów PESEL. Interwencję w tej sprawie podjął Rzecznik Praw Obywatelskich, według którego konsekwencją nieuprawnionego wykorzystania takich danych może być np. kradzież tożsamości czy oszustwa.

30.08.2022

Z covidem w zakładach pracy znów będą walczyć tylko pracodawcy

Prawo pracy BHP RODO Koronawirus szczepienia

Do 30 września będą obowiązywały obostrzenia covidowe nakazujące noszenie maseczek w lecznicach i aptekach. Jak ustalił serwis Prawo.pl, nowych - m.in. w zakładach pracy - Ministerstwo Zdrowia, póki co, wprowadzać nie zamierza, mimo wzrostu zachorowań. Odpowiedzialność konstytucyjna za zdrowie i życie pracowników ciąży więc na pracodawcach, którzy będą mieli trudne zadanie pogodzenia BHP z RODO.

30.08.2022

Dane osobowe obywateli są wewnętrzną sprawą kościoła

Wymiar sprawiedliwości RODO

Sądy administracyjne oddalają skargi obywateli na decyzje Inspektora Ochrony Danych Osobowych, który odmawia zajęcia się ich sprawami dotyczącymi przetwarzania danych znajdujących się w księgach kościelnych. Dlatego, że tryb działania w tym zakresie nie musi mieć podstawy wynikającej z prawa powszechnie obowiązującego i może wynikać z prawa wewnętrznego Kościoła. Eksperci twierdzą, że kościelny dekret całkowicie pomija odwołanie się do sądu i narusza Konstytucję.

25.08.2022

SA: Zadośćuczynienie za obraźliwy dla ginekologa wpis nie należy się

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości RODO

Wizyta u ginekologa była na tyle nieudana, że pacjentka podzieliła się wrażeniami w internecie. Z tego powodu lekarz wytoczył administratorowi portalu powództwo o ochronę jego dobrego imienia i wizerunku zawodowego. Przegrał, gdyż roszczenie się przedawniło po trzech latach, ale też dlatego, że pozwany nie miał świadomości istnienia na administrowanej stronie opisu wizyty u lekarza.

24.08.2022
1  2  3  4  5    46
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski