TSUE w sprawie IAB Europe stwierdził, że ciąg składający się z kombinacji liter i znaków, taki jak TC String (Transparency and Consent String), zawierający informacje o preferencjach użytkownika internetu lub aplikacji odnoszących się do zgody tego użytkownika na przetwarzanie dotyczących go danych osobowych, m.in. przez dostawców stron internetowych, stanowi dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 RODO, w sytuacji gdy w zestawieniu z dodatkowymi danymi, jak adres IP urządzenia użytkownika lub inne identyfikatory, można zidentyfikować taką osobę (sygn. akt C-604/22). 

- Nie jest konieczna zmiana krajowych przepisów, jednak wyrok ten wpłynie na interpretację istniejących regulacji w zakresie ochrony danych osobowych – uważa Mirosław Wróblewski, prezes UODO. Według niego orzeczenie TSUE potwierdza prawidłową praktykę organu nadzorczego w zakresie uznawania identyfikatorów za dane osobowe.

Czytaj też: TSUE: Naruszenie przepisów w sprawie RODO wymaga interwencji

Dane osobowe to szerokie pojęcie

Prezes UODO w piśmie do ministra ds. Unii Europejskiej zwraca uwagę, że z dotychczasowego orzecznictwa TSUE wynika, że pojęcie danych osobowych należy rozumieć szeroko. Są nimi informacje w postaci opinii, oceny – także subiektywnej – a warunkiem uznania ich za dane osobowe w rozumieniu definicji zawartej w RODO jest to, że informacje te dotyczą osoby.

Twierdzi również, że w polskiej doktrynie prawa ochrony danych osobowych, każda informacja niezależnie od sposobu i formy jej wyrażenia podlegać może ocenie z punktu widzenia pojęcia danych osobowych. - W swojej praktyce orzeczniczej organ nadzorczy przyjmuje konsekwentnie, że informacje, które przy użyciu dodatkowych danych można przypisać osobie fizycznej stanowią jej dane osobowe - dodaje prezes UODO. 

Współadministrowanie danych

Trybunał rozstrzygnął także, że IAB Europe, jako podmiot, który dla swoich członków ustanowił zbiór reguł dotyczących zgody na przetwarzanie danych w niektórych sytuacjach będzie współadmnistratorem danych przetwarzanych przez członków tego stowarzyszenia. Co prawda, to współadministrowanie jest ograniczone do operacji, w których IAB ustala cele i sposoby tego przetwarzania.

Prezes UODO podkreślił też, że orzeczenie w tym zakresie także odpowiada ocenie przyjmowanej przez organ nadzorczy do spraw ochrony danych osobowych w prowadzonych przez niego sprawach w kontekście pojęć administratora i współadministratora.