Renata Krupa-Dąbrowska

Renata Krupa-Dąbrowska

Redaktor prowadząca sekcję Prawo w biznesie

Całe swoje życie zawodowe związała z dziennikarstwem prawnym. Wiele lat pracowała m.in. w „Gazecie Prawnej ” oraz w dzienniku „Rzeczpospolita”, gdzie specjalizowała się w prawie nieruchomości, budowlanym, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, samorządzie terytorialnym oraz ochronie środowiska.

Kontakt: Renata.Krupa@wolterskluwer.com

Artykuły autora

W zimie zarządca nieruchomości odśnieża nie tylko chodnik, ale i dach

Budownictwo Nieruchomości

Nie tylko właściciele, ale i zarządcy budynków wielolokalowych odpowiadają w zimie za stan chodników i dachów. Za śliski chodnik lub za nieusunięcie sopli grozi im mandat od straży miejskiej w wysokości 100 zł. Jeżeli chodnik nie jest w ogóle odśnieżany ani posypywany, strażnik może wystąpić do sądu o ukaranie z tego tytułu. Wtedy grzywna może być znacznie wyższa.

09.12.2023

Przedsiębiorca w restrukturyzacji na łasce zarządcy, czas to zmienić

Nieruchomości

W przepisach restrukturyzacyjnych brakuje uregulowania, które gwarantowałoby przedsiębiorcy w restrukturyzacji  i jego rodzinie środki na życie. Znajduje się on wyłącznie na "łasce" zarządcy, który jednocześnie nie ma podstawy prawnej do przekazywania dłużnikowi jakichkolwiek pieniędzy. Zdarzają się przypadki, w których w sytuacji konfliktu pomiędzy zarządcą a dłużnikiem, ten ostatni zostaje z niczym.

08.12.2023

Ważny wyrok TSUE: Umowa kredytu nieważna, choć frankowicz nie złożył dodatkowego oświadczenia

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

W czwartek, 7 grudnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że sankcja nieważności nieuczciwego zapisu umowy nie może być uzależniona od złożenia przez konsumenta dodatkowego oświadczenia. To sądy krajowe są zobowiązane do stwierdzenia z urzędu, że umowa zawiera nieuczciwy warunek i wyłączenia takich warunków umowy z obrotu. TSUE naprawił błędy Sądu Najwyższego - wskazują prawnicy frankowi. Ci reprezentujący banki uważają inaczej. Dla nich to orzeczenie nie jest przełomowe.

07.12.2023

Dwa projekty przedłużające zamrożenie cen prądu, ciepła i gazu - w środę pierwsze czytania w Sejmie

Rynek Prawo gospodarcze Energetyka

Na najbliższym posiedzeniu Sejm zajmie się rządowym projektem "zamrażającym" ceny energii, gazu i ciepła na 2024 rok. Przepisy, które przewidują taką ochronę, wygasają z końcem tego roku, co spowoduje gwałtowny wzrost rachunków za media. Rada Ministrów proponuje zostawić ceny na obowiązującym dziś poziomie. Procedowany jest także projekt poselski w tej sprawie - ma on jednak zostać poddany modyfikacjom.

05.12.2023
1  2  3  4  5  6  7  8  9    180