Rząd przyjął rozwiązania ważne dla rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

Środowisko Prawo gospodarcze

Rada Ministrów przyjęła 4 października 2022 r. projekt nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie morskim. Nowe przepisy mają poprawić bezpieczeństwo żeglugi, zwiększyć efektywność działań administracji morskiej oraz usprawnić funkcjonowanie systemu ochrony żeglugi i portów. Umożliwią one także budowę portu do obsługi morskich farm wiatrowych przez administrację morską.

04.10.2022

Reglamentacja działalności windykacyjnej i zawodu windykatora - projekt do konsultacji

Prawo cywilne

Windykatorem będzie mogła być osoba, która nie była karana za umyślne przestępstwo, posiada nieposzlakowaną opinię, posiada wykształcenie średnie i ukończyła prowadzony przez szkołę wyższą kurs specjalistyczny obejmujący zagadnienia z podstaw prawa cywilnego, prawa karnego, postępowania cywilnego i postępowania karnego lub posiada wykształcenie wyższe oraz ukończyła 24 lata - zakłada projekt.

03.10.2022

Przymusowa restrukturyzacja Getin Noble Bank - sytuacja frankowiczów jest różna

Banki Kredyty frankowe

Osoby posiadające kredyt frankowy w Getin Noble Banku, podlegającym właśnie procedurze przymusowej restrukturyzacji, które spłaciły kapitał, są w gorszej sytuacji niż te, których suma spłat nie przekroczyła kwoty kapitału. Nie wiadomo, czy sądy będą udzielały takim kredytobiorcom zabezpieczenia powództwa polegającego na wstrzymaniu spłaty rat kredytu.

03.10.2022

Sasin: szczegóły projektu dot. opodatkowania nadmiarowych marż w ciągu 2 tygodni

Szczegóły projektu dotyczącego opodatkowania nadmiarowych marż będą przedstawione w ciągu dwóch tygodni - poinformował w sobotę wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. - W żadnym wypadku nie będziemy opodatkowywać dodatkowych dochodów, jeśli one będą pochodzić z rozszerzenia działalności i pozyskiwania nowych klientów - zapewnił Sasin pytany przez dziennikarzy o podatek od namiarowych zysków.

01.10.2022

Getin Noble Bank do przymusowej restrukturyzacji - zmieni nazwę na VeloBank

Domowe finanse Banki Kredyty Kredyty frankowe Restrukturyzacja

Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację Getin Noble Bank. Jego działalność zostanie przeniesiona do wspólnego banku BFG i Systemu Ochrony Banków Komercyjnych. BFG zapewnia, że pieniądze klientów przekształcanego banku są bezpieczne i praktycznie nie odczują tej zmiany.

30.09.2022

Limitowane ceny i specjalny podatek mają zatrzymać wzrost cen energii

Środowisko Małe i średnie firmy Finanse Podatki międzynarodowe

Limity cenowe dla producentów energii elektrycznej, odbiurokratyzowanie projektów związanych z energią odnawialną i 33-procentowy podatek od zysków z paliw - takie instrumenty proponuje Komisja Europejska w rozporządzeniu o nadzwyczajnych rozwiązaniach w sektorze energetycznym. Projekt rozporządzenia został wstępnie uzgodniony przez unijnych ministrów odpowiedzialnych za energetykę.

30.09.2022

UOKiK na tropie porozumienia ograniczającego konkurencję w przeładunku zbóż

Ochrona konkurencji

W portach w Gdańsku i Gdyni mogło dojść do ograniczenia konkurencji podczas przeładunku zboża - podejrzewa Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który wszczął postępowanie wyjaśniające w związku z tą sprawą. Jego pracownicy, przy wsparciu policji i po uzyskaniu zgody właściwego sądu, przeprowadzili przeszukanie w siedzibach trzech spółek.

30.09.2022

Ustawa podpisana - bon turystyczny będzie ważny do 31 marca 2023 r.

Domowe finanse

Bon turystyczny nie wygaśnie z końcem września 2022 r., ale dopiero po 31 marca 2023 r. Prezydent podpisał ustawę, w której zawarta jest ta poprawka. Oznacza to, ze jeszcze przez pół roku będzie można nim płacić na przykład za pobyt w hotelu, pensjonacie czy w gospodarstwie agroturystycznym. Dotychczas ponad 3,3 mln osób aktywowało bony na łącznie około 3 mld zł.

30.09.2022

Sztuczna inteligencja narozrabiała, ale kto zapłaci?

Nowe technologie

Kluczową kwestią w ubezpieczeniu związanym ze sztuczną inteligencją jest ustalenie odpowiedzialności za szkody, a tutaj dużo zależy od konkretnego przypadku. Unijne regulacje proponują obowiązkowe OC dla użytkowników i twórców sztucznej inteligencji. Oprócz kwestii technicznych, musimy też zmierzyć się z problemami etycznymi. Najlepszym przykładem są pojazdy autonomiczne. Jak ma być oceniane ryzyko i co powinien zrobić pojazd w razie zagrożenia?

30.09.2022

Nowa ustawa dostosowuje przepisy o nawozach do unijnych zasad

Środowisko Prawo unijne

Dostosowanie zakresu i istniejącej terminologii ustawy do wymagań unijnego prawa oraz rozszerzenie katalogu produktów nawozowych m.in. o polepszacze gleby i inhibitory - cele zmian w ustawie o nawozach i nawożeniu, którą w czwartek uchwalił Sejm. W ustawie wysokość kar za łamanie przepisów została podwyższona i dostosowana do obecnej sytuacji na rynku produktów nawozowych.

29.09.2022

Ustawa uproszczająca przepisy o przeciwdziałaniu zatorom płatniczym uchwalona

Rachunkowość Prawo gospodarcze

Poprawienie efektywności postępowań dotyczących nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych - to cel uchwalonej w czwartek nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz ustawy o finansach publicznych. Chodzi również o uproszczenie obowiązku sprawozdawania o stosowanych terminach zapłaty i doprecyzowuje przepisy w tym zakresie.

29.09.2022

Sejm uchwalił ustawę znoszącą obligo giełdowe dla wytwórców energii

Rynek i konsument Prawo gospodarcze

Zniesienie tzw. obliga giełdowego, czyli obowiązku sprzedaży energii elektrycznej, poprzez giełdę energii, oraz zaostrzenie odpowiedzialności w zakresie manipulacji na rynku energii elektrycznej - to cele uchwalonej w czwartek przez Sejm nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne oraz ustawy o odnawialnych źródłach energii.

29.09.2022

Ustawa podpisana - operator pocztowych usług powszechnych dostanie rekompensatę

Administracja publiczna

Zapewnienie odpowiedniego poziomu rekompensaty za rzeczywiste straty poniesione przez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych to cel nowelizacji ustawy Prawo pocztowe, którą w środę 28 września br. podpisał prezydent Andrzej Duda. Poczta Polska jest operatorem wyznaczonym na lata 2016-2025.

29.09.2022

Ustawa o nadzorze KAS nad leżakowaniem napojów spirytusowych podpisana

Podatki i opłaty lokalne Rynek i konsument

Nadzór nad leżakowaniem alkoholi będzie sprawowała Krajowa Administracja Skarbowa, zaś rejestr wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych przejmie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa - przewiduje nowelizacja ustawy o wyrobie napojów spirytusowych, którą w środę 28 września podpisał prezydent. Wcześniej tego samego dnia Sejm poparł poprawki Senatu do ustawy.

29.09.2022

Pomoc dla nadodrzańskich przedsiębiorców - prezydent podpisał ustawę

Środowisko Prawo gospodarcze Finanse

Prezydent podpisał ustawę o szczególnym wsparciu podmiotów poszkodowanych w związku z sytuacją ekologiczną na rzece Odrze. Przewiduje ona dodatek w wysokości 3010 zł na pracownika dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku katastrofy ekologicznej. Na wypłatę jednorazowego świadczenia dla firm, które w sierpniu zanotowały spadek przychodów powyżej 50 proc.

29.09.2022

Nielegalna wycinka drzew może przedsiębiorcę słono kosztować

Środowisko Nieruchomości

Realizacja inwestycji może wymagać usunięcia drzew rosnących na terenie działki podlegającej zabudowie. Wiek lub gatunek drzewa może powodować, że przed wycinką inwestor będzie musiał uzyskać zezwolenie na jego usunięcie. Zasady w tej dziedzinie reguluje ustawa o ochronie przyrody. Więcej na ten temat można przeczytać w Legal Alercie.

27.09.2022

MF: Tylko do końca września wnioski o zwrot środków z systemu viaTOLL

Transport

Wniosek o zwrot pieniędzy z systemu viaTOLL można składać tylko do końca września - przypomniało w poniedziałek Ministerstwo Finansów. By to uzyskać, trzeba przesłać podpisany formularz reklamacyjny, a także złożyć dyspozycję zwrotu salda lub kaucji w swoim Internetowym Koncie Klienta.

26.09.2022

Będzie unijny obowiązek oszczędzania energii, ale rząd ma na to całą gamę sposobów

Rynek i konsument Prawo gospodarcze Prawo unijne

Projektowane unijne rozporządzenie przewiduje redukcję zużycia prądu w każdym państwie członkowskim o 10 procent. Konieczne będą jednak także regulacje krajowe, które zachęcą lub zmuszą do ograniczenia zużycia energii elektrycznej. W ekstremalnych sytuacjach można nawet wyłączać prąd określonym grupom odbiorców. Choćby z powodu strajku lub niepokojów społecznych.

26.09.2022

Zakaz handlu w niedziele miał pomóc małym sklepom, tymczasem je pogrąża

Rynek i konsument Prawo pracy

Zakaz handlu w niedziele miał wzmocnić małe, osiedlowe sklepy. Tymczasem statystyki i doświadczenie pokazują, że cel ten nie został osiągnięty, a zakaz ten jest dla tego rodzaju placówek dodatkowym obciążeniem. Podstawowym problemem, o którym przedstawiciele osiedlowych sklepów wypowiadali się zarówno publicznie, okazało się to, że sklep nie może być efektywnie obsługiwany tylko przez właściciela.

24.09.2022
1  2  3  4  5    1502
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski