Korzystanie z cudzej nieruchomości bez umowy – jakie prawa ma właściciel?

Budownictwo

Bezumowne korzystanie z nieruchomości to właściwie każda sytuacja, w której ktoś korzysta z danej nieruchomości – gruntowej lub lokalowej – bez zgody jej właściciela. W takich przypadkach właścicielowi przysługuje szereg roszczeń, które może on dochodzić na drodze polubownej lub postępowania sądowego.

23.09.2023

Przepisy o patodeweloperce wejdą w życie już w styczniu, deweloperzy apelują o więcej czasu

Budownictwo

Komisja Europejska notyfikowała uregulowania dotyczące patodeweloperki. Brakuje już tylko podpisu ministra rozwoju i technologii. Nowe rozwiązania mają zacząć obowiązywać już od 1 stycznia 2024 r. Polski Związek Firm Deweloperskich uważa, że to zdecydowanie zbyt krótki okres. Inwestorzy nie zdążą się dostosować do zmian. Apeluje o wydłużenie vacatio legis do sześciu miesięcy.

22.09.2023

Nowe technologie nie mogą naruszać prawa ochrony danych osobowych

Nowe technologie RODO

Podczas Forum Nowych Technologii, zorganizowanego przez Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy ze Stowarzyszeniem Prawa Nowych Technologii i Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną uczestnicy dyskutowali m.in. o bezpieczeństwie informacji i ochronie danych osobowych w erze innowacji. Patronat prasowy nad konferencją miał serwis Prawo.pl.

22.09.2023

Firma, która zawiesiła działalność gospodarczą, może pożegnać się z publicznym kontraktem

Zamówienia publiczne

Przedsiębiorcy, którzy chwilowo nie prowadzą działalności gospodarczej, mają olbrzymi problem, by wskrzesić firmę na nowo. Powodem są nieżyciowe przepisy. Okazuje się, że nie wezmą udziału w przetargu. Prawo zamówień publicznych wyklucza je z postępowań o takie zamówienie tylko dlatego, że... zawiesili działalność. Natomiast prawo przedsiębiorców daje zielone światło.

22.09.2023

Szkody w środowisku – pojęcie i odpowiedzialność

Środowisko

W każdym przypadku, jeśli wystąpi bezpośrednie zagrożenie szkodą w środowisku, powstaje obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zapobiegawczych. Jeżeli powstała ona za zgodą lub wiedzą „władającego ziemią” np. właściciela nieruchomości, ma on również obowiązek do podjęcia działań zapobiegawczych i naprawczych razem z podmiotem korzystającym ze środowiska

21.09.2023

TSUE wydał w czwartek ważny wyrok, przyspieszy rozpoznawanie spraw frankowych

Wymiar sprawiedliwości Banki Kredyty frankowe

Jeśli zapis umowny jest w już rejestrze klauzul niedozwolonych, sąd nie musi go każdorazowe badać w postępowaniu indywidualnym, a bank ma taki sam obowiązek informacyjny wobec kredytobiorców, nawet jeśli są oni pracownikami banku – orzekł 21 września Trybunał Sprawiedliwości UE. To bardzo ważny wyrok, który może przyśpieszyć rozpoznawania spraw w sądach.

21.09.2023

Ugody z bankiem: Czasami propozycje są korzystne dla frankowiczów

Banki Kredyty frankowe

Banki coraz chętniej zawierają ugody z kredytobiorcami i wielu frankowiczów decyduje się na polubowne zakończenie sporu. Propozycje ugód zwykle nie są dla klientów zbyt korzystne, znacznie więcej mogą oni wywalczyć, decydując się na drogę sądową. Choć zdarzają się ugody bardzo korzystne. Pojawiają się też pierwsi kredytobiorcy, którzy zawarli ugodę z bankiem, a po kilku miesiącach próbują się od niej uwolnić.

21.09.2023

Wyeliminowanie z obrotu prawnego warunków zabudowy wpływa na pozwolenie na budowę

Budownictwo

W przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pierwszym etapem realizacji inwestycji jest uzyskanie warunków zabudowy. Z kolei na podstawie tej decyzji wydawane jest pozwolenie na budowę. Problem pojawia się w momencie, gdy decyzja o warunkach zabudowy zostanie wyeliminowana z obrotu prawnego.

20.09.2023

Orange zwróci konsumentom opłaty za kontakt z infolinią i wizytę technika

Rynek i konsument

Prezes UOKiK wydał decyzję, w której zakwestionował praktyki spółki Orange Polska. Jedną z nich było pobieranie opłat za połączenia z infoliniami obsługowymi Orange i nju mobile - również, gdy konsument korzystał z oferty, w której ma darmowe rozmowy do sieci komórkowych i stacjonarnych w ramach posiadanego pakietu. Orange ma zwrócić konsumentom nienależnie pobrane opłaty.

20.09.2023

Nowotwór bez taryfy ulgowej w sądzie. Chory frankowicz zwykle czeka jak inni

Wymiar sprawiedliwości Kredyty frankowe

Ciężko chory frankowicz z reguły nie może liczyć na fory w sądzie. Tak jak inni kredytobiorcy musi czekać w długiej kolejce na wydanie wyroku przez sąd. Choroba nie jest na ogół wystarczającym powodem przyśpieszenia rozpatrzenia jego sprawy. Sędziowie tłumaczą, że po ludzku współczują ciężko chorym kredytobiorcom, ale sprawy rozpatrują według kolejności wpływu. Klient banku może natomiast uzyskać wstrzymanie płatności rat.

20.09.2023

Nie tylko inwestor jest stroną postępowania o wydanie warunków zabudowy, ale i sąsiedzi

Budownictwo

Stronami postępowania o wydanie warunków zabudowy mogą być, oprócz inwestora, również właściciele, użytkownicy wieczyści nieruchomości graniczących z terenem inwestycji oraz właściciele działek niesąsiadujących bezpośrednio z terenem planowanej inwestycji, których sytuacja prawna (zespół praw i obowiązków) może zostać dotknięta przez planowaną inwestycję lub jej skutki.

19.09.2023

Układ zamiast upadłości, nowy patent na likwidację firmy

Prawo gospodarcze Restrukturyzacja

W postępowaniu restrukturyzacyjnym można osiągnąć taki sam cel jak w upadłości, ale bez kosztów syndyka i postępowania upadłościowego. A doskonałym narzędziem do tego celu może być układ. Nie wszystkim się on jednak opłaca. Przede wszystkim jest to rozwiązanie dla przedsiębiorstw o mało skomplikowanej strukturze, zatrudniających niewielu pracowników oraz dla wierzycieli chętnych do określonych ustępstw.

19.09.2023

III edycja konferencji "Adwokat dla Przedsiębiorcy" - trwają zapisy

Prawnicy Prawo gospodarcze

28 września w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odbędzie się konferencja "Adwokat dla Przedsiębiorcy". Jest to kolejna, III już edycja cyklicznej konferencji organizowanej przez samorząd zawodowy adwokatów oraz resort rozwoju. W tym roku będzie poświęcona średnim i dużym przedsiębiorcom. Patronat medialny nad konferencją objęło Prawo.pl.

19.09.2023

UOKiK: Fałszywy licznik czasu u pośrednika, który udaje sklep

Rynek i konsument

Prezes UOKiK nałożył ponad 100 tys. zł za nieuczciwe praktyki na stronach internetowych bigotka.pl i arkadie.pl Brakowało jasnej informacji, że konsument kupuje u pośrednika. Do szybkich zakupów namawiał licznik, który codziennie od nowa zachęcał do skorzystania z tych samych ofert.

18.09.2023

Postępowania wyjaśniające bardziej karne niż administracyjne - ale bez obrońcy

Rynek Prawo gospodarcze Finanse

Pod koniec września wejdą w życie zmiany ważne dla całego rynku finansowego. Wprowadzają one szereg istotnych nowości, także dotyczących postępowań wyjaśniających przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Jak oceniają eksperci, sprawią one, że urzędnicy zyskają uprawnienia bardziej śledcze, niż administracyjne. Z kolei osobom wzywanym do złożenia wyjaśnień nadal nie będzie przysługiwać nawet podstawowe prawo do obecności prawnika.

18.09.2023

Już obowiązuje nowe embargo na zboże z Ukrainy

Prawo unijne

Od 16 września, czyli od tej soboty zaczął obowiązywać zakaz przywozu z Ukrainy do Polski niektórych produktów rolnych, w tym pszenicy, kukurydzy, nasion rzepaku, słonecznika. Rozporządzeniem minister rozwoju i technologii przedłuża unijne embargo, zniesione dzień wcześniej. Rozporządzenie opublikowane Dzienniku Ustaw poz. 1898 nie przewiduje końcowego terminu.

16.09.2023

Fakt, że dużo się wokół buduje i są korki, to jeszcze nie powód, by zakazać inwestycji

Samorząd terytorialny Budownictwo Nieruchomości

Władztwo planistyczne gminy nie jest absolutne. Samorząd nie może więc nadinterpretowywać w miejscowym planie zapisów studium i pozbawiać inwestora prawa zabudowy działki, ponieważ w okolicy za dużo się buduje i powstają korki. Skoro studium jako funkcję wiodącą przewidziało zabudowę mieszkaniową i usługi, a zieleń tylko jako funkcję uzupełniającą, tak powinno pozostać. Do takich wniosków doszedł wrocławski WSA. To jedno z pierwszych takich orzeczeń.

16.09.2023

KE nie przedłużyła embarga; Polska zakazuje przywozu zboża z Ukrainy

Rolnictwo

W piątek Komisja Europejska nie przedłużyła wygasającego tego dnia embarga na ukraińskie zboże do pięciu państw członkowskich, w tym Polski. Ukraina zgodziła się na wprowadzenie w ciągu 30 dni wszelkich środków prawnych, w tym np. systemu zezwoleń na eksport, aby uniknąć gwałtownych wzrostów cen zbóż - poinformowała KE w komunikacie. W odpowiedzi na tę decyzję polski rząd zakazał przywozu do Polski produktów rolnych z Ukrainy. Rozporządzenie w tej sprawie wejdzie w życie o północy.

15.09.2023

Czy frankowicze Getin Noble Bank będą mieli w KRZ formularz do zgłaszania roszczeń? Jest postulat

Prawo gospodarcze Banki Kredyty frankowe

Rzecznik Praw Obywatelskich reaguje na doniesienia mediów, w tym Prawo.pl, o niewłaściwej obsłudze frankowiczów Getin Noble Bank S.A. w upadłości przy zgłaszaniu wierzytelności poprzez system teleinformatyczny Krajowego Rejestru Zadłużonych. Brakuje bowiem odpowiednich formularzy. RPO zwrócił się więc do ministra sprawiedliwości z wnioskiem o wyjaśnienie i rozważenie ewentualnych zmian.

15.09.2023

Domy powyżej 70 mkw. bez uproszczeń, bo przepisy idą do kosza

Budownictwo Energetyka

To już przesądzone. Do kosza trafi ustawa o Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego, zawierająca ważne wrzutkwi do innych przepisów. Sejm w tej kadencji nie planuje już bowiem żadnych posiedzeń, a na jego akceptację wciąż czekają senackie poprawki do tej ustawy. Mieszkańcy wielu bloków dalej będą więc więcej płacić za prąd. Na pół gwizdka będzie też działać lex deweloper. Natomiast politycy PiS powinni przestać chwalić się ułatwieniami w budowie domów powyżej 70 mkw., bo nie zadbali, by zakończyć prace nad tymi rozwiązaniami na czas. 

15.09.2023
1  2  3  4  5    885
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski