Prezes UODO w piśmie z 2 kwietnia br. skierowanym do prezesa Poczty Polskiej zwrócił uwagę, że liczne przypadki utraty przesyłek lub doręczanie ich do niewłaściwych osób stanowią poważny problem dla administratorów danych. Muszą oni zgłaszać organowi nadzorczemu naruszenia ochrony danych osobowych z uwagi na to, że w przesyłkach są dane osobowe – w wielu przypadkach są to dane szczególnej kategorii.

Czytaj też: Ochrona danych jednym z celów rozporządzenia DSA. Prezes UODO poza systemem

Prezes UODO przypomina, że problem z utratą przesyłek z danymi osobowymi lub ich niewłaściwym doręczaniem nie jest nowy. W latach 2019 – 2020 organ nadzorczy prowadził z Pocztą Polską korespondencję i wówczas operator pocztowy zobowiązał się m.in. do przeprowadzenia szkoleń pracowników służby doręczeń z zakresu ochrony danych osobowych, wystosowania zalecenia o niekierowaniu do skrzynek i punktów kontaktowych przesyłek rejestrowanych czy większego nadzoru nad prawidłowością doręczania przesyłek.

W swoim piśmie prezes UODO prosi również o odpowiedź, czy Poczta Polska monitoruje efektywność uprzednio wdrożonych środków służących wzmocnieniu bezpieczeństwa przesyłek i czy planuje wprowadzić dodatkowe środki bezpieczeństwa w tym zakresie.