Monika Sewastianowicz

Monika Sewastianowicz

Redaktor prowadząca sekcje: Oświata i Studenci.

Od lat związana z wydawnictwem Wolters Kluwer Polska, głównie z serwisami: LEX Prawo Oświatowe i LEX Windykacje. Współpracuje z czasopismami: "Dyrektor Szkoły" i "Wczesna Edukacja". Jest radcą prawnym.

Kontakt: M.Sewastianowicz@wolterskluwer.com

Artykuły autora

Nowy wzór legitymacji nauczycielskiej

Szkolnictwo wyższe

Legitymacja służbowa będzie wydawana nauczycielowi bezterminowo - dyrektor szkoły będzie potwierdzał jej ważność w danym roku szkolnym przez umieszczenie na niej hologramu. Dokument ma być też lepiej zabezpieczony przed fałszerstwem - zmiany wprowadzi rozporządzenie, którego projekt MEN przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

27.02.2024

Trzeba zdefiniować, czym jest MBA

Szkolnictwo wyższe

Obecnie w Polsce nie ma regulacji dotyczących studiów MBA - nie bada tego Polska Komisja Akredytacyjna, a jakości nie zatwierdza MNiSW. To jest biznes, który stworzono w takim przekonaniu: ludzie przecież sami wybiorą najlepsze produkty. A jak będą chcieli gorsze - no to wezmą gorsze; my się do tego nie mieszamy - wskazał wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Marek Gdula.

27.02.2024

Komunikator i e-mail pod kontrolą służb? Więcej danych na bilingach

Policja Nowe technologie RODO

Na tapetę wraca nowe Prawo komunikacji elektronicznej - projekt przekazano do konsultacji i uzgodnień międzyresortowych. W zeszłym roku podejście do wdrożenia przepisów zrobił poprzedni rząd, projekt wywołał kontrowersje, bo zmieniał uprawnienia służb w kwestii dostępu do danych - pojawiły się nawet komentarze o przyzwoleniu na masową inwigilację maili i komunikatorów. Nowa wersja też przyznaje służbom szerszy dostęp do danych.

27.02.2024

Ponad 126 mln zł w konkursach NCN

Szkolnictwo wyższe

MAESTRO to najbardziej prestiżowy konkurs Narodowego Centrum Nauki, który wspiera realizację pionierskich badań naukowych. Jego adresatami są doświadczeni badacze i badaczki, którzy uzyskali stopień doktora oraz w swoim dorobku posiadają co najmniej pięć publikacji w renomowanych czasopismach, wydawnictwach naukowych polskich lub zagranicznych.

26.02.2024

Czego uczyć w szkole - jest burza, ale przepisy jeszcze do konsultacji

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Zmiany w podstawie programowej wzbudziły żywą dyskusję - tak wśród nauczycieli, jak i rodziców oraz polityków. Podnoszono m.in. usunięcie bitwy pod Grunwaldem z podstawy nauczania historii w szkołach podstawowych, kwestie omawiania rzezi wołyńskiej, czy niektóre zmiany w kanonie lektur - jak przeniesienie sporej części na listę lektur uzupełniających. Do resortu edukacji spłynęły tysiące sugestii - nauczyciele liczą, że zostaną one wzięte pod uwagę.

26.02.2024
1  2  3  4  5  6  7  8  9    2195