Jest kolejny nabór na dofinansowanie wycieczek w programie "Poznaj Polskę"

Zarządzanie oświatą

Śladami polskiego państwa podziemnego, śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego, śladami kultury i dziedzictwa narodowego, a także śladami największych osiągnięć polskiej nauki - na takie szkolne wycieczki tematyczne można otrzymać dofinansowanie od państwa. W poniedziałek 27 września Ministerstwo Edukacji i Nauki wznawia nabór wniosków do tego programu.

24.09.2021

UODO doradza jak chronić dane osobowe w szkole

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO

Początek roku szkolnego to czas, gdy pojawia się konieczność dopełnienia przez szkołę wielu obowiązków, w tym tych, które dotyczą przetwarzania danych osobowych - zwraca uwagę Urząd Ochrony Danych Osobowych. I proponuje „Szkolną RODO-wyprawkę dla rodziców”, czyli miniprzewodnik, który zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania o przetwarzanie danych uczniów.

22.09.2021

ZUS: Ostatnie dni na wnioski o zwolnienie ze składek dla sklepików szkolnych

Małe i średnie firmy Zwolnienie z ZUS

Do końca września przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne mogą wystąpić do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku, a piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Wnioski o zwolnienie można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

21.09.2021

MEiN zapowiada podwyżki i większe pensum dla nauczycieli

Kadry w oświacie Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Podwyżka średnich płac nawet o ponad 1 400 zł, ale wyższe pensum, wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego w oparciu o kwotę bazową, zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, 50 dni urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli, zmiany w ocenach pracy nauczycieli, wprowadzenie czasu dostępności nauczyciela w szkole

21.09.2021

MEiN: Nie ma kryzysu kadrowego w szkołach

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Nieprawdziwe są informacje o zapaści kadrowej w oświacie - twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej. I podaje, że w bazach ofert pracy dla nauczycieli, prowadzonych przez kuratoria oświaty, obserwuje zmieniającą się liczbę ogłoszeń o wolnych miejscach pracy, jednak co do zasady liczba ta utrzymuje się na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych.

17.09.2021

Cyberprzemoc przedłużeniem konfliktów ze szkolnego korytarza

Szkoła i uczeń Nowe technologie

Cyberprzemoc często jest przedłużeniem - przeniesionych do sieci - konfliktów ze szkolnego korytarza. Choć ma inną specyfikę i metody, może być tak samo szkodliwa jak tradycyjna przemoc rówieśnicza - stwierdza w opublikowanej analizie Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I apeluje: rodzicu, zachowaj czujność i reaguj.

16.09.2021

Matura - 1,5 tysiąca odwołań, 57 uznanych

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że tegoroczni maturzyści złożyli do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołania w zakresie oceny ponad 1,5 tys. zadań. Najwięcej dotyczyło zadań z biologii i z języka polskiego, a Kolegium podjęło rozstrzygnięcia na korzyść maturzystów w przypadku 57 zadań. Wcześniej dyrektorzy okręgowych komisji rozstrzygnęli na korzyść zdających w przypadku 1 536 arkuszy.

16.09.2021

RPO: Niedobór nauczycieli trzeba potraktować poważnie

Zarządzanie oświatą

Niedobór nauczycieli może powodować nieodwracalne szkody w poziomie wykształcenia uczniów i uczennic oraz negatywnie wpłynąć na realizację prawa do nauki wynikającą z art. 70 Konstytucji - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I pyta ministra edukacji i nauki, jak zamierza odwrócić negatywne tendencje co do zatrudnienia nauczycieli.

15.09.2021

Laboratoria Przyszłości - rząd zapowiada duże wsparcie techniczne dla szkół

Szkoła i uczeń Finansowanie oświaty

Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie ma pojawić się we wszystkich polskich szkołach w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji i Nauki, program realizować będzie jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i będzie finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

15.09.2021

Szczepienia w szkołach - nie wszyscy rodzice wyrażają zgodę

Opieka zdrowotna Koronawirus szczepienia

Właśnie rozpoczęła się akcja szczepień w szkołach, a tymczasem okazuje się, że wielu rodziców nie chce szczepić swoich dzieci przeciwko COVID-19. Wśród argumentów są obawy o wystąpienie odczynów poszczepiennych i to, że preparaty nie zostały odpowiednio przebadane. Lekarze podkreślają wagę szczepień, a rząd stawia na długofalową edukację.

13.09.2021

W szkołach więcej kontroli, niekoniecznie mniej biurokracji

Zarządzanie oświatą

Zmiany w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym motywowane są chęcią zmniejszenia biurokracji w szkołach. Niektórzy nauczyciele chcą w to wierzyć. Może się jednak okazać, że stanie się odwrotnie - rozporządzenie wzmocni instytucję kontroli. Dyrektorzy, z powodu strachu przed nimi, mogą zażądać jeszcze większej ilości papierów, więc biurokracji może nawet przybyć... na wypadek kontroli.

13.09.2021

CKE: Maturę zdało 83 proc. tegorocznych absolwentów

Zarządzanie oświatą

Świadectwo dojrzałości uzyskało 83 proc. tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - podała w piątek Centralna Komisja Egzaminacyjna, uwzględniając wyniki maturzystów zdających egzaminy w sesji głównej majowej, dodatkowej czerwcowej oraz poprawkowej w sierpniu. Pozytywne wyniki osiągneło 87 proc. absolwentów liceów ogólnokształcących i 75 proc. absolwentów techników.

10.09.2021

Za długo, w kilku szkołach i czasem za darmo - łatanie braków kosztem nauczycieli i uczniów

Kadry w oświacie Zarządzanie oświatą

Braki kadrowe łata się, przydzielając nauczycielom więcej godzin - czasem z przekroczeniem norm, które wyznacza Karta Nauczyciela. Z drugiej strony część pedagogów, zwłaszcza w małych miejscowościach musi pracować w wielu szkołach, by wyrobić etat. Proponowane przez resort edukacji zmiany, m.in. podwyższenie nauczycielskiego pensum, mogą pogłębić te problemy.

09.09.2021

RPO interweniuje w sprawie przemocy w MOW w Renicach

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Rzecznik praw obywatelskich wystąpił do kuratorium oraz starosty o wyjaśnienia dotyczące nadużyć, do jakich miało dochodzić w młodzieżowym ośrodku wychowawczym w Renicach. Z doniesień medialnych wynika, że miało tam dochodzić do zmuszania wychowanków do handlu narkotykami, wymuszania pieniędzy, kradzieży, molestowania seksualnego.

08.09.2021

Dyrektorzy negatywnie oceniają sytuację w oświacie

Zarządzanie oświatą

W gronie dyrektorów szkół niepublicznych dominuje negatywna ocena obecnej sytuacji w oświacie. Zdecydowanie źle lub raczej źle ocenia ją dwóch na trzech respondentów (65,5 proc.), a przeciwnego zdania jest jedynie 8,5 proc. ankietowanych - wynika z badania „Barometr Edukacji Niepublicznej” przeprowadzone przez Społeczne Towarzystwo Oświatowe.

08.09.2021

Gdy brak nauczyciela, lekcji się nie wyegzekwuje

Zarządzanie oświatą

Dyrektor ma obowiązek zorganizować pracę szkoły tak, by uczniowie mogli realizować podstawę programową. Przy obecnych brakach kadrowych w oświacie jest to jednak często niewykonalne. I tak zamiast angielskiego, dzieci nawet miesiące mogą spędzić czas, odrabiając lekcje z innych przedmiotów pod okiem czujnego bibliotekarza lub mając zastępstwo z nauczycielem innego przedmiotu.

08.09.2021

Z religii się ucznia nie zwalnia, tylko się go na nią zapisuje

Zarządzanie oświatą

Nie można wymagać, by rodzice wypisywali dziecko z religii. Zgodnie z prawem żąda się od nich wyłącznie pozytywnej deklaracji uczestnictwa w tych zajęciach. Nie ma też podstaw prawnych do organizowania lekcji religii wyłącznie na pierwszych bądź tylko ostatnich godzinach lekcyjnych.

07.09.2021

Dodatek dla stażysty tylko raz

Nauczyciele stażyści, rozpoczynając pracę w szkole, otrzymują dodatek na start w wysokości 1000 zł. Jest to świadczenie jednorazowe - stażysta dostanie je w pierwszym miesiącu swojej pracy. Zastąpiło zasiłek na zagospodarowanie, co wzbudziło kontrowersje - związki zawodowe zwracały uwagę, że to tylko namiastka tego świadczenia.

07.09.2021
1  2  3  4  5    837