Ruszają obowiązkowe testy sprawnościowe dla uczniów

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Ubiegłoroczna nowelizacja Prawa oświatowego wprowadziła obowiązkowe testy sprawnościowe dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych i dla uczniów szkół ponadpodstawowych. W tym roku zostaną one przeprowadzone po raz pierwszy - potrwają od marca do kwietnia. Nauczyciel WF sprawdzi, jak uczniowie radzą sobie w czterech sprawnościach, ale wyniki testów nie wpłyną na ocenę z wychowania fizycznego.

01.03.2024

Monitoring w szkolnych szatniach - niepraktyczny i naruszający godność

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO

Stosowanie monitoringu w szkolnych toaletach, natryskach i szatniach narusza godność uczniów - wskazują w jednej z interpelacji posłowie i pytają ministerstwo o plany dotyczące zmian w przepisach. Regulacje prawa oświatowego, które pozwalają na instalację monitoringu w takich miejscach, od lat budzą wątpliwości. Eksperci twierdzą, że pozwalają dyrektorowi na arbitralność w podejmowaniu decyzji o instalacji kamer.

28.02.2024

Nowy wzór legitymacji nauczycielskiej

Zarządzanie oświatą

Legitymacja służbowa będzie wydawana nauczycielowi bezterminowo - dyrektor szkoły będzie potwierdzał jej ważność w danym roku szkolnym przez umieszczenie na niej hologramu. Dokument ma być też lepiej zabezpieczony przed fałszerstwem - zmiany wprowadzi rozporządzenie, którego projekt MEN przekazało do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

27.02.2024

Czego uczyć w szkole - jest burza, ale przepisy jeszcze do konsultacji

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Zmiany w podstawie programowej wzbudziły żywą dyskusję - tak wśród nauczycieli, jak i rodziców oraz polityków. Podnoszono m.in. usunięcie bitwy pod Grunwaldem z podstawy nauczania historii w szkołach podstawowych, kwestie omawiania rzezi wołyńskiej, czy niektóre zmiany w kanonie lektur - jak przeniesienie sporej części na listę lektur uzupełniających. Do resortu edukacji spłynęły tysiące sugestii - nauczyciele liczą, że zostaną one wzięte pod uwagę.

26.02.2024

MEN rozważy nagrodę jubileuszową za 45 lat pracy dla nauczyciela

Samorząd terytorialny Zarządzanie oświatą

Minister edukacji powoła zespół, który zajmie się postulatami dotyczącymi m.in. sposobu wynagradzania, awansu zawodowego, czasu pracy, uprawnień nauczycieli. Analizie będzie mogła zostać poddana również kwestia prawa nauczycieli do nagrody jubileuszowej za 45 lat pracy - odpowiada MEN na interpelację poselską.

25.02.2024

Spór o prace domowe - MEN będzie musiał doprecyzować rozporządzenie

Zarządzanie oświatą

Nie ma żadnych polskich badań, które potwierdzają, że likwidacja prac domowych będzie korzystna dla uczniów - wskazują przeciwnicy zmiany, którą przygotował resort edukacji. Ten twierdzi jednak, że są podstawy, by twierdzić, że uczniowie likwidacji zadań domowych potrzebują. Jednocześnie resort zamierza doprecyzować przepisy, które przekazał do konsultacji.

23.02.2024

Rozporządzenie ws. podwyżek dla nauczycieli opublikowane

Zarządzanie oświatą

Pensje pedagogów wzrosną o ponad tysiąc złotych. Największa nominalna podwyżka dotyczyć będzie nauczycieli dyplomowanych. Rozporządzenie ma obowiązywać z datą wsteczną - od 1 stycznia 2024 r., co oznacza, że nauczyciele otrzymają wyrównanie pensji.

22.02.2024

Odpis na fundusz socjalny nauczycieli wyższy niż w poprzednich latach

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego nauczyciela w 2024 r. w końcu znacznie wzrośnie. Przez lata był on zamrażany w kolejnych ustawach okołobudżetowych, w tym roku takich obostrzeń nie ma. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r. do ustalania odpisu na fundusz dla nauczycieli stosuje się kwotę bazową określoną w ustawie budżetowej, a ta mocno wzrasta.

22.02.2024

Nie tylko podwyżka, ale i wyrównanie dla nauczycieli, którzy zarobili poniżej minimalnej

Zarządzanie oświatą

Nauczyciele dostaną podwyżki najwcześniej od marca, co oznacza, że część z nich - tych u progu swojej kariery - przez dwa miesiące zarabiało mniej niż płaca minimalna, bo ta wzrosła od 1 stycznia 2024 r. Jak wskazuje Związek Nauczycielstwa Polskiego, należy im się za to wyrównanie i to niezależnie od tego, które przyznaje im rozporządzenie MEN, podpisane 20 lutego 2024 r.

21.02.2024

„Podatki płacimy, korzyści widzimy” – IX edycja programu edukacyjnego „Finansoaktywni”

Finanse publiczne Szkoła i uczeń

Rusza program Ministerstwa Finansów skierowany do uczniów i nauczycieli klas V-VIII szkół podstawowych. Uczestnicząca w nim młodzież dowie się, jak podatki wpływają na codzienne życie. Zgłoszenia do programu można wysyłać od 26 lutego 2024 roku. Konkurs jest dwuetapowy, a jego wyniki zostaną ogłoszone na stronie finansoaktywni.pl do 23 maja 2024 r.

15.02.2024

Ruszyły prekonsultacje zmian w podstawie programowej

Zarządzanie oświatą

Prekonsultacje potrwają do 19 lutego 2024 r. MEN zachęca ekspertów, nauczycieli, rodziców i uczniów do przesyłania własnych opinii, spostrzeżeń oraz sugestii do propozycji ograniczenia wymagań w podstawie programowej. Opinie można przesłać za pomocą specjalnego formularza kontaktowego. Nowa, zawężona podstawa programowa będzie obowiązywać w okresie przejściowym od roku szkolnego 2024/2025. W tym czasie eksperci będą pracować nad kompleksową reformą programową.

13.02.2024

Rzecznik Praw Obywatelskich ma uwagi do likwidacji prac domowych

Szkoła i uczeń

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że tworzenie propozycji reform oświaty powinno dokonywać się z udziałem ekspertów i po przeprowadzeniu szerokich konsultacji społecznych. Zaznacza też, że większość nauczycieli popiera jedynie ograniczenie prac domowych - za całkowitą ich likwidacją opowiada się tylko ok. 8 proc.

13.02.2024

Brakuje pieniędzy na specjalistów w szkołach i ośrodkach

Zarządzanie oświatą

Nie wiadomo na razie, czy podwyżka dla nauczycieli powstrzyma odpływ kadr z oświaty, ale to nie jest jedyny problem, który należy pilnie rozwiązać. Podwyższenie płacy minimalnej to koszty związane ze zwiększeniem wynagrodzeń kadry niepedagogicznej, co - jak zwracają uwagę osoby prowadzące choćby ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze - nie zostało uwzględnione w wagach subwencji oświatowej. Problem stanowić może też zatrudnianie szkolnych pielęgniarek.

13.02.2024

Lewiatan: Dbałość o dobrostan uczniów powinna być priorytetem szkoły

Zarządzanie oświatą

Problemy psychiczne dzieci i młodzieży to obecnie jedno z najpoważniejszych wyzwań. Szacuje się, że z depresją może zmagać się co piąty nastolatek. Rośnie także liczba samobójstw i prób samobójczych. Dlatego dzieci i młodzież powinny mieć dostęp do programów profilaktycznych, ale także być cyklicznie diagnozowane pod kątem zdrowia psychicznego.

12.02.2024

Nauczyciel z prawem do obrońcy w postępowaniu dyscyplinarnym

Nauczyciel to jeden z zawodów zaufania publicznego, dlatego od osób, który go wykonują, wymaga się spełniania wysokich standardów - liczy się nie tylko wiedza i wykształcenie, ale również przestrzeganie norm etycznych. Przepisy, jak to zwykle bywa, nie są jednak do końca precyzyjne - trudno zwłaszcza ocenić, jakie zachowania kwalifikowane będą jako uchybienie godności zawodu.

10.02.2024

NCBR przekaże pieniądze z Funduszy Europejskich na rozwój kadry akademickiej

Zarządzanie oświatą

NCBR rozstrzygnęło konkurs „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę". Ponad 53 mln zł z Funduszy Europejskich trafi na projekty służące rozwojowi potencjału dydaktycznego kadry akademickiej przyszłości przekaże uczelniom Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR). Otrzyma je 21 uczelni z całej Polski.

09.02.2024

Na razie bez ułatwień w przekazywaniu szkół - zmiana zbyt skomplikowana

Zarządzanie oświatą

Resort edukacji jest intensywnie zaangażowany we wprowadzanie zmian ustawowych w zakresie spraw najpilniejszych i najbardziej priorytetowych dla całej grupy zawodowej nauczycieli (np. podwyższenie wynagrodzenia) lub dotyczących organizacji procesu kształcenia większości uczniów (likwidacja prac domowych). Nie będzie więc na razie zajmować się kwestią kształtowania sieci szkół.

09.02.2024

Rzecznik praw ucznia potrzebny coraz pilniej

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Organizacje uczniowskie apelują o powołanie nowego rzecznika. Miałby to być organ powoływany przez parlament, a jego zadaniem byłoby wspieranie uczniów w sytuacjach, gdy dochodzi do łamania ich praw. MEN prawdopodobnie pójdzie im na rękę, przynajmniej w pewnym stopniu - powołany zostanie pełnomocnik zajmujący się tymi kwestiami.

09.02.2024

Koniec z programem "Laptop dla ucznia"

Zarządzanie oświatą

Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski i minister edukacji Barbara Nowacka poinformowali w czwartek o zawieszeniu akcji "Laptop dla ucznia". Zapowiedzieli, że zostanie ona zastąpiony programem "Cyfrowy uczeń", którego zadaniem będzie wyrównanie szans cyfrowych młodzieży. Minister cyfryzacji podkreślił, że działania podejmowane przez rząd PiS w dziedzinie edukacji cyfrowej "były wielkim skandalem".

08.02.2024
1  2  3  4  5    632