W połowie kwietnia ZNP zwrócił się do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o zmiany w programie „Laptop dla nauczyciela”, proponując rozszerzenie beneficjentów o nauczycieli przedszkoli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, klas I-III szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych. Rada Ministrów zaakceptowała zmiany w Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększania Odporności, które obejmują również nauczycieli klas 1-3, na co przeznaczono 40 mln euro (ok. 173 mln zł).

 

Związkowcy nieustannie monitoruje kwestię bonów na laptopy, także dla nauczycieli przebywających na urlopach zdrowotnych, rehabilitacyjnych, bezpłatnych (minimum 14 dni) oraz w stanie nieczynnym. W tej sprawie, 13 maja 2024 r., ZNP skierował list do Ministra Cyfryzacji.

 

 

Sprawdź w LEX: