Gimnazjaliści dostaną nagrody za zbiórkę makulatury

Z końcem października rozpoczął się program zbiórki makulatury EkoKlasa, skierowany do szkół podstawowych i gimnazjalnych z Warszawy i okolic. Szkoły, biorące udział w projekcie, są premiowane...

07.11.2012

Przedszkole nie wyrzuci dziecka za złe zachowanie

Gmina nie może w uchwale określić, że przesłanką skreślenia przedszkolaka z listy wychowanków będzie jego złe zachowanie - uznał wojewoda świętokrzyski i uchylił uchwałę rady gminy w Waśniowie.

06.11.2012

Gminy obniżają nauczycielskie dodatki

Samorządy, które mają problemy finansowe, obniżają dodatki motywacyjne dla nauczycieli - informuje Dziennik Gazeta Prawna, przypomina jednak, że w przypadku nieosiągnięcia odpowiedniego poziomu...

06.11.2012

Były nieprawidłowości przy programie e-podręcznik

Oferty kandydatów na partnerów technologicznych programu e-podręcznik oceniano w sposób nietransparentny i niezgodny z procedurami wewnętrznymi - pisze Rzeczpospolita, powołując się na raport MEN z...

06.11.2012

Lubelskie: najlepsi uczniowie otrzymali stypendia

264 najlepszych uczniów ze szkół woeówdztwa lubelskiego otrzymało w tym roku stypendia Prezesa Rady Ministrów. W poniedziałek w Lublinie uroczyście wręczono im dyplomy potwierdzające przyznanie...

06.11.2012
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski