Niemal 20 proc. polskich siedmiolatków ma wady słuchu o różnym podłożu, ale aż 60 proc. rodziców dzieci nie zdaje sobie sprawy z ich problemów - wykazały badania prowadzone na terenach wiejskich i w małych miastach Polski wschodniej. Badania przeprowadzono w bardzo krótkim czasie (od marca do czerwca 2008 roku) docierając niemal do 93 tys. dzieci z 5.700 szkół w 7 województwach Polski wschodniej (co stanowi ponad 88 proc. szkół z tego obszaru). 84 proc. stanowiły dzieci z pierwszych klas szkoły podstawowej, pozostałe 16 proc. - dzieci ze starszych klas (od 8 do 12 lat), które przebadano na prośbę rodziców, nauczycieli czy samych uczniów.
Zaburzenia obwodowe słuchu, dotyczące ucha środkowego lub wewnętrznego, wykryto niemal u 14 proc. dzieci, natomiast zaburzenia typu centralnego, związane z zaburzonym przetwarzaniem dźwięków w mózgu stwierdzono u 15 proc. z nich. Ogółem, zaburzenia słuchu o różnym podłożu wykryto u ponad 19 proc. badanych uczniów.
Do najważniejszych osiągnięć programu prof. Skarżyński, dyrektor Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, zaliczył to, że wykazano liczbę dzieci ze wsi i małych miast. które mają wady słuchu i ustalono, co trzeba zrobić, aby im pomóc. Według prof. Skarżyńskiego, u dzieci z zaburzeniami słuchu można zastosować leczenie farmakologiczne, operacyjne lub zastosować aparat słuchowy. U dzieci z centralnymi zaburzeniami słuchu dużą poprawę można uzyskać dzięki treningowi słuchowemu. Wady tego typu często są przyczyną trudności w nauce, pisaniu i czytaniu, a przez to prowadzą do zaburzeń emocjonalnych. Szacuje się, że co 4 dziecko z dysleksją ma problemy z analizą dźwięków na poziomie centralnym.
 
Źródło: Rzeczpospolita, 17.07.2008 r.