MEiN chce przywrócić specjalizacje - nauczyciele niezainteresowani

Kadry w oświacie Prawo pracy

Likwidacja dwóch pierwszych stopni awansu, a zamiast tego cztery specjalizacje i to być może już od kolejnego roku szkolnego - to jeden z pomysłów resortu edukacji na zmiany w Karcie Nauczyciela. Pomysł - jak oceniają eksperci - mocno chybiony, bo w żaden sposób nie przyczyni się do podniesienia jakości oświaty. Krytykowany jest też brak konsultacji tego projektu ze środowiskiem.

08.10.2021

Nowe narzędzie internetowe dla nauczycieli

Zarządzanie oświatą

Komisja Europejska uruchamia nowe narzędzie internetowe dla nauczycieli, które ma im ułatwić refleksję nad wykorzystywaniem technologii cyfrowych w pracy pedagogicznej. Ma pomóc nauczycielom w ocenie kompetencji cyfrowych i określeniu obszarów, w których potrzebują dalszego szkolenia i wsparcia.

06.10.2021

Wynagrodzenie nauczyciela za godziny ponadwymiarowe

W regulaminie określa się szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw - jest to stawka osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy. Wynagrodzenie wypłaca się za faktycznie zrealizowane godziny, a osobom, które pełnią funkcje kierownicze, nie zawsze można takie godziny przydzielać.

05.10.2021

Zmiany w Karcie Nauczyciela – redukcja etatów sfinansuje podwyżkę

Kadry w oświacie

Nowelizacja Karty Nauczyciela, którą proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, raczej nie zachęci młodych ludzi do wyboru tej profesji. Nie zagwarantuje podwyżek, za to wydłuży godziny pracy, co w niektórych szkołach skończy się zwolnieniami. Na skutek projektowanych zmian w ustawie pracę może stracić nawet 40 tysięcy osób.

05.10.2021

W noweli Karty Nauczyciela częściowy powrót do godzin karcianych

Kadry w oświacie

Godzin karcianych na razie nie ma, choć Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje wprowadzenie ich nowej wersji. Dyrektor szkoły może natomiast zobowiązać nauczycieli do realizacji w ramach czasu pracy innych zadań - nie może jednak tego prawa nadużywać, zwłaszcza jeżeli chodzi o organizację zajęć psychologiczno pedagogicznych.

04.10.2021

Opłatę za posiłek w stołówce ustala dyrektor szkoły

Samorząd terytorialny Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę. Należność ta nie może być wyższa niż tzw. „wsad do kotła”, czyli koszty zakupu produktów użytych do przygotowania posiłku. Bez znaczenia są więc wydatki na wynagrodzenia dla pracowników i koszty utrzymania stołówki.

04.10.2021

Czarnek: Dodatkowy miliard na rozwój uczelni

Zarządzanie oświatą

Szef MEiN wziął udział w inauguracji roku akademickiego na SGGW - zapowiedział, że jeszcze w tym roku kalendarzowym uczelnie dostaną miliard złotych na rozwój. Ma to być jedną ze zmian w wprowadzonych w nowelizacji budżetu na 2021 r., którą - jak podkreślał Przemysław Czarnek - wkrótce trafi do podpisu prezydenta.

30.09.2021

O bezpieczeństwo na patriotycznej wycieczce musi zadbać dyrektor

Zarządzanie oświatą Koronawirus

Czwartek to ostatni dzień na złożenie wniosku o dofinansowanie wycieczki z programu "Poznaj Polskę". Resort edukacji i nauki chce inwestować w wycieczki już jesienią, co wydaje się na bakier z zaleceniami związanymi z pandemią, które sam przekazał dyrektorom szkół. Wiceminister wyjaśnia jednak, że to dyrektorzy decydują, jak bezpiecznie zorganizować wyjazd.

30.09.2021

Muszą wystąpić co najmniej dwa rodzaje niepełnosprawności, aby uznać ją za sprzężoną

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Niepełnosprawność sprzężona ma złożony charakter. Polega na występowaniu u dziecka co najmniej dwóch niepełnosprawności. Jest ona przesłanką do wydania przez zespół poradni psychologiczno-pedagogicznej orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Jeśli wnioskodawca nie zgadza się z treścią rozstrzygnięcia, może wnieść odwołanie do kuratora oświaty.

29.09.2021

Sprawowanie funkcji dyrektora wiąże się z licznymi obowiązkami

Kadry w oświacie Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Dyrektor kieruje szkołą, jest jej przedstawicielem na zewnątrz i przewodniczącym rady pedagogicznej. Sprawuje też opiekę nad dziećmi i młodzieżą oraz jest odpowiedzialny za dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły. Oprócz tego jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych nauczycieli i innych pracowników, a więc zwalnia, zatrudnia, przyznaje nagrody i wymierza kary porządkowe. Lista zadań dyrektora szkoły jest obszerna.

27.09.2021

Jest kolejny nabór na dofinansowanie wycieczek w programie "Poznaj Polskę"

Zarządzanie oświatą

Śladami polskiego państwa podziemnego, śladami kardynała Stefana Wyszyńskiego, śladami kultury i dziedzictwa narodowego, a także śladami największych osiągnięć polskiej nauki - na takie szkolne wycieczki tematyczne można otrzymać dofinansowanie od państwa. W poniedziałek 27 września Ministerstwo Edukacji i Nauki wznawia nabór wniosków do tego programu.

24.09.2021

UODO doradza jak chronić dane osobowe w szkole

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą RODO

Początek roku szkolnego to czas, gdy pojawia się konieczność dopełnienia przez szkołę wielu obowiązków, w tym tych, które dotyczą przetwarzania danych osobowych - zwraca uwagę Urząd Ochrony Danych Osobowych. I proponuje „Szkolną RODO-wyprawkę dla rodziców”, czyli miniprzewodnik, który zawiera odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania o przetwarzanie danych uczniów.

22.09.2021

ZUS: Ostatnie dni na wnioski o zwolnienie ze składek dla sklepików szkolnych

Małe i średnie firmy Zwolnienie z ZUS

Do końca września przedsiębiorcy, którzy prowadzą sklepiki szkolne mogą wystąpić do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za okres od listopada 2020 do marca 2021 roku, a piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 roku. Wnioski o zwolnienie można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS.

21.09.2021

MEiN zapowiada podwyżki i większe pensum dla nauczycieli

Kadry w oświacie Finanse samorządów Finansowanie oświaty

Podwyżka średnich płac nawet o ponad 1 400 zł, ale wyższe pensum, wprowadzenie przeciętnego wynagrodzenia nauczycieli zamiast średniego, ustalanego w oparciu o kwotę bazową, zmniejszenie liczby stopni awansu zawodowego, 50 dni urlopu wypoczynkowego dla nauczycieli, zmiany w ocenach pracy nauczycieli, wprowadzenie czasu dostępności nauczyciela w szkole

21.09.2021

MEiN: Nie ma kryzysu kadrowego w szkołach

Prawo pracy Zarządzanie oświatą

Nieprawdziwe są informacje o zapaści kadrowej w oświacie - twierdzi Ministerstwo Edukacji Narodowej. I podaje, że w bazach ofert pracy dla nauczycieli, prowadzonych przez kuratoria oświaty, obserwuje zmieniającą się liczbę ogłoszeń o wolnych miejscach pracy, jednak co do zasady liczba ta utrzymuje się na tym samym poziomie, co w latach ubiegłych.

17.09.2021

Cyberprzemoc przedłużeniem konfliktów ze szkolnego korytarza

Szkoła i uczeń Nowe technologie

Cyberprzemoc często jest przedłużeniem - przeniesionych do sieci - konfliktów ze szkolnego korytarza. Choć ma inną specyfikę i metody, może być tak samo szkodliwa jak tradycyjna przemoc rówieśnicza - stwierdza w opublikowanej analizie Wydział Promocji Polityki Cyfrowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. I apeluje: rodzicu, zachowaj czujność i reaguj.

16.09.2021

Matura - 1,5 tysiąca odwołań, 57 uznanych

Szkoła i uczeń Zarządzanie oświatą

Centralna Komisja Egzaminacyjna poinformowała, że tegoroczni maturzyści złożyli do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołania w zakresie oceny ponad 1,5 tys. zadań. Najwięcej dotyczyło zadań z biologii i z języka polskiego, a Kolegium podjęło rozstrzygnięcia na korzyść maturzystów w przypadku 57 zadań. Wcześniej dyrektorzy okręgowych komisji rozstrzygnęli na korzyść zdających w przypadku 1 536 arkuszy.

16.09.2021

RPO: Niedobór nauczycieli trzeba potraktować poważnie

Zarządzanie oświatą

Niedobór nauczycieli może powodować nieodwracalne szkody w poziomie wykształcenia uczniów i uczennic oraz negatywnie wpłynąć na realizację prawa do nauki wynikającą z art. 70 Konstytucji - alarmuje Rzecznik Praw Obywatelskich. I pyta ministra edukacji i nauki, jak zamierza odwrócić negatywne tendencje co do zatrudnienia nauczycieli.

15.09.2021

Laboratoria Przyszłości - rząd zapowiada duże wsparcie techniczne dla szkół

Szkoła i uczeń Finansowanie oświaty

Drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie ma pojawić się we wszystkich polskich szkołach w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Jak podkreśla Ministerstwo Edukacji i Nauki, program realizować będzie jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i będzie finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

15.09.2021